Hlavní navigace

Více jak dvě třetiny populace ví o možnosti placení přes SMS

[Tisková zpráva] Více jak dvě třetiny české populace ve věku 15 let a výše ví o možnosti platit za některé služby nebo produkty prostřednictvím SMS z mobilu. Tato informace a další na téma placení přes mobily byly zjištěny v rámci březnové vlny e-omnibusu Mediaresearch na vzorku 496 respondentů starších 15 let.

Sdílet

Pouze necelá třetina populace (32 %) neví o možnosti platit za některé služby nebo produkty prostřednictvím SMS z mobilu. Povědomí o této možnosti stoupá s věkem. Že o této možnosti ví, uvedlo 77 % respondentů nad 35 let.

Největší povědomí mají lidé o možnosti placení příspěvků na charitu zasíláním tzv. DMS (93 %), dále o platbách za stahování melodií, log apod. do mobilů (82 %) a potom o možnosti nákupu jízdenky na městskou dopravu (79 %), možnosti placení poplatků u lékaře (78 %) a placení za stahování videa apod. z internetu (67 %). Z těch, co o možnosti placení přes SMS z mobilu ví, jich pouze 6 % tuto možnost ještě nevyužilo. Naopak ti, co s touto službou již mají zkušenost, ji většina (71 %) využila pro zasílání darů, 44 % prostřednictvím SMS zaplatilo za staženou melodii, logo apod. do mobilu a 29 % za stahování z internetu. A za co by česká populace v budoucnu nejspíše SMSkama z mobilů platila, je uvedeno v grafu níže.

Data uvedená v této tiskové zprávě byla zjištěna v rámci šetření e-omnibus – výzkumného produktu Mediaresearch. Jedná se o periodicky realizovaný výzkum, do kterého si může klient zařadit jednu nebo více otázek jednorázově nebo ve více vlnách. Dotazování probíhá on-line metodou prostřednictvím speciální www aplikace na kvótně vybraném vzorku respondentů z e-panelu Mediaresearch, který obsahuje cca 5 000 respondentů a který je profesionálně rekrutován a spravován.