Hlavní navigace

Možnost získat vlastní adresu s koncovkou .eu se od zítřka otvírá široké veřejnosti

[Tisková zpráva] 7. dubna bude zahájena 3. fáze, poslední fáze registrací doménových jmen pod doménou .eu, tzv. otevřená registrace. První dvě fáze (tzv. Sunrise Period) byly určeny zejména veřejným institucím, držitelům ochranných známek a autorům uměleckých děl. V rámci otevřené registrace se již nebude přihlížet k přednostním právům a doménu si bude moci volně registrovat jakákoliv fyzická či právnická osoba z Evropské unie.

Sdílet

Otevřená registrace bude probíhat na základě principu „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“, přičemž bude možné zaregistrovat jakékoliv jméno, jež nebylo zaregistrováno během zaváděcího období a u nějž není registrace zablokována.

U jmen, na něž byla podána žádost v průběhu Sunrise Period, bude v průběhu jejich ověřování zablokována volná registrace, aby nebylo možno si tato jména po zahájení otevřené registrace zaregistrovat.

Pokud u jmen, na něž byla podána žádost během Sunrise Period, nebude do stanovaného termínu dodána potvrzující dokumentace dokazující přednostní práva na tato jména, budou uvolněna a opět volně dostupná ostatním, kteří si o ně budou moci opět na principu „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“ zažádat.

Správou domén nejvyšší úrovně .eu pověřila Evropská komise organizaci EURid (EUropean Registry for Internet Domains). Vlastní registraci domény .eu lze provést prostřednictvím akreditovaného registrátora (v ČR jich je 14), oprávněného organizací EURid k provádění registrací těchto domén, jejichž aktuální seznam je možno nalézt na webových stránkách EURid – www.eurid.eu.

V rámci období Sunrise Period bylo přijato přes 340 tisíc žádostí, žádalo se o více než 242 tisíc doménových jmen, schváleno bylo 53 tisíc, zamítnuto 14 tisíc a 84 tisíc doménových jmen propadlo (tzn. nebyla zaslána potvrzující dokumentace).

V České republice bylo schváleno pro veřejné instituce 179 domén, 166 bylo zamítnuto a 137 propadlo.