Hlavní navigace

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá modernizaci své technologické infrastruktury

[Tisková zpráva] Rozvoj komunikační a systémové infrastruktury zajistí společnost ANECT

Sdílet

Společnost ANECT vyhrála ve veřejném výběrovém řízení zakázku na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Půjde například o posílení datových center, přechod na MS Windows 7 a Windows 2008 Server nebo nasazení systému pro řízení rizik od společnosti ANECT. Řešení a služby v celkové hodnotě 266 milionů korun bude ANECT ministerstvu poskytovat po dobu čtyř let.

„V rámci dalšího technologického rozvoje ministerstva dojde především k rozšíření kapacit pro komunikaci v rámci infrastruktury a rovněž ke zvýšení bezpečnosti. Nová řešení a služby budou nejen splňovat požadavky a očekávání ministerstva, ale budou i držet krok s posledními technologickými trendy,“ řekl Jaroslav Hloušek, generální ředitel ve společnosti ANECT.

ANECT v rámci zakázky poskytne ministerstvu celkem dvaadvacet dílčích služeb rozvoje komunikační a systémové infrastruktury a dále osm specializací. S probíhající centralizací informačního systému ministerstva dojde například k obnově síťových prvků WAN infrastruktury, posílení datových center a komunikace mezi nimi nebo implementaci nového systému pro řízení rizik, který ANECT vyvinul.

V rámci rozvoje bude rovněž realizován přechod ministerstva z MS Windows XP na MS Windows 7 a z Windows 2003 Server na Windows 2008 Server, s čímž souvisí potřeba práce s novými parametry kryptografie, kterou musí uživatelé agend ministerstva využívat kvůli nové legislativě.

Dojde také ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s novými trendy a hrozbami. V rámci zakázky budou rozšířeny služby dohledových systému včetně End-to-End monitoringu a bude nasazen Symantec NAC pro ověřování důvěryhodnosti prostředí uživatelské stanice připojované do sítě WAN ministerstva.

„V rámci zvyšování bezpečnosti budeme na ministerstvu rovněž implementovat systémy prevence průniku, které budou monitorovat bezpečnost sítě a chránit ji před útoky,“ dodal Jaroslav Hloušek, generální ředitel ve společnosti ANECT.

Zakázku na rozvoj komunikační a systémové infrastruktury ministerstva v hodnotě 266 milionů korun bude ANECT realizovat v následujících čtyřech letech. Vedle všech oddělení projekční sekce se na ní bude podílet i oddělení vývoje aplikací společnosti ANECT.