Hlavní navigace

MPSV rozděluje dotace pomocí nového systému

[Tisková zpráva] Praha, 28. srpna 2009 - Ministersto práce a sociálních věci od 1. září 2009 spouští dotačního řízení pro rok 2010 v oblasti poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb budou o dotace ze státního rozpočtu žádat pomocí on-line aplikace OKslužby vytvořené společností OKsystem. Cílem aplikace je zabezpečit on-line sběr žádostí o dotace a následné vyhodnocování žádostí.

Sdílet

V souvislosti s podáváním žádostí o dotace na rok 2010 prostřed­nictvím aplikace OKslužby probíhají rozsáhlá školení. Během jednoho měsíce bude vyškoleno kolem 3000 pracovníků z řad poskytovatelů sociálních služeb.

Aplikace OKslužby je určena všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb (mezi které patří např. azylové domy, domovy pro seniory, pečovatelské domy atd.). Od 1. září 2009 slouží k podání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Od 1. ledna 2010 bude modul rozšířen o funkce pro podání požadavků na úhradu za služby poskytnuté příjemcům příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 bude modul dále rozšířen o úlohy statistických informací o poskytovaných sociálních službách.

„Po špatných zkušenostech s předchozím zapracováním žádostí o dotace na papíře nebo prostřednictvím dat posílaných elektronickou poštou se na nás MPSV obrátilo, abychom navrhli a realizovali centralizovaný a on-line systém. Jsem rád, že se nové řešení v návaznosti na Registr poskytovatelů sociálních služeb podařilo uvést do provozu včas a že se během školení setkáváme se zájmem a spokojeností uživatelů.“ uvedl v souvislosti se zprovozněním nového modulu Martin Procházka, ředitel společnosti OKsystem.

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Bude se takto podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností).

Aplikace při vyplňování žádostí o dotace přebírá údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb a tím zjednodušuje pracnost vyplňování žádosti a omezuje chybovost. Poskytovatel sociální služby v žádosti o dotaci vyplňuje pouze ty údaje, které registr poskytovatelů sociálních služeb neobsahuje a které jsou nezbytné pro posouzení žádosti o dotaci.

Současně byla změněna koncepce podávání žádostí. Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci, která obsahuje dílčí žádosti o dotace na jednotlivé sociální služby. Tímto řešením nedochází k chybovosti v uváděných údajích a naopak hodnotitelé žádostí mají komplexní informace o celkově požadovaných dotacích danou organizací. Aplikace umožní vyplňování údajů žádosti týkajících se jednotlivých sociálních služeb současně více uživateli. Vyhodnocování žádostí pak budou provádět pracovníci krajů a MPSV rovněž prostřednictvím centrální aplikace. MPSV si od nového systému slibuje snížení administrativní zátěže registrovaných poskytovatelů sociálních služeb při žádostech o dotace, snížení chybovosti, zrychlení zpracování a tím i urychlení přidělení finančních prostředků.

O společnosti OKsystem s.r.o.
OKsystem je česká softwarová společnost, která působí na trhu v oboru informačních technologií od roku 1990. Dodává software, technologie a poskytuje komplexní služby. Je řešitelem a poskytovatelem rozsáhlých aplikačních programových systémů ve vícevrstvé architektuře pro internet a intranet. Specializuje se také na řešení v oblasti informační bezpečnosti a čipových karet, návrh a realizaci datových skladů a související služby, jako jsou odborné konzultace, autorizovaná školení výpočetní techniky a testování znalostí IT profesionálů.

Více na www.oksystem.cz

O Ministervu práce a sociálních věcí
MPSV je z hlediska rozpočtu 434 miliard českých korun (údaj za rok 2008) největším ministerstvem České republiky. Jedním z klíčových bodů kompetence MPSV je oblast politiky zaměstnanosti a trhu práce. Jedná se o oblast, jejíž společenské zvládnutí je důležité nejenom pro ty, jejichž se aktuálně dotýká, ale i pro celou společnost, neboť její stav výrazným způsobem charakterizuje sociálně ekonomickou úroveň České republiky. S postavením České republiky jako člena Evropské unie a principu otevřeného pracovního trhu pak nabývá významu mezinárodního.

Více na www.mpsv.cz