Hlavní navigace

Ministerstvo vnitra a Novell podepsaly smlouvu o strategické spolupráci

[Tisková zpráva] Volker Smid, prezident Novellu EMEA, stihl na návštěvě ČR prohlédnout nové NTS centrum v Praze; podepsal také smlouvu o strategické spolupráci s ministrem Ivanem Langerem

Sdílet

Praha, Česká republika – 25. června 2008 – Ministr vnitra Ivan Langer uzavřel smlouvu o strategické spolupráci se společností Novell Ireland Software Limited v souvislosti s rozhodnutím vlády České republiky. Jde o další smlouvu uzavřenou s poskytovatelem moderních komunikačních technologií. Ministerstvo vnitra ČR se zavázalo používat pouze platně licencovaný software a podporovat pouze platně licencované používání software na všech úrovních veřejné správy a vzdělávání. Tato smlouva je dalším strategickým partnerstvím, které by ve výsledku mělo přinést finanční úspory veřejné správě.

„Smlouvou o strategické spolupráci, kterou jsme včera s firmou Novell podepsali, chceme podporovat jednak samotnou oblast informačních a komunikačních technologií a jednak rozvoj vědomostí a znalostí souvisejících s těmito technologiemi mezi občany České republiky. Všechny uzavřené smlouvy zastřeší jednoduchý, průhledný a oboustranně výhodný vztah. Rozvíjíme spolupráci, která by měla přispět ke zlepšení používání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Tato dlouhodobá vzájemná spolupráce by také měla podporovat služby e-Governmentu,“ uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

„Novell vítá podpis této smlouvy mezi ministerstvem vnitra a Novellem, která vymezuje rámec dlouhodobé spolupráce s veřejnými institucemi v České republice. Novell vyvíjí a prodává infrastrukturní software, který pomáhá vládám řady států řešit výzvy spojené s implementací eGovernmentu. Věřím, že tato smlouva je prvním krokem a solidním základem pro spolupráci, která přinese ovoce," řekl při příležitosti podpisu smlouvy pan Volker Smid, Prezident Novell EMEA.

„Tento okamžik je velmi důležitý pro Novell v České republice, doslova stanovuje nové horizonty spolupráce s veřejnou správou,“ řekl Aleš Kučera, ředitel Novell-Praha.

Smlouva o strategické spolupráci stanoví obecné podmínky a požadavky pro dlouhodobou spolupráci mezi oběma stranami v souvislosti s využíváním produktů společnosti Novell veřejnými institucemi v České republice a poskytování licencí a podpory veřejným institucím k softwarovým produktům společnosti Novell.

Ministerstvo vnitra a společnost Novell se dále dohodli, že v případě zájmu budou spolupracovat na vytvoření tzv. „Clearingového centra“. To by mělo shromažďovat údaje o všech produktech nebo službách společnosti Novell a mělo by umožnit ministerstvu kdykoliv dálkový přístup do systému, který bude obsahovat přehled produktů společnosti Novell nakoupených veřejnými institucemi.

Volker Smid
Volker Smid je prezidentem a ředitelem společnosti Novell EMEA. Zodpovídá za celou řadu obchodních a poradenských aktivit společnosti Novell v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Volker Smid byl v květnu 2005 jmenován ředitelem Novellu pro střední Evropu a na této pozici zodpovídal za celkové podnikání společnosti v Německu, Rakousku a ve východní Evropě. Před nástupem do společnosti Novell byl senior viceprezidentem společnosti PTC pro oblast EMEA, Asii a Tichomoří. Na této pozici zodpovídal za obchodní činnost dodavatele řešení životního cyklu produktů a správy podnikového obsahu pro trh středně velkých firem. Smid také pracoval jako viceprezident pro Severní Ameriku společnosti POET AG, která dodává platformy pro B2B e-komerci a řízení vztahů s dodavateli, a jako generální ředitel německého výrobce softwaru Prompt Medizinische Informationssys­teme.

Je magistrem počítačových věd s titulem diplomovaného informatika z Univerzity aplikovaných věd, Hamburg-Wedel.

O společnosti Novell
Společnost Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL) dodává nejlépe vyvinutou a vysoce interoperabilní linuxovou platformu a portfolio integrovaných nástrojů pro správu IT, které pomáhají zákazníkům po celém světě snižovat náklady, komplikovanost a rizika. Prostřednictvím svého infrastrukturního softwaru a partnerského ekosystému Novell harmonicky integruje smíšená prostředí IT a umožňuje lidem a technologiím spolupracovat jako jednotný celek. Další informace najdete na webu www.novell.com.

Další informace získáte v Centru podpory zákazníků společnosti Novell (NCCC) v ČR na tel. +420 283 007 311 nebo na českých webových stránkách http://www.no­vell.cz. Informace pro novináře jsou v originále k dispozici na adrese www.novell.com/pres­sroom.

Novell, SUSE a openSUSE jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. *Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Všechny ostatní ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.