Hlavní navigace

Mytrix.cz: Nespolupracujeme s PricewaterhouseCoopers

[Tisková zpráva]

Sdílet

Mytrix.cz: Nespolupracujeme s Pricewaterhou­seCoopers

Společnost Mytrix s.r.o., provozovatel monitoringu návštěvnosti českého internetu (www.mytrix.cz), tímto dementuje své předchozí vyjádření, podle nichž je garantem projektu Mytrix poradenská společnost Pricewaterhou­seCoopers. Informace v tiskové zprávě z 18. 6. 2001, podle níž PwC uzavřela s provozovatelem systému dlouhodobou smlouvu o poskytování komplexní škály služeb, je nepravdivá a Mytrix s.r.o. se za její šíření omlouvá.

K publikování informací o partnerství projektu Mytrix s PwC došlo na základě informací od tvůrce systému Mytrix, ruské firmy SpyLog (www.spylog.com). Její představitelé oznámili na jaře 2001 zakladatelům české společnosti Mytrix, že jednají s moskevskou pobočkou PwC o uzavření partnerství, které by mělo zaštítit projekt rozšíření statistického systému SpyLog mimo území Ruska. Právě rozhovory se zaměstnanci PwC Russia totiž přivedly majitele SpyLogu – podle jejich slov – k myšlence založit v USA společnost Mytrix Inc. a jejím prostřednictvím licencovat firmy v různých zemích k provozování systému SpyLog pod názvem Mytrix. Zájemci o licenci pro ČR, pozdější zakladatelé Mytrix s.r.o., byli o jednáních mezi vlastníky SpyLogu a PwC Russia průběžně informováni a počátkem června obdrželi text návrhu smlouvy o dlouhodobém partnerství, kterou zamýšlela americká Mytrix Inc. s PwC uzavřít. Vzhledem k tomu, že firma SpyLog je uznávanou autoritou ruského internetu a úroveň jednání jejích představitelů považují zástupci Mytrix s.r.o. v porovnání se zvyklostmi na českém trhu za nadstandardní, ztotožnila se Mytrix s.r.o. s přesvědčením firmy SpyLog/Mytrix Inc., že smlouva bude jistě podepsána a zveřejnila o tom informaci.

Společníci Mytrix s.r.o. Voldemar Aifeld a Martin Petrášek konstatují, že je popsané pochybení upřímně mrzí, litují důsledků předčasného zveřejnění informací a prohlašují, že jejich záměrem rozhodně nebylo úmyslně uvést českou internetovou veřejnost v omyl. „Dopustili jsme se chyby, za niž se omlouváme a ujišťujeme, že v budoucnu budeme k PR aktivitám přistupovat zodpovědněji,“ prohlásil Martin Petrášek.

Poté, co český internetový server Lupa upozornil na neexistenci uvedené smlouvy a zpochybnil i jakoukoli formu spolupráce mezi provozovateli systému SpyLog/Mytrix a PwC, oslovila Mytrix s.r.o. pražskou pobočku PwC se žádostí o stanovisko PwC Russia k jejím kontaktům s firmou SpyLog/Mytrix Inc. Jak uvedl Senior Manager Boris Lvov, zaměstnanci moskevské pobočky „letos v létě vedli diskuse“ s firmou SpyLog o realizaci konzultačního projektu v souvislosti s jejím plánem rozšířit statistický systém do dalších zemí. Lvov upozornil, že tyto diskuse nebyly zhmotněny v žádném konkrétním projektu nebo jiné dohodě, a proto neexistuje „žádný formální vztah“ mezi firmou SpyLog/Mytrix a PwC Russia. Zatímco zástupci SpyLogu hodnotí svoje prokazatelně dlouhodobé (několikaměsíční) kontakty s PwC jako „ústní konzultace“, Boris Lvov označení tímto slovem odmítl s tím, že „přesnější je hovořit o diskusích o možnostech konzultačního nebo auditorského vztahu širokého rozsahu“. K tvrzení firmy SpyLog, že PwC je jejím zákazníkem, neboť si u ní objednala marketingový průzkum, Lvov podotkl, že je „zákazníkem“ v uvozovkách – tím, že si zakoupila jednu ze zpráv o měření návštěvnosti za 300 USD.

Mytrix s.r.o. ve shodě s Pricewaterhou­seCoopers konstatuje, že neexistuje žádná písemná smlouva ani neprobíhají žádné oficiální konzultace nebo jiný způsob formální spolupráce mezi ruskou firmou SpyLog nebo americkou Mytrix Inc. a PwC Russia. Mytrix s.r.o. však na základě dostupných informací tvrdí, že zaměstnanci moskevské pobočky PwC udržují s představiteli firmy SpyLog přátelské kontakty a neformální vztahy, přičemž Mytrix s.r.o. plně chápe, že tyto osobní styky jsou pro představitele SpyLogu natolik přínosné, že je tito hodnotí jako „spolupráci“, „konzultace“ nebo „poradenství“. Přesvědčení Mytrix s.r.o. o této úzké neformální vazbě je založeno především na postavení firmy SpyLog, která je celým ruským trhem včetně PwC Russia respektována jako suverénní lídr v oboru internetové statistiky. Výsledky měření systému SpyLog jsou pravidelně publikovány v médiích, mj. každý týden v deníku Vedomosti založeném listy Financial Times a Wall Street Journal. SpyLog také provádí společné výzkumy s významnými marketingovými a konzultačními společnostmi, např. s United Financial Group.

Mytrix s.r.o. prohlašuje, že výše popsaná záležitost nemá a ani nemůže mít žádný vliv na podstatu fungování společnosti, tj. poskytování profesionální statistiky provozovatelům českých webserverů. Firma se nikdy nedopustila žádného jednání, které by mohlo poškodit klienty a uživatele systému Mytrix.cz a naopak se snaží vycházet jim maximálně vstříc. Svědčí o tom např. nedávný závazek o zachovávání bezpečnosti osobní údajů (Privacy Policy) nebo výrazné zlevnění služeb.

Kontakt:
Mgr. Eva Máchová, manažerka marketingu a PR
Mytrix, s.r.o.
Pláničkova 3, 162 00 Praha 6
Tel. a fax: 02/3536 1445
E-mail: eva@mytrix.cz
http://www.my­trix.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).