Hlavní navigace

Mytrix.cz se nedohodl se SpyLOG.ru a končí

[Tisková zpráva]

Sdílet

Mytrix.cz se nedohodl se SpyLOG.ru a končí

Praha, 22. listopadu 2001 – Z důvodu nemožnosti dohody o plnění licenčních podmínek, kdy jedna strana obviňuje druhou z jejich porušení, ukončuje společnost Mytrix s.r.o. partnerství s provozovatelem systému SpyLOG.ru/Mytrix­.com a zastavuje provoz české verze internetového statistického systému Mytrix. Děje se tak po pěti měsících od vstupu Mytrix.cz na český trh, během nichž se jeho klienty stalo více než 3.000 provozovatelů webserverů.

Funkčnost Mytrix.cz byla omezena a posléze zcela ochromena od 13. listopadu, kdy administrátoři serverů odhalili při pravidelné kontrole ochrany dat známky neoprávněného průniku do systému. Zjistili, že došlo mj. k znepřístupnění všech klientských účtů a k přejmenování URL zákaznických webserverů na www.disney.com. Vysvětlení, že se jedná o hackerský útok se provozovateli systému jevilo jako reálnější než to, že oním „hackerem“ by mohl být poskytovatel licence produktu, provozovatel ruského systému SpyLOG (v anglické verzi pod názvem Mytrix). I tato možnost však byla připadala v úvahu, protože obě strany byly již několik měsíců ve sporu ohledně dodržování licenční smlouvy.

Podle názoru Mytrix s.r.o. se porušení smlouvy dopustil jako první jeho licenční partner tím, že nedodal v požadovaném termínu všechny softwarové součásti produktu. Jednalo se např. o nástroje pro plošný výzkum českého internetu a zejména o platební systém, jehož absence nedovolila Mytrix s.r.o. ani po pěti měsících na trhu v ČR zahájit placený provoz. V důsledku neplnění smlouvy ani přes početné urgence se společnost Mytrix s.r.o. rozhodla přerušit platby měsíčních licenčních poplatků do doby, než jí budou dodány všechny smlouvou vymezené moduly. Přestože Mytrix s.r.o. všechny svoje smluvní závazky splnila a další platby měly následovat až po podepsání protokolu o předání kompletního systému, provozovatel SpyLOG.ru/Mytrix­.com dále trval na placení licenčních poplatků. V situaci, kdy ani jedna ze stran nehodlala ustoupit, pojala Mytrix s.r.o. obavu, že se její partner v rámci nátlaku pokusí Mytrix.cz „vypnout“ a rozhodla se proto omezit mu přístupová práva do systému. Ta mu příslušela z titulu poskytovatele licence a technologického tvůrce, tzn. SpyLOG.ru/Mytrix­.com po celou dobu spolupráce vykonával v rámci technické správy programátorské zásahy v systému.

Několikaměsíční neshoda přiměla společnost Mytrix s.r.o. k přijetí opatření na ochranu svých zákazníků před případným neoprávněným zásahem SpyLOG.ru/Mytrix­.com, a proto počínaje 3. říjnem nasměrovala statistická data ke shromažďování na svoji doménu „0-mytrix.com“. Údaje o návštěvnosti webserverů zaregistrovaných do tohoto data směřovala na doménu „mytrix.com“, jejíž obsah je podle dostupných informací provozován na serveru v německém Frankfurtu. I tato data byla sice vždy fyzicky zpracovávána na serverech Mytrix s.r.o. v ČR, ale Mytrix s.r.o. chtěla získat přímou kontrolu nad jejich směřováním a proto vyměnila systémový HTML-kód.

Spor se vyhrotil 13. listopadu, kdy došlo bez jakéhokoli předchozího pokusu o smír k hackerskému útoku na Mytrix.cz vedenému, jak se později ukázalo, z IP-adresy hlavního administrátora SpyLOG.ru. Společnost Mytrix s.r.o. poté systém zprovoznila a svému partnerovi znemožnila jakýkoliv přístup k němu, ten ale již předtím stihl narušit tvorbu statistik. Devatenáctého listopadu pak byla společnosti Mytrix s.r.o. vypovězena licenční smlouva, s čímž firma po dalších neúspěšných pokusech o smír souhlasila.

Mytrix s.r.o. hluboce lituje dopadů svého podnikatelského neúspěchu na klienty Mytrix.cz. Ujišťujeme, že jsme nikdy nedali souhlas s přístupem ke statistickým datům klientů třetí osobě, vždy jsme se snažili vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc. Hájili jsme zájmy klientů i ke své újmě v případech, kdy nám licenční partner o sobě podával nepravdivé a pravdu zkreslující údaje, které se pak staly předmětem kritiky médií.

Dohoda s partnerem nebyla možná, neboť jsme ztratili víru v to, že budeme mít ve své moci vše, co chceme garantovat našim klientům. Za všechny způsobené potíže se omlouváme.

Martin Petrášek
zplnomocněný jednatel
Mytrix, s.r.o.
Pláničkova 3, 162 00 Praha 6
Tel. a fax: 02/3536 1445
E-mail: martin@mytrix.cz
http://www.my­trix.cz