Hlavní navigace

Na internet se připojujeme stále častěji

[Tisková zpráva] V aktuální tiskové zprávě se podíváme na meziroční srovnání dubnových statistik projektu Netmonitor, který se zabývá měřením návštěvnosti českého internetu a výzkumem sociodemografie návštěvníků internetu. Blíže také prozkoumáme, kolik dní do měsíce se uživatelé připojují, protože již 40 % z nich internet používá ve více než dvaceti dnech v měsíci.

Sdílet

Počet reálných uživatelů si udržuje stabilní růst. V dubnu 2008 bylo v rámci projektu Netmonitor na českých serverech zaznamenáno 4 705 636 reálných uživatelů (RU), což je meziroční nárůst o 10,28 %. Ve srovnání s dubnem 2007 se v letošním dubnu rapidně navýšil počet zobrazených stránek (PV) a počet návštěv (viz tabulku níže).

NetMonitor

Tento nárůst je dán především zařazováním dalších serverů do měření v průběhu minulého roku. Počet zobrazených stránek tak zaznamenal více než padesátiprocentní nárůst (na 5 900 557 965) a počet návštěv dosahuje v dubnu letošního roku 674 207 934 (nárůst o 48,94 %). V průměru strávil český uživatel na internetu v dubnu 2008 25 hodin a 28 minut, což představuje meziroční nárůst o 36,63 %. V dubnu loňského roku totiž český uživatel na internetu prosurfoval v průměru o téměř 7 hodin méně.

Jak se změnil počet dní v měsíci, kdy se připojujeme k internetu?
Z meziročního porovnání zřetelně vyplývá, že roste počet dní v měsíci, kdy se uživatelé připojují k internetu. Zatímco ve srovnání s letošním rokem převažují v dubnu 2007 podíly uživatelů připojující se na internet maximálně dvacet dní v měsíci (po pětidenních intervalech), v dubnu 2008 již převládá podíl uživatelů přistupujících k internetu ve 21 a více dnech v měsíci, a to 39,87 % (nárůst podílu o 11,06 %). Nejvíce poklesl podíl uživatelů připojujících se 16–20 dní v měsíci o 4,30 % na současných 15,49 %. Druhý největší podíl stále tvoří uživatelé přistupující na internet spíše příležitostně v 1–5 dnech v měsíci (19,15 %), jejich podíl zaznamenal pokles o 2,80 %. Zbývající dva podíly pětidenních intervalů jsou poměrně vyrovnané. 6–10 dní v měsíci se na internet připojuje 13,07 % uživatelů v ČR (pokles podílu o 1,76 %) a 11–15 dní v měsíci internet použije 12,42 % uživatelů (pokles podílu o 2,20 %).

NetMonitor