Hlavní navigace

Na semináři sdružení CESNET vystoupí špičky tuzemského výzkumu

[Tisková zpráva] Ve středu 9. března od 10.00 hodin proběhne v nové budově Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6) odborný seminář Výzkumné projekty a velká infrastruktura CESNET2, který pořádá akademické sdružení CESNET. Cílem semináře je nastínit možnosti národní výzkumné infrastruktury CESNET2 z pohledu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a představit některé z náročných projektů, které už ji využívají. Součástí semináře bude i diskuse, jakým směrem e-infrastrukturu dále rozvíjet. Setkání je určeno odborné veřejnosti, studentům i všem ostatním zájemcům o obor. CESNET bude navíc celý seminář přenášet on-line na adrese: http://www.cesnet.cz/akce/2011/15-let/.

Sdílet

Celodenní  seminář bude mít velmi reprezentativ­ní obsazení –  vystoupí na něm řada špičkových tuzemských vědců v čele s bývalým předsedou Akademie věd ČR a stávajícím předsedou Učené společnosti ČR profesorem Václavem Pačesem. Po uvítacím proslovu předsedy představenstva sdružení CESNET Josefa Kubíčka vystoupí ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, který zrekapituluje nejdůležitější aktivity sdružení během jeho patnáctileté historie a především představí jeho dva nové stěžejní projekty, kterým jsou Velká infrastruktura CESNET a Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR).

     V dalším programu se účastníci akce seznámí s aktuálními aktivitami na poli gridů, s projektem budování národního superpočítačového centra IT4Innovations, s výsledky a úkoly národního centra vysoce flexibilních úložných a výpočetních zdrojů CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud), se způsoby zpracování dat ve fyzice elementárních částic, s výzkumem v oblasti detekce částic s nejvyšší energií v Observatoři Pierra Augera, s projekty Národní digitální knihovna, CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR), CEITEC (Středo­evropský technologický institut), BioCeV (Biotechno­logické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci), s výsledky Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně, ale i se zkušenostmi s medicínskými 3D přenosy popsanými praktikem-chirurgem.

     Program bude završen kulatým stolem na téma Komplexní e-infrastruktura CESNET2 jako integrující platforma výzkumných projektů. Debata u kulatého stolu poskytne řešitelům významných výzkumných projektů možnost diskutovat o požadavcích, které při řešení jejich projektů vznikají právě na e-infrastrukturu CESNET2.

 

Podrobný  program semináře a související  informace najdete na: http://www.ces­net.cz/akce/2011/15-let/

 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.   Seminář Výzkumné projekty a velká infrastruktura CESNET2 je první z akcí, kterou sdružení CESNET v letošním roce pořádá u příležitosti 15. výročí svého založení. To připadá na 6. březen. V roce 1996 sdružení založily vysoké školy a Akademie věd České republiky s cílem budovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť. Vyvrcholení oslav proběhne v květnu, kdy CESNET bude hostit letošní největší a nejprestižnější evropskou akci v oblasti výzkumných sítí – TERENA Networking Conference (TNC 2011).Organizátoři na ní předpokládají účast přibližně pěti stovek odborníků z celého světa.