Hlavní navigace

Na trh call center vstupuje nové call centrum SCS

[Tisková zpráva] Na trh vstupuje nové komerční call centrum SCS – Smart Calling Solutions s r.o. a ihned se zařazuje mezi deset největších komerčních center u nás. Díky unikátní technologii dokáže během 24 hodin kompletně připravit volací aplikaci pro jakéhokoli klienta. „Naším cílem je změnit stále přetrvávající všeobecný názor na to, že call centrum lze využít pouze pro telefonický kontakt s cílovými skupinami,“ komentuje cíl nového call centra Igor Kozák, jednatel SCS – Smart Calling Solutions s r.o.

Sdílet

Nové komerční call centrum SCS pracuje s unikátním softwarem, který umožňuje velmi jednoduše konfigurovat volací aplikace a propojovat je s dalšími nástroji přímé komunikace. „Díky těmto aplikacím můžeme velmi operativně řešit i nepředvídatelné situace, kdy jsme připraveni velmi pružně poskytnout našim klientům služby nejenom klasického call centra, ale téměř přes noc např. i e-mailing a mobilní marketing,“ prezentuje Igor Kozák výhody technologického vybavení call centra SCS. Pružnost je dána i vysokou kapacitou – SCS má v provozu 105 operátorských pracovišť s možností non-stop provozu. Použitá technologie umožňuje kapacitu do budoucna zdvojnásobit.

Nové call centrum SCS vstupuje na trh v době, kdy služby call center začínají využívat již i menší společnosti. „Český trh telemarketingu byl mnoho let devalvován představou, že služby call center si mohou dovolit jen velké a kapitálově silné společnosti. Díky moderním IT technologiím dnes již dokážeme svou nabídkou oslovit i menší společnosti a ty nyní začínají objevovat možnosti, které jim přináší velmi efektivní telefonické oslovování a další aktivity přímého marketingu,“ analyzuje aktuální dění na trhu ředitel call centra David Turek.

Vedle specializace na telefonní prodej je cílem nového komerčního call centra být lídrem v technologických inovacích. „Naším cílem není nabízet klientům jen vyškolené odborníky na telemarketing a služby s tím spojené, my chceme, abychom díky využití moderních technologií mohli klientům nabídnout vždy tu nejefektivnější formu komunikace nebo oslovení cílové skupiny prostřednictvím profesionálně vyškolených operátorů doplněnou o ostatní aktivity přímého marketingu, včetně např. správy a vytváření databází pro klienta,“ prezentuje cíle nového call centra David Turek, ředitel SCS call centra.