Hlavní navigace

Na trutnovskou Černou horu se chystá jeřáb s novou vysílací anténou

[Tisková zpráva] (Praha, 3. srpna 2009) – České Radiokomunikace osadí v prvním srpnovém týdnu vysílač Černá hora novou anténou. Předpokládaný termín uskutečnění výměny je ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 6. – 8. srpna 2009. Výměna vysílací antény bude provedena pomocí jeřábu. Do konce srpna by mělo být z Černé hory spuštěno pozemní digitální televizní vysílání veřejnoprávního multiplexu 1. V srpnu 2010 přibudou i dva komerční multiplexy 2 a 3.

Sdílet

Výměně anténního systému předchází dlouhá a náročná fáze příprav, která je zakončena vypnutím analogového vysílání programu ČT2. Na uvolněném kmitočtu poté bude spuštěno vysílání veřejnoprávního multiplexu 1 (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 a 7 okruhů veřejnoprávního rozhlasu). Přípravné práce – přesun stávajícího vysílání do provizorního anténního systému, bylo provedeno 17.července 2009. K defini­tivnímu vypnutí analogového vysílání z Černé hory by mělo dojít pro ČT 2 v srpnu 2009, pro programy ČT 1 a TV Nova pak v červnu 2011.

„Černá hora je hlavním vysílačem územní oblasti Trutnov, která je vymezena Technickým plánem přechodu jako oblast, která zasahuje do čtyř krajů – Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a částečně i Středočeského,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací. „V případě Černé hory budeme moci pro výměnu antény použít vysokotonážní jeřáb, i pro tento případ však máme vyhrazen náhradní termín pro případ nepřízně počasí,“ dodal Vykydal.

Telekomunikační vysílač Černá hora se nachází jen několik metrů od vrcholové kóty stejnojmenné hory, která čítá 1299 metrů nad mořem. Vysílač byl postaven v letech 1974–77. Spodní část vysílače tvoří mnohostěnný jehlan, který je vysoký 35,7 metrů.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 50% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.