Hlavní navigace

Nadační fond Českého rozhlasu rozdělil prostřednictvím Světlušky 11 000 000 Kč nevidomým

[Tisková zpráva] Praha 8.2.2007 - Světluška, dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, rozdělila v rámci 4. ročníku na přímou pomoc nevidomým dětem a dospělým 10 913 145 Kč. Rozhodla o tom grantová komise složená z řad dobrovolných odborníků. „Jsme rádi, že Světluška již čtvrtým rokem spojuje ty, kteří potřebuji pomoci a ty, kteří to mohou změnit“, uvedla Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Sdílet

Světluška podpořila 148 žádostí jednotlivců a projektů neziskových organizací na rok 2007. Mezi podpořenými jsou mimo jiné projekt Osobní asistence dětem občanského sdružení Okamžik, rehabilitační pobyty společnosti pro hluchoslepé LORM rozvíjející dovednosti lidí postižených ztrátou zraku i sluchu a projekty Středisek rané péče, které v celé ČR poskytují terénní služby rodinám s kombinovaně postiženými dětmi. Z výtěžku 4. ročníku sbírky Světluška pořídila vodícího psa Aleně S. z Prahy, přispěla na pořízení speciální pomůcky Martině K. z Kadaňského Rohozce nebo Jaroslavě D. z Českých Budějovic a podpořila řadu nevidomých dětí v rozvoji hudebního talentu, mezi jinými Jakuba Š. z Trojanovic zakoupením klarinetu nebo Ráchel S., aby mohla studovat na hudebním gymnáziu Jana Nerudy se zdravými dětmi.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Patronkou projektu je Aneta Langerová. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Přispívá na speciální pomůcky jako jsou mluvící počítače i optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením.

Dlouhodobým a generálním partnerem projektu Světluška je společnost Winterthur. V roce 2006 přispěla na jeho realizaci darem ve výši 2 000 000 Kč. „Partnerství se Světluškou je pro nás velmi důležité a jsme rádi, že můžeme prostřednictvím tohoto projektu pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují. V úspěšné spolupráci chceme pokračovat i v letošním roce,“ říká ředitel PR a komunikace společnosti Winterthur Marek Zeman.

CELKOVÝ VÝTĚŽEK 4. ROČNÍKU SBÍRKY SVĚTLUŠKA SE VYŠPLHAL NA 10 514 410 KČ.

Kromě tradičního sbírkového dne „KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY“ k tomuto číslu přispělo také vydání benefičního singlu s PÍSNÍ PRO SVĚTLUŠKU , kterou v srpnu nazpívala Aneta Langerová a nevidomý Radim Vojtek. Během jediného dne, 19. září, bylo prodáno na 15 000 ks CD.

Do sbírky se zapojilo 5 000 Světlušek – dobrovolníků ze středních a vyšších škol, domů dětí a mládeže, skautů a středisek volného času, kteří v kostýmech Světlušky nasbírali do zapečetěných lucerniček rekordních 5 753 155 Kč.

4. ročník projektu Světluška vyvrcholil 16. listopadu benefičním koncertem ANETA PRO SVĚTLUŠKU. Večerem provázel Jaroslav Dušek s Alenkou Schutovou, stipendistkou Světlušky. Milými hosty patronky projektu Světluška, Anety, byli Hradišťan a Jiří Pavlica, Michal Hrůza s kapelou a především nevidomé děti, které Světluška podporuje v rozvoji talentu: Roberto Lombino, Sára Kaliášová, Tomáš „Ray“ Kramosil, Pěvecký soubor Školy Jaroslava Ježka, Ráchelka Skleničková a Radim Vojtek, který si zazpíval s Anetou i Hradišťanem. Koncert v tomto roce opět živě přenášely Česká televize na programu ČT 1 a Český rozhlas 1– Radiožurnál. Diváci a rozhlasoví posluchači posílali Světlušce po celou dobu koncertu a také v následujících dnech dárcovské SMS a přispívali přímo na sbírkové konto 99999 99999/0100. Prostřednictvím koncertu se podařilo shromáždit pro nevidomé více než 3 000 000 Kč a to i přesto, že stopáž koncertu byla oproti loňskému televiznímu přenosu poloviční.

V průběhu roku se konala řada doprovodných charitativních akcí, které podpořily sbírku Světluška. Za všechny bychom rádi zmínili v České republice poprvé otevřenou „KAVÁRNU POTMĚ“, kterou Světluška otevřela na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a která se záhy stala jedním z nejnavštěvo­vanějších festivalových míst.

„Pořád se Světluškou vymýšlíme nové způsoby, jak lidem přiblížit svět nevidomých. Ať už to je v ČR ojedinělá Kavárna POTMĚ, ve které obsluhují nevidomí nebo benefiční singl s Písní pro Světlušku, kterou jsem nazpívala s nevidomým Radimem Vojtkem. Benefiční singl byl v ČR vydán poprvé a za jediný den se – díky světluščím dobrovolníkům – prodalo neuvěřitelných 15 000 cdéček, což je krásný. Nejhezčí zážitek pro mě byl právě již ze zmiňované Kavárny POTMĚ a také když jsem slyšela zpívat nevidomé děti, které podporujeme, na koncertě pro Světlušku. Běhal mi mráz po zádech,“ dodala Aneta Langerová, patronka projektu.