Hlavní navigace

Naši odborníci zaujali v Hongkongu 3D Full HD přenosem robotické operace

[Tisková zpráva] Odborníci sdružení CESNET a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací na největší asijské mezinárodní konferenci věnované Internetu APRICOT/APAN v Hongkongu (více na: http://www.apricot-apan.asia/). Ve dnech 21. a 22. února provedli přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, který mezi účastníky světově respektované konference vzbudil velký ohlas. Specialisté z České republiky úspěšným přenosem potvrdili, že jsou schopni realizovat takto náročné projekty napříč kontinenty.

Doba čtení: 2 minuty

     Operace byla uskutečněna pomocí robota da Vinci pod vedením primáře urologického oddělení ústecké nemocnice MUDr. Jana Schramla. Předmětem přenosu byl zkrácený záznam operace s úseky, které byly zajímavé medicínsky nebo z pohledu 3D zobrazení nitra pacienta.

     Záznam byl přenášen do medicínské sekce konference APAN v Hongkongu, kde ho sledovalo asi 70 účastníků. Současně s přenosem operace ve formátu 3D Full HD byla k dispozici obousměrná videokonference. Jejím prostřednictvím primář Schraml průběh své operace doprovázel komentářem. Po skončení přenosu operace byla otevřena diskuse, v níž MUDr. Schraml a zástupci CESNETu, kteří přenos realizovali, odpověděli na řadu dotazů. Vedoucí skupiny sdružení CESNET, která podporuje uživatelské aplikace a zabývá se studiem moderních trendů v Internetu, Ing. Jiří Navrátil, CSc., seznámil účastníky se  scénářem přenosu, jeho cílem i použitou technologií, která takový přenos umožňuje.

     Pro přenos nekomprimovaného 3D obrazu byla použita jednotka MVTP-4K, která konvertuje videosignál na pakety přenášené po síťové trase o kapacitě 10 Gb/s a umožňuje přenášet současně až čtyři signály ve formátu 3D Full HD. Jednotka MVTP-4K byla vyvinuta v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace. Její unikátnost byla předmětem zájmu účastníků.

     Přenos demonstroval možnosti vysokorychlostních optických sítí a dosažené výsledky v oblasti přenosů obrazů s vysokým rozlišením a nízkou latencí. Přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD vyžadoval kapacitu 2,7 Gb/s. Síťová trasa vedla z České republiky přes Amsterdam do Chicaga a pak přes Kanadu na západní pobřeží USA a odtud do Jižní Koreje (Daejeon) a konečně do Hongkongu. Na výstavbě této trasy s instalovanou­ kapacitou 10 Gb/s  se podílelo šest akademických partnerů: sítě národního výzkumu CESNET (Česká republika), SurfNET (Nizozemsko), Canarie (Kanada) a KREONet2 (Jižní Korea), propojovací centrum StarLight (USA – Chicago) a síť Chinese University of Hong Kong.

     Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale hlavně při vzdělávání stávajících i budoucích lékařů. Podobné přenosy může sdružení CESNET v blízké budoucnosti realizovat ve spolupráci s kteroukoli z dvaceti tuzemských nemocnic, které sídlí ve městech, jež jsou připojena na DWDM síť sdružení CESNET.