Hlavní navigace

Návrh Herního zákona vyvolává diskusi odborníků a trhu

[Tisková zpráva] Sdružení TUESDAY Business Network a Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) jsou pořadateli setkání, které má vyvolat diskusi o návrhu nového tzv. Herního zákona. Uskuteční se ve čtvrtek 29. listopadu a vystoupí na něm zástupce Ministerstva financí ČR, předseda pracovní skupiny APMS Jan Rakušan z T-Mobile, programová ředitelka České televize Kateřina Fričová, generální ředitel Advanced Telecom Services (ATS) Michal Horák a další osobnosti.

Sdílet

Praha, 26. listopadu 2007 – Setkání, pořádané 29. listopadu sítí TUESDAY Business Network a Asociací provozovatelů mobilních sítí, má za cíl vyvolat diskusi zástupců trhu a odborné veřejnosti s ministerstvem financí o novém Zákonu o provozování licencovaných her (Herní zákon), která by měla vyústit v relevantní připomínkování jeho návrhu. Na přípravě se podílí také Unie vydavatelů, Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), Sdružení pro informační společnost (SPIS), Asociace televizních organizací (ATO) a další instituce.

Návrh zákona přepokládá mimo jiné zákaz provozovat loterie, kursové sázky a jiné hry prostřednictvím dálkového přístupu (tedy přes internet a jiné prostředky elektronické komunikace), výrazné omezení organizování marketingových soutěží, nízké finanční limity pro ceny, trestní odpovědnost pro organizátory marketingových soutěží či povinnost poskytovatelů internetu blokovat zahraniční stránky obsahující nepovolené licencované hry.

„Domníváme se, že některé dobře myšlené záměry navrhovaného znění zákona jsou realizovány formou či prostředky, které jsou v rozporu s obecnými principy fungování elektronických komunikací či nereflektují specifika moderních technologií a mobilního marketingu,“ uvedl vedoucí expertní skupiny AMPS JUDr. Jan Rakušan z T-Mobile. „Za zcela zásadní věc považujeme možnost okamžité samoregulace i efektivní kontroly. Samoregulační mechanismy v oblasti prémiových mobilních služeb v ČR jsou na velmi vysoké úrovni, což mimo jiné potvrzuje i Evropská komise nebo IARN (evropské sdružení regulátorů v oblasti prémiových služeb sdružující evropské regulátory a samoregulátory) “

Zainteresované instituce se přiklánějí k řešení, které úspěšně funguje např. na Slovensku, v Maďarsku nebo Rakousku, kde registrované subjekty mohou provozovat hazardní hry i na internetu a jiných sítích elektronických komunikací při dodržování přísných pravidel, týkajících se zajištění ověření věku či odvodů na veřejně prospěšné účely. . Marketingové soutěže v uvedených zemích pak podléhají regulaci týkající se ochrany spotřebitele, nicméně zde nedochází k vytváření nadbytečných administrativních překážek z pohledu hazardních her, které ve svém důsledku mají dopad zejm. na spotřebitele.

Srovnání se zahraničím je důležité, neboť v Evropské unii členské státy běžně umožňují provozování loterií či jiných sázkových her prostřednictvím Internetu či jiných sítí elektronických komunikací. Postupem času se tak díky návrhům loterní regulace z České Republiky stává skanzen, kde zahraniční podnikatelé v souladu s evropským právem podnikají, ale tuzemští nesmí.

Setkání začíná v sídle společnosti Pricewaterhou­seCoopers v Praze 2, Kateřinská 40, v 15 hodin, vstup je zdarma po předchozí registraci na www.tuesday.cz nebo u některé ze spolupracujících asociací.