Hlavní navigace

Názory na funkcionalitu krajských nemocnic v Jižních Čechách jsou různé. Mají být příspěvkové, neziskové či soukromé?

[Tisková zpráva] Regionální Televizní Agentura (RTA) ve spolupráci s regionálními Deníky vydavatelství Vltava-Labe-Press (VLP) dnes zahájila druhý týden veřejných předvolebních diskusí. RTA veřejné debaty vysílá živě hned na několika internetových kanálech. Tentokrát se politici s veřejností sešli v Jihočeském kraji, v Písku. Diskusní večer moderovala již osvědčená dvojice Ivana Denčevová (ČRo6) a Jitka Bednářová (RTA).

Sdílet

Jiří Zimola (ČSSD), Marie Hrdinová (KDU-ČSL), Bohuslav Navrátil (SNK-ED) a Marek Anděl (Strana zelených).

Jižním Čechám poslední volební období vládla vítězná ODS, ve volbách v roce 2004 získala 27 mandátů (49%). Druhou v pořadí celkem pětibarevného zastupitelstva byla KSČM s 12 křesly (22%), následovala ČSSD (7 mandátů, 13%), KDU-ČSL se 6 zastupiteli a 11% a pětici uzavírali nezávislí SNK (3 mandáty, 5,5%). Tříbarevnou jihočeskou krajskou radu ovládl vítěz voleb – ODS, kterou v tomto orgánu zastupovalo 7 radních (63,6%), lidovci (KDU-ČSL) obsadili 3 křesla (27,3%) a SNK v radě kraje reprezentoval 1 zástupce (9,1%).

Zdravotnictví
Různorodé názory zazněly k tématu zdravotnictví a jihočeských zdravotnických zařízení. Levice byla tradičně proti jakékoliv privatizaci, současné vedení kraje se postavilo za aktuální stav, kdy jsou nemocnice sice akciovými společnostmi, ale s dohledem Jihočeského kraje.

Za vlády sociální demokracie byly nemocnice převedeny na akciové společnosti a byly zadlužené. To je, podle Vítězslavy Baborové z KSČM, zásadní problém. „Není možné, aby peníze z veřejného zdravotnictví byly dány do rukou soukromých vlastníků. Kdo zaručí, že akcie nemocnic nebudou v budoucnu prodávány?“ ptala se. Odborové kluby prý zdůrazňují, že tranformací došlo k zneprůhlednění výše platů zaměstnanců v nemocnicích, převedených na akciové společnosti. Baborová také navrhuje posílení zvyšování platů právě v nemocnicích se statutem akciové společnosti.

Marek Anděl (SZ) dovysvětlil, že jednotlivé nemocnice jsou akciovými společnostmi a samostatnými organizacemi, které jsou personálně propojeny. Zelení prý mají obavu, že by mohlo dojít k úplné privatizaci jihočeských nemocnic, kdy by již kraj neměl kontrolní mechanismy. SZ v privatizaci vidí možnost, jak zneužívat pacientů. Anděl upřesnil, že zelení by byli pro kompromis – pro obecně prospěšné společnosti, resp. neziskové subjekty. Anděl dále uvedl, že by bylo optimální, aby ve vedení a tedy v rozhodování jednotlivých nemocnic figurovali více lidé z nemocnice. Konkrétně management by měl prý být tvořen jen zaměstnanci nemocnice. Pozice v dalších řídících a dohledových orgánech by pak mohly mít další osoby „mimo“ nemocnici.

K problematice jihočeského zdravotnictví se vyjádřila také Marie Hrdinová (KDU-ČSL). Řekla, že hlasovala pro usnesení o převodu krajských nemocnic na akciové společnosti. Z toho plyne také postoj křesťanských demokratů. Hrdinová vysvětlila, že zatímco v okresech fungují nemocnice se základní funkcionalitou, v Českých Budějovicích roste moderní „superzdravotnické centrum“. Toto rozložení prý přispívá k rozvoji zdravotnictví. „Nevidím efektivnější formu pro nemocnice než jsou akciové společnosti,“ konstatovala Hrdinová. Zlepšení zdravotnické péče vidí Hrdinová v tom, že by nemocnice měly zejména více dbát na modernizaci svého vybavení. Zvýšeny by proto měly být investice, které by plynuly z krajského rozpočtu. Bohuslav Navrátil (SNK-ED) v další diskusi na téma zdravotnictví řekl, že je pro převod nemocnic na ziskové akciové společnosti. Co je prý škoda, že nebyly zatím převedeny nemocnice ve Vimperku a Dačicích. Evropští demokraté vidí problém v dostupnosti výdeje léků, řekl Bohuslav Navrátil. Okresní nemocnice prý nedisponují vlastními „non stop“ lékárnami. Dostupnost lékařské péče je podle Navrátila špatná také ve venkovských oblastech. Krajská samospráva by přitom neměla dofinancovávat soukromé praxe, ale pouze veřejná zdravotnická zařízení.

K otázce transformace nemocnic na akciové společnosti Martin Kuba z ODS řekl: „Nejde o právní formu, je třeba, aby byl připraven kvalitní léčebný tým a kvalitní vybavení. Výhoda nemocnic jako akciovek je pouze účetní, pacient to v péči nepozná. Rádi bychom pokračovali v koncepci jihočeského zdravotnictví tak, jak bylo nastaveno. Samozřejmě s využitím čerpání z Evropských fondů.“ Podle Kuby zastupitelé soustavně řeší otázku středního zdravotnického personálu, která se podle něj v současnosti zdá být klíčová. V Jihočeském kraji prý došlo ke zkvalitnění lékařské péče a nyní je dostupná i takzvaná superspecializovaná péče, stejně jako třeba v Praze.

Sociálnědemokra­tický kandidát Jiří Zimola na otázku krajského zdravotnictví reagoval takto: „Zásadně odmítáme vytváření zisku v této oblasti. Minimálně musí být zachována páteřní síť nemocnic.“ Podle něj může ČSSD garantovat, že akcie zůstanou v majetku Jihočeského kraje. Zimola tak reagoval na otázku komunistické kandidátky, která vyjádřila obavy z jejich prodeje. Podle něj také chybí jasná koncepce krajského zdravotnictví, a v tomto směru je třeba pracovat hlavně na zajištění kvalitního personálu a odpovídajících nemocničních zařízení.

Školství
V dnešní předvolební diskusi byl také zmíněn problém spolupráce středních škol a úřadů práce v otázce zaměstnanosti absolventů škol. Vítězslava Baborová (KSČM) prý již dlouho upozorňuje na to, že zde bude nedostatek vyučených v technických oborech. Podle ní je v tomto směru třeba spolupracovat s firmami, které si vychovávají své budoucí zaměstnance, a neměla by se dál rozšiřovat gymnázia a naproti tomu rušit učební obory.

Marek Anděl (SZ) dále upozornil na to, že by se neměli investoři lákat na něco, čím kraj nedisponuje. Řekl to právě k tématu školství a k úbytku žáků a učňů v souvislosti s demografickým vývojem. Spolupráce středních škol se soukromými subjekty v souvislosti se změnami učebních oborů závisí na schválení konkrétních nových oborů Krajským úřadem. Předchází tomu konkrétní výzkumy poptávky po profesích, vysvětlila Marie Hrdinová (KDU-ČSL). Současné nastavení je, podle Hrdinové, optimální. „Již dneska se ukazuje, že se prodlužuje doba vzdělávání,“ vysvětlila Hrdinová konkrétní změny, které prý přispívají ke zkvalitnění výkonů jednotlivých profesí. Propracovaný systém kooperace se soukromými firmami jako má Zlínský kraj, je rozhodně vzorem. V Jihočeském kraji jsou již prý podobné kontrakty také uzavřeny.

K tématu jihočeského školství Bohuslav Navrátil (SNK-ED) řekl, že plně souhlasí s občanskodemo­kratickým kandidátem Martinem Kubou. Je prý však nutné ještě počítat s demografickým vývojem a že dojde k úbytku žáků a učňů jednotlivých praktických oborů. „Měly by se do vývoje zatáhnout podnikatelské subjekty,“ vysvětlil svůj postoj Navrátil.

„V současnosti dochází k zásadním změnám na trhu práce. Je třeba zlepšit informovanost studentů o tom, jak skutečně vypadá trh práce,“ řekl občanský demokrat Martin Kuba. Zároveň by podle něj měl fungovat grantový systém, ve kterém by firmy spolupracovaly na výchově studentů. Největší problém školství v kraji vidí Jiří Zimola (ČSSD) v tom, že se školy neslučovaly systematicky podle oborů.

Videozáznam dnešní diskuse najdete na serveru Volební.NET (www.volebni.net). Na stejném místě najdete také kompletní online zpravodajství, pořízené redaktory Českých médií.

Příští diskusi, která se uskuteční ve středu 24. září v Rychnově nad Kněžnou (Pelcovo divadlo, Panská 79), můžete opět sledovat hned na několika portálech. Primární přenos videa včetně zvuku zprostředkuje speciální volební server Volební.NET (www.volebni.net), dalšími servery jsou zpravodajsko-publicistická Česká média (www.ceskamedi­a.cz), web televize RTA (www.rta.cz), písecká mutace regionálního Deníku (www.denik.cz) a síť internetových novin Regiony24.cz (www.regiony24.cz).