Hlavní navigace

Nejen o géniu Járovi Cirmanovi živě

[Tisková zpráva]

Sdílet

Nejen o géniu Járovi Cirmanovi živě

Praha, 19.dubna 2004 – Společnost GLOBE INTERNET ve spolupráci s Divadlem Járy Cimrmana představí ve středu 21. dubna od 10 do 12 hodin živě dva hlavní protagonisty souboru DJC – Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. S oběma předními cimrmanology budou mít možnost fandové, a nejen oni, popovídat si na on-line chatu pořádaném z prostor společnosti GLOBE INTERNET.

„Cimrmanův Zpravodaj“ – internetová prezentace souboru Divadla Járy Cimrmana, kterou zrealizoval GLOBEDESING.CZ, divize on-line marketingu a e-business řešení společnosti GLOBE INTERNET, byl slavnostně spuštěn v září 2003. Na intuitivní doméně www.CIMRMAN.AT naleznou od té doby fanoušci většinu z Mistrova písemného i vizuálního odkazu zprostředkovaného souborem DJC. Protože je spolupráce mezi souborem divadla a společností GLOBE INTERNET stále živá a dynamická, tak jako byl génius Cimrman sám, rozhodli se představitelé obou stran pro konání tohoto zajímavého on-line rozhovoru.

Chat bude přístupný na adrese www.cimrman.at/roz­hovor.

Již nyní je možné nechat si rozhovor připomenout nebo odeslat upoutávku na něj svým známým a přátelům. Otázky do rozhovoru bude možné klást již v úterý 20.dubna od 15. hodin. Rozhovor bude průběžně doplňován fotografiemi z místa jeho konání.

On-line rozhovor s představiteli DJC navazuje na Cimrmanovy snahy o komunikaci neomezenou prostorem ani časem, jak dokazují i následující slo­va:

Dálkový rozhovor

„Milý Grahame, v jádru to není špatný nápad. Tvůj aparát dokáže přenášet hovor do dálky. Obávám se však, že se tomu tak děje na úkor hloubky.“ napsal před časem Jára Cimrman svému příteli Bellovi. Stalo se tak záhy poté, co Bell vítězoslavně oznámil, že na patentním úřadě nechal zaregistrovat svůj vynález telefonu. Cimrman už tehdy správně vycítil, že lehkost a bezprostřednost telefonického hovoru povede ke zploštění komunikace na bezobsažné fráze typu „Jak se máš? – Celkem fajn. – A co jinak? – Ujde to. – apod.“ „Myšlenku je třeba nejprve zhmotnit a pak teprve vyslat do éteru!“ nabádal Cimrman své žáky i kolegy. První se jí chytil Guglielmo Marconi. Jeho bezdrátový telegraf skutečně dokázal převést i ta nejvágnější slova do konkrétních teček a čárek, ale pro výměnu názorů nad dejme tomu posledním Kierkegaardovým traktátem nebyl příliš vhodný. Stejně tak tomu bylo s optickým telegrafem, který Cimrman nechal vztyčit na hoře Říp. Místní sedláci si nedokázali poradit se složitým systémem znaků Cimrmanovy optické abecedy a z pohybu ramen telegrafu odvozovali spíše vlastní odhady síly a směru větru. Idea zhmotnělé komunikace se nakonec částečně uplatnila v Asii, například u mongolských pastevců, které Cimrman učil vysílat a zase dešifrovat kouřové signály. Ale přes všechny jeho snahu pastevci při pozorování chuchvalců dýmu stoupajícího z Cimrmanova ohniště dokázali rozeznat pouze dvě zásadní sdělení: „Mám mokré dříví!“ a „Konečně uschlo!“

Po tomto fiasku Cimrman na čas od svého projektu dálkových rozhovorů upustil. Ale nikdy se ho úplně nevzdal. Chystaný on-line rozhovor s předními cimrmanology Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem proto může být jakýmsi dodatečným tichým holdem těmto jeho ušlechtilým snahám.

Kontaktní informace:

Leoš Špachta
vedoucí projektu Cimrman.at
Tel.: 235 365 000
spachta.leos@glo­be.cz

Alena Procházková
PR manažer
Tel.: 235 365 000
pr@globe.cz

O společnosti GLOBE INTERNET:

GLOBE INTERNET, s.r.o. vznikla v roce 1997. Vedle vývoje a designu aplikací pro internet v rámci služby GLOBEDESIGN.CZ nabízí společnost registrace internetových domén prostřednictvím doménového portálu DOMENY.CZ a provozuje více než 20.000 interne­tových serverů v rámci služby SERVERY.CZ. Firma zaměstnává 70 stálých pracovníků a v roce 2003 dosáhla obratu přes 70 miliónů Kč. Více info na http://presskit­.globe.cz.