Hlavní navigace

Nejmodernější DWDM uzly v optické síti CESNET2

[Tisková zpráva] CESNET2 je jednou z prvních rozlehlých optických sítí na světě, kde se pro maximalizaci přenosových možností implementuje špičková technologie vícecestného vlnového dělení DWDM. Implementace tzv. Degree-4 ROADM, zařízení se třemi optickými chassis, umožňuje na dálku softwarově přepínat jednotlivé vlnové délky ve směru připojení daného chassis, a to bez jakýchkoli manuálních zásahů.

Sdílet

V síti CESNET2 je v současné době instalováno celkem 1500 km vláken využívajících pro maximalizaci přenosové kapacity sítě technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), která místo jednoho přenosového toku v rámci jediného optického vlákna umožňuje přenášet vedle sebe více toků po různých vlnových délkách. Stávající systém DWDM nabízí 32 na sobě nezávislých vlnových délek, každou o kapacitě 10 Gbit/s.

Vlnové délky (lambdy) přidělené jednotlivým přenosům se podle potřeb multiplexují v optické síti v uzlech ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexor). Tak je možné přidělovat šířku pásma sítě (přenosovou kapacitu) podle momentálních požadavků a vytvářet logicky nezávislé sítě na bázi sdílené optické infrastruktury. Díky tomu síť CESNET2 může podporovat i „agresivní aplikace“ typické pro některé výzkumné projekty, které jsou velmi náročné na rychlou odezvu i na objem přenášených dat, přitom bez omezení pro ostatní běžné aplikace.

Síť CESNET2 nabízí koncové přenosové služby podle požadavků uživatelů na úrovni optických vláken až jednotlivých vlnových délek. Moderní implementace DWDM umožňuje integraci optické infrastruktury s IP sítí směrem k hybridní IP/optické síti s dynamickým přepínáním optických tras, poskytujících služby na různých síťových úrovních podle konkrétních potřeb připojených uživatelů. CESNET2 bude postupně přecházet na přenosovou kapacitu 40 a 100 Gbit/s v s­ouvislosti se světovým vývojem trhu optických zařízení a bude nadále pokračovat ve výzkumu DWDM a ROADM.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a v dalších mezinárodních projektech. (Více na www.cesnet.cz)