Hlavní navigace

Nejvíce konkurenceschopní jsou telekomunikační operátoři

[Tisková zpráva] Studie Accenture odhalila silné a slabé stránky poskytovatelů služeb v sektorech telekomunikací, financí a utilit

Sdílet

Praha, Česká republika – 18. listopadu 2010 – Společnost Accenture provedla rozsáhlý průzkum chování telekomunikačních operátorů, finančních ústavů a dodavatelů energií při poskytování služeb zákazníkům. V mezinárodním srovnání si nejlépe vedou telekomunikační operátoři, nejvyššího celkového hodnocení dosáhla česká pobočka společnosti Vodafone. 

Během průzkumu hovořili specialisté  Accenture se současnými zákazníky sledovaných společností, opakovaně kontaktovali pracovníky poboček a call center poskytovatelů služeb a využívali samoobslužné komunikační kanály (internetové aplikace, samoobslužné telefonní linky ad.). Celkem byly provedeny desítky úkonů, jako například vytvoření nového zákaznického účtu, aktivace nové služby, využívání a úhrada služby, změna poskytovatele služby a ukončení smluvního vztahu. V rámci všech úkonů byl hodnocen přístup poskytovatelů služeb k zákazníkům, ve smyslu pružnosti reakce, kvality poskytovaných informací, přístupu k řešení problémů a stížností, i další kvalitativní parametry.

V oblasti poskytování informací o službách si nejlépe vedou dodavatelé energií, v těsném závěsu s telekomunikačními operátory. V hodnocení kritérií aktivace nových služeb a spokojenosti s jejich využíváním si udržují značný náskok telekomunikační operátoři. Zákazníci jsou s telekomunikačními operátory nejvíce spokojeni také při řešení problémů a stížností. Účtování a fakturace za služby je doménou bank a také telekomunikačních operátorů. Nižší zákaznické spokojenosti dosahují všechny sledované společnosti v procesu ukončení smluvních vztahů.

„Cílem průzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se poskytovatelé služeb v České republice chovají vůči svým současným zákazníkům a jak jsou schopni získávat zákazníky nové,“ dodává Michal Novák, manažer oddělení výzkumu společnosti Accenture. „Ve všech kritériích hodnocení si nejlépe vedla společnost Vodafone, která dosáhla celkového skóre přes 70 %. Toto číslo je v rámci hodnotícího modelu Accenture laťkou, označující společnosti s nejvyšší konkurenceschop­ností na lokálním trhu i ve srovnání s trhy zahraničními.“ 
 
 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující od­borné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč všemi průmyslovými odvětvími a podnikovými funkcemi, doplněnými rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje společnost Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve státní správě. S přibližně 204 000 pracovníky poskytuje služby klientům ve více jak 120 zemích světa a čistý obrat společnosti dosáhl 21,6 miliardy USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2010.

Accenture působí  v České republice od roku 1991 a poskytuje služby jak domácím tak i zahraničním firmám. V roce 2001 si společnost vybrala Prahu jako sídlo nového střediska sdílených služeb v oblasti outsourcingu aplikací a podnikových procesů. Accenture nyní v ČR zaměstnává více než 1 700 pracovníků.

Další informace můžete najít na stránce www.accenture.cz.