Hlavní navigace

Nejvíce softwarových pirátů je dopadeno v Praze, Jihomoravském a Ústeckém kraji

[Tisková zpráva] Podzimní kampaň BSA se bude zaměřovat především na prevenci softwarového pirátství v menších a středních podnicích z kreativních odvětví. Zde je míra pirátství velmi vysoká. Za trestné činy související s porušováním autorských práv totiž stále častěji končí před soudem management či majitelé firem. Nehledě na to, jestli o nelegálních programech vůbec věděli.

Sdílet

PRAHA, 6. října 2006 – Z evidence protipirátské organizace BSA – Business Software Alliance, která zastupuje přední výrobce komerčního softwaru, vyplývá, že nejvíce případů softwarového pirátství je v Praze (25 %), Jihomoravském (13 %) a Ústeckém kraji (12 %). Statistika zahrnuje jak firmy, tak i jednotlivce zejména z řad pirátských překupníků, kteří hromadně šíří nelegální software za úplatu.

„Na tyto kraje připadá rovná polovina všech případů porušování autorského práva k softwaru a třetina způsobené škody,“ řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA, která takto případy zaznamenává už tři roky. Skutečný počet případů softwarového pirátství včetně škod je však mnohem vyšší, protože BSA eviduje pouze případy svých členů.

Policejní statistiky tento žebříček víceméně kopírují. Policie ve svých statistikách eviduje veškerou trestnou činnost dotýkající se autorských práv, tedy kromě softwaru i filmy, hudbu a podobně. Na prvním místě se umístila s největším množstvím případů Praha (41 %) a pak následují kraje – v dřívějším členění – Jihomoravský (16 %), Severočeský (13 %) a Středočeský (11 %). Žebříček vychází z policejních statistik za poslední čtyři roky a z 2006 případů jich bylo objasněno více než 94 procent.

„Policie je v objasňování této trestné činnosti velmi úspěšná. I díky ní se podařilo srazit míru pirátství za posledních jedenáct let o 26 procentních bodů na současných 40 procent. Pirátství nepředstavuje ztrátu jen pro výrobce softwaru, ale celou tuzemskou ekonomiku. Ta ročně takto přijde o 2,7 miliardy korun. Značné škody připadají také na ostatní autorská díla, jakými jsou filmy a hudba. Ty však v našich statistikách nezohledňujeme,“ dodal Jan Hlaváč.

BSA v boji proti softwarovým pirátům vyráží i na podzim v kampani nazvané „Příběhy softwarového pirátství“. „Manažeři a majitelé firem zejména z oblasti malých a středních podniků mohou očekávat, že budou během října kontaktováni v souvislosti s možným porušováním autorských práv k softwaru,“ řekl Jan Hlaváč tiskový mluvčí BSA. Kampaň bude navíc doprovázena rozhlasovými spoty a on–line bannery. Hlavním mottem kampaně jsou příběhy tří podnikatelů, kteří ignorovali nelegální software ve firmě.

Softwarové pirátství je významně rozšířené v menších a středních podnicích působících v kreativních odvětvích, sektoru informačních technologií a servisních společnostech, které při svém podnikání užívají specializované profesionální softwarové produkty. „Na tyto profesní skupiny se zaměříme nejvíce, ale jinak se obrátíme na firmy napříč všemi sektory,“ dodal Hlaváč.

Kampaň se bude snažit firmy upozornit, aby nepodceňovaly přítomnost nelegálního softwaru. Mnoho manažerů a podnikatelů si totiž stále neuvědomuje, že jsou za výskyt nelegálního softwaru spoluodpovědní, byť jej sami neinstalovali. U soudu už skončilo mnoho z nich za porušování autorských práv k softwaru a mnozí jsou vyšetřováni.

V září byla například provedena prohlídka nebytových prostor v pobočce společnosti poskytující tlumočnické a překladatelské služby. Nainstalovaný software nyní soudní znalec porovná s předloženými účetními doklady kvůli zjištění rozsahu užití nelegálního softwaru. Hůře ale dopadli jiní manažeři. Trestním řízením prochází zástupci firmy zabývající se účetnictvím a poradenskými službami. Prohlídka se týkala dvou kanceláří v Praze a Brně. „Prohlídka byla koordinovaná a policie zkontrolovala devět počítačů v obou kancelářích současně. Dle znaleckého posudku se na počítačích nacházel neoprávněně užívaný software společností Microsoft, Adobe a Symantec,“ upřesnil tiskový mluvčí Jan Hlaváč.

K policejním prohlídkám ve firmách dochází kvůli podezření z užívání nelegálního softwaru z 90 procent na základě oznámení někoho z blízkosti firmy – například nespokojeného zaměstnance. Za trestné činy související s porušováním autorských práv pak stále častěji končí před soudem management či majitelé firem.

Management obyčejně doplácí na svoji nechuť problém řešit. Ignoruje ledabyle spravovanou počítačovou síť a nedbalost svých zaměstnanců. Ti totiž často do firmy zavlečou nelegální software stažením z internetu. „Riziko navíc nepředstavuje jen nelegální software, ale i další autorská díla, jako jsou filmy a hudba,“ upozornil Hlaváč.

Postihy za užívání nelegálního softwaru jsou značné: vysoké peněžité tresty, propadnutí věci či dokonce trest odnětí svobody až na pět let. Často je třeba uhradit statisícové finanční kompenzace poškozeným softwarovým firmám – a to až dvojnásobek licenčních poplatků. Stres z vyšetřování a soudního řízení navíc každého vyřadí na dlouhé měsíce z pracovního procesu. V ohrožení je i dobré jméno firmy.

Nejúčinnější obranou je prevence. Ideální je provádění pravidelných softwarových auditů, které případný nelegální software bezpečně odhalí. Důležité je zavést i administrativní opatření včetně dodatků do pracovní smlouvy, kde by mělo být popsáno, jak se má se softwarem a výpočetní technikou vůbec nakládat.

Více informací lze najít na www.bsa.cz a specializovaném webu zaměřeném na prevenci pirátství www.ZeptejteSe­Sama.cz. K dispozici je také infolinka 224 811 748 či e-mail czechreportpi­racy@bsa.org, na které je možné se s dotazem obrátit i anonymně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).