Hlavní navigace

Lékaři budou neschopenky zasílat na OSSZ elektronicky

[Tisková zpráva] Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) preferuje zpracování a přenos dat elektronicky. Ošetřujícím lékařům umožní zasílat elektronickou cestou hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti okresním správám sociálního zabezpečení. Spuštění služby Hlášení pracovní neschopnosti, tzv. e – Podání HPN, v pilotním provozu je naplánováno na podzim roku 2010.

Sdílet

Ošetřujícím lékařům, kteří se k elektronickému předávání zaregistrují a rozhodnou se e – Podání HPN využívat, přinese tato moderní forma komunikace zjednodušení administrativy a úsporu času spojenou s vyplněním a zasláním I. a II. dílu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a Hlášení ošetřujícího lékaře. Lékaři jistě ocení, že údaje o pacientovi se do elektronického tiskopisu načtou z jejich databáze pacientů a odpadne nutnost vyzvedávání papírových tiskopisů a manipulace s nimi. Pro ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení bude e – Podání HPN znamenat i snížení nákladů vynaložených na zasílání I. a II. dílu Rozhodnutí o DPN a Hlášení ošetřujícího lékaře místně příslušné okresní/Pražské/v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) a dojde také ke zrychlení komunikace mezi ošetřujícím lékařem a OSSZ/PSSZ/MSSZ.

ČSSZ vyšla vstříc rovněž dodavatelům software pro zdravotnická zařízení a lékařské ordinace a 2. června 2010 pro ně připravila workshop. Na něm prezentovala důvody pro zavedení elektronického hlášení DPN do lékařských aplikací. Cílem workshopu tak bylo seznámit vývojáře lékařských programů s možnostmi úprav lékařského SW pro elektronické zasílání dat OSSZ/PSSZ/MSSZ, s právní úpravou, organizací projektu a poskytnout další potřebné informace a kontakty. Vývojářům SW poskytne ČSSZ maximální podporu, např. možnost testovat zasílání elektronických podání HPN. Informace k e – Podání HPN jsou dostupné rovněž na webu ČSSZ zde: http://www.cssz­.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-hlaseni-pracovni-neschopnosti/ a budou průběžně aktualizované.

Lékaři budou moci prostřednictvím speciálního softwaru elektronicky zasílat následující formuláře:

  • I. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
  • II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práceneschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Uvedené formuláře budou ve formě datové věty doručeny do vyhrazené datové schránky nebo na speciálně vytvořené datové rozhraní.

Aby lidé při dočasné pracovní neschopnosti dostávali dávky nemocenského pojištění, musí uplatnit svůj nárok na předepsaném tiskopisu (tzv. neschopence). Ten vystaví ošetřující lékař, který o dočasné pracovní neschopnosti rozhodne. Zaměstnanec pak odevzdává zaměstnavateli III. a IV. díl tohoto tiskopisu, které slouží jako hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a žádost o náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů, a dále jako žádost o dávku. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec od ošetřujícího lékaře obdrží V. díl tiskopisu, který opět doručí zaměstnavateli. Zaměstnavatel předává při trvání neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů IV. a V. díl tiskopisu OSSZ/PSSZ/MSSZ v místě, kde má svoje sídlo. OSSZ/PSSZ/MSSZ vypočítá nemocenské a prostřednictvím účtu ČSSZ se dávka vyplácí žadateli.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).