Hlavní navigace

Společnost Ness oznámila dokončení akvizice společnosti Logos

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika, 1. 10. 2008 – Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), globální poskytovatel komplexních služeb a řešení v oblasti informačních technologií, dnes oznámila, že v souladu s podmínkami nedávno ohlášené smlouvy o odkupu akcií dokončila převzetí společnosti Logos a.s., přední české konzultační a technologické společnosti. Dokončení této akvizice předcházelo schválení celé transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sdílet

Společnost Logos a.s. byla k dnešnímu dni přejmenována na NESS Logos a.s. jako dceřiná společnost NESS Czech s.r.o., a od 1. ledna 2009 budou obě společnosti vystupovat již jen pod názvem NESS Czech s.r.o. Společnost Ness očekává, že celý již započatý proces integrace proběhne bezproblémově, zajistí stabilitu a spolehlivost a zároveň naváže na dosavadní dobré vztahy se zákazníky, partnery a zaměstnanci a posílí celkové postavení společnosti na českém trhu.

Pavel Šťovíček, dříve předseda představenstva společnosti Logos, bude nadále působit jako chairman společnosti NESS Czech a bude zodpovědný za strategický rozvoj společnosti. Mirko Kalous zůstává v pozici generálního ředitele sloučené společnosti NESS Czech.

„Dokončení akvizice je dalším krokem ve vývoji společnosti Ness, který ještě více posílí naši již tak silnou pozici ve střední a východní Evropě,“ prohlásil Ivan Hruška, prezident společnosti Ness Europe. „Převzetí společnosti Logos nám umožní zaujmout vedoucí pozici v České republice. Tato transakce je modelem pro budování našich evropských vertikál a divizí, díky kterým budeme moci lépe reagovat na potřeby našich klientů v Evropě, což jsou většinou globální společnosti. Uvedené společnosti očekávají od svých strategických partnerů lokální podporu pro své pobočky. Máme proto v úmyslu tento model převzít do každé země a poskytnout našim zákazníkům v celém regionu střední a východní Evropy, obzvláště zákazníkům v oblasti finančních služeb a telekomunikací, přidanou hodnotu.“

Nová organizační struktura odpovídá stávajícím klíčovým vertikálám – Finance, Telco, Utility and Manufacturing a Public. V jejím rámci bude společnost využívat to nejlepší z obou firem, a to jak všech výhod systému Zákaznických týmů, který přinesl Logos, tak model vertikálních divizí společnosti Ness.

„Díky této transakci se společnost NESS Czech stává klíčovým poskytovatelem IT služeb v České republice, jehož výnosy přesáhnou hranici dvou miliard Kč,“ řekl Pavel Šťovíček, chairman NESS Czech. „Obě společnosti se vzájemně doplňují svými kompetencemi a silnými stránkami a našim zákazníkům nabídnou vyvážené portfolio špičkových služeb a řešení, umožňující jim rychleji dosáhnout jejich obchodních cílů. Do budoucna se zaměříme na další rozšiřování nabídky, budování partnerství a hledání nových směrů rozvoje. Jedním z našich klíčových úkolů pro nadcházející rok je účinně využít prodejní potenciál napříč našimi cílovými trhy a pokračovat v trendu organického růstu.“

„Sloučená společnost NESS Czech má přes 1000 zaměstnanců, kteří jsou základem pro náš současný i budoucí obchodní růst,“ řekl Mirko Kalous, generální ředitel společnosti NESS Czech. „Silná motivace a výjimečné dovednosti zaměstnanců a manažerských týmů obou firem jsou velmi důležitou součástí integračního procesu. Během integrace budeme nadále pokračovat v otevřené externí i interní komunikaci, abychom zajistili plnou transparentnost ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům i partnerům.“

O společnosti Ness Technologies
Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) je globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a offshore, systémové integrace, vývoje aplikací a poradenství a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má přes 8300 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s mnoha dodavateli softwaru a hardwaru. Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com.

Společnost NESS Czech s.r.o., česká dceřiná společnost skupiny Ness Technologies, zahájila činnost v roce 1990 jako česká soukromá firma APP, kterou skupina Ness Technologies odkoupila v roce 2002. V roce 2008 zdvojnásobila společnost NESS Czech svoji velikost v důsledku převzetí společnosti Logos a.s. Od svého založení se společnost NESS Czech profilovala jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů na českém trhu a dnes je jedním z největších poskytovatelů IT služeb v České republice. V současné době má společnost Ness v ČR přes 1000 zaměstnanců.

Důležité sdělení
Tato tisková zpráva obsahuje sdělení týkající se budoucnosti ve smyslu zákona USA O reformě vedení soukromých soudních ohledně sporů o cenné papíry, z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tato sdělení obvykle předchází výrazy jako „věří”, „očekává”, „může”, „předpokládá”, „plánuje”, „hodlá”, „bude” apod. Sdělení týkající se budoucnosti odráží aktuální očekávání managementu společnosti v době vydání této tiskové zprávy a zahrnují určitý stupeň rizika a nejistoty. Skutečné výsledky společnosti Ness se mohou v důsledku řady různých faktorů významně lišit. Mezi tyto faktory, které mohou způsobit, že se finanční výsledky společnosti budou významně lišit od současných nebo předpokládaných výsledků, patří „rizikové faktory“ uvedené ve výročné zprávě společnosti Ness, ve formuláři 10-K předloženém Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 17. března 2008. Společnost Ness není povinna aktualizovat nebo upravovat sdělení týkající se budoucnosti, ať již v důsledku takových změn, nových informací, následných událostí atd., a výslovně tuto povinnost odmítá.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).