Hlavní navigace

Ness Technologies oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2008

[Tisková zpráva] Hackensack, NJ – 6. listopadu 2008 – Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), globální poskytovatel služeb a řešení informačních technologií, zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí končící 30. září 2008. Provozní zisk se zvýšil o 157 % a čistý příjem meziročně vzrostl o 121 % na 0,41 USD výnosu na akcii podle GAAP, výnosy vzrostly o 18%.

Sdílet

Hlavní finanční výsledky třetího čtvrtletí 2008:

 • Dle obecně platných účetních předpisů GAAP:
  • Tržby dosáhly výšky 164,1 miliónů USD, tj. zaznamenaly meziroční nárůst o 18 %.
  • Provozní zisk činil 23,1 miliónů USD, což představuje meziroční nárůst o 157 %.
  • Čistý zisk činil 16,1 miliónů USD, což je meziroční nárůst o 121 %.
  • Průměrný výnos na akcii podle GAAP činil 0,41 USD, oproti 0,19 USD za třetí čtvrtletí roku 2007.
 • Součástí provozních výsledků za třetí čtvrtletí je provozní zisk z prodeje izraelské obchodní a distribuční divize SAP.
 • Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty dosahovaly k 30. září 2008 celkem 80,4 mil. USD.
 • Provozní cash flow v daném čtvrtletí činilo 3,5 mil. USD.
 • Objem rozpracovaných zakázek (tzv. backlog) činil k 30. září 2008 764 mil. USD, tj. o 14 % více než 669 mil. USD k 30. září 2007.
 • Čtyři základní obchodní jednotky společnosti, Ness Software Product Labs (SPL), Ness Europe, Ness Israel a Technology & Systems Group (TSG), ve třetím čtvrtletí splnily nebo překročily očekávání.
 • Společnost zaznamenala zpomalení prodejů v segmentu „Jiné“: americká obchodní jednotka zabývající se finančními službami, která představuje 4 % výnosů, a oblast distribuce softwaru NessPRO, která představuje 8 % výnosů.

„I přes celosvětovou ekonomickou krizi jsme měli velmi dobré čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí se nám velmi dobře dařilo naplňovat naší strategii, což jen potvrzuje, že stojíme na pevných základech,“ řekl Sachi Gerlitz, prezident a generální ředitel společnosti Ness Technologies. „Naše strategie geografické a odvětvové diverzifikace se vyplácí, protože soustředění našich příjmů v USA je nízké, přičemž většina přichází z výzkumu a vývoje, ne z výdajů na volně použitelné informační technologie. Všechny podniky zabývající se naší hlavní činností, tj. Ness SPL, Ness Europe, TSG a Ness Israel, splnily nebo překonaly naše očekávání a my se domníváme, že náš zdravý růst bude pokračovat i v roce 2009, navzdory současným ekonomickým vyhlídkám.“

„Toto čtvrtletí se vše soustředilo na ekonomiku a následné ovlivnění určitých vertikál,“ prohlásil Ofer Segev, výkonný viceprezident a finanční ředitel. „I přes náročné podmínky jsme významně pokročili, dosáhli jsme zdravého zisku a slušného provozního cash flow. Naše rozvaha i hotovostní pozice jsou silné, což nám zajišťuje velmi dobrou likviditu. Přijímáme opatření, abychom dosáhli zlepšení jednotek, jejichž výsledky byly podprůměrné, a jak je v této době obvyklé, uplatňujeme konzervativnější přístup k finančním prognózám, dokud nedojde k ekonomické obnově.“

Výhled
Nejistota, způsobená vlivem různých vnějších faktorů, včetně nepředvídatelnosti kapitálových trhů a jejich vlivu na hodnotu fondu zaměstnaneckého odstupného společnosti Ness v Izraeli, která možná bude na konci roku vyžadovat nehotovostní korekci, je pro společnost Ness obtížné stanovit finanční prognózy, které vždy oznamovala. Společnost tedy poskytne pouze non-GAAP finanční prognózu na zbytek roku. Prognóza společnosti Ness na zbytek roku 2008 činí non-GAAP zředěný čistý výnos na akcii ve výši 0,24 až 0,31 USD a výnos 175 až 185 miliónů USD. Dodatečné informace byly poskytnuty v konferenčním hovoru, který je k dispozici na http://investor­.ness.com.

O společnosti Ness Technologies
Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) je globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a offshore, systémové integrace, vývoje aplikací a poradenství a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má přes 8300 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s mnoha dodavateli softwaru a hardwaru. V ČR má společnost Ness téměř 1000 zaměstnanců a patří k největším poskytovatelům IT služeb.

Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com.

Užití non-GAAP finančních informací
Kromě oznamování finančních výsledků podle obecně platných účetních předpisů (GAAP) používá společnost Ness i různá non-GAAP měření čistého příjmu a zisku na akcii, včetně úpravy oproti výsledkům podle GAAP tak, aby se vyloučily (a) nehotovostní výdaje na odměny související s akciemi v souladu se SFAS 123R a umořování nehmotného majetku, bez daní, a (b) jednorázový provozní zisk společnosti v třetím čtvrtletí roku 2008 z prodeje izraelské obchodní a distribuční divize SAP, bez souvisejících výdajů a dalších poplatků, bez daní. Management společnosti Ness se domnívá, že díky non-GAAP finančním informacím zveřejněným v této tiskové zprávě mohou investoři porozumět a posoudit základní obchodní činnost společnosti Ness i její budoucí vyhlídky. Tyto non-GAAP finanční informace nemají být vnímány izolovaně nebo jako náhrada výsledků vyhotovených v souladu s GAAP. Management používá informace dle GAAP i dle jiných zásad pro hodnocení a realizaci obchodní činnosti interně a z toho důvodu rozhodl, že je důležité dát tyto informace k dispozici i investorům.