Hlavní navigace

Společnost Ness Technologies oznámila své finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

[Tisková zpráva] Provozní zisk Ness Technologies vzrostl o 49 %, přičemž výnosy vzrostly o 27 %. Společnost vykázala rekordní 25% meziroční nárůst v objemu rozpracovaných zakázek (tzv. backlog), a silné provozní cash flow.

Sdílet

Hackensack, New Jersey – Praha, 12. května 2008 – Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), globální poskytovatel služeb a řešení v oblasti informačních technologií, zveřejnila své finanční výsledky za čtvrtletí končící 31. března 2008.

Vybrané finanční výsledky prvního čtvrtletí 2008:

  • Výnosy činily 159,7 mil. USD, což představuje meziročně nárůst o 27 %.
  • Provozní zisk činil 10,0 mil. USD, tj. meziroční nárůst o 49 %.
  • Čistý zisk činil 6,9 mil. USD, o 21 % více na meziroční bázi.
  • Průměrný výnos na akcii činil 0,18 dolaru, tj. o 20 % více než výnos 0,15 dolaru v prvním čtvrtletí 2007.
  • Průměrný výnos na akcii (Non-GAAP) činil 0,22 dolaru, o 29 % více než výnos 0,17 dolaru v prvním čtvrtletí 2007 ( ).
  • Provozní cash flow v prvním čtvrtletí bylo 1,9 mil. USD; částku 9,5 mil. USD společnost vyplatila v rámci vypořádání arbitrážního řízení, na něž si ve čtvrtém čtvrtletí 2007 vytvořila rezervu.
  • Objem rozpracovaných zakázek dosáhl ke dni 31. března 2008 rekordní výše 791 mil. USD, tj. o 25 % více v porovnání s 631 mil. USD ke dni 31. března 2007.
  • Celkový počet zaměstnanců se k 31. březnu 2008 postupně snížil na 7 800 v důsledku optimalizace obchodních operací a realizace již dříve avizovaného oddělení nízko ziskových a nestrategických firem doplňujících stav zaměstnanců v Izraeli, USA a v asijsko-pacifickém regionu. Počet „fakturovatelných“ zaměstnanců ve společnosti Ness India se během čtvrtletí zvýšil o 200 lidí.

„První čtvrtletí se vyznačovalo solidními výsledky, které v podstatě odpovídaly našim očekáváním, a podařilo se nám uzavřít několik velkých, strategicky významných nových smluv,“ řekl Sachi Gerlitz, prezident a CEO společnosti Ness Technologies. „Na růstu prvního čtvrtletí se významnou měrou podepsaly lepší provozní marže našich izraelských obchodních operací i rekordní výkonnost našich evropských poboček v daném čtvrtletí; naše evropské operace zaznamenaly velmi silný organický růst při solidních provozních maržích. Pokračovali jsme v optimalizaci našich obchodních procesů, vyloučení nebo redukování obchodních aktivit na doplnění stavu nízko ziskových, nekmenových zaměstnanců v Izraeli, USA a asijsko-pacifickém regionu. Rekordní stav rozpracovaných zakázek a dobrý obchodní výhled nám dává důvod k optimismu při prognózách do budoucna.“

„Celkově se dá říci, že jsme měli skvělé čtvrtletí – podařilo se nám kompenzovat zpomalení ekonomiky a výrazné oslabení amerického dolaru, k němuž v prvním čtvrtletí došlo, a dosáhnout solidních výnosových a ziskových ukazatelů,“ uvedl Ofer Segev, výkonný viceprezident a CFO společnosti. „Provozní cash flow v prvním čtvrtletí, což obvykle z hlediska toku hotovosti bývá nejslabší období roku, bylo silné. Vykázali jsme 11,4 mil. USD provozního cash flow z podnikání, což je v rámci prvních čtvrtletí rekord; z této částky jsme vyplatili avizované vyrovnání v hodnotě 9,5 mil. USD za arbitráž, na které jsme měli ve čtvrtém čtvrtletí vytvořenou rezervu. Tyto výsledky potvrzují, že naše orientace na tvorbu hotovosti funguje. Naše rozvaha a likvidita jsou i nadále silné a do budoucnosti hledíme s důvěrou.“

Výhled
Co se týče výsledků za celý rok 2008, společnost Ness nadále drží svůj původní výhled průměrného čistého výnosu na akcii v rozmezí 1,00 – 1,05 dolaru; výhled v oblasti realizace výnosů společnost zvyšuje na rozpětí 660 – 680 mil. USD.

Příklon k vyšší hranici výhledu společnost zdůvodňuje vyššími očekávanými výnosy z titulu slabšího amerického dolaru a silného izraelského šekelu vzhledem k tomu, že se výnosy společnosti ze zahraničních operací přepočítávají pro účely reportingu na konsolidované bázi na americké dolary.

O společnosti Ness Technologies
Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) je globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a offshore, systémové integrace, konzultací, vývoje software na zakázku, prověřování kvality a školení. Společnost Ness Technologies má 7 800 zaměstnanců v 18 zemích Severní Ameriky, Evropy a Asie. Celosvětově spolupracuje s více než 100 předními dodavateli software a hardware. Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com.

Užití non-GAAP finančních informací
Kromě vykazování hospodářských výsledků v souladu se všeobecně platnými účetními standardy – tedy GAAP – používá společnost Ness i tzv. non-GAAP ukazatele čistého příjmu a výnosů na akcii, které jsou opravnými položkami výsledků založených na GAAP pro vyloučení bezhotovostních akciových kompenzačních nákladů v souladu s SFAS 123R a amortizací nehmotných aktiv. Vedení společnosti Ness věří, že non-GAAP informace investorům pomohou pochopit a zhodnotit probíhající klíčové operace společnosti Ness i její perspektivu do budoucna. Uvedené non-GAAP informace by se neměly posuzovat samostatně ani nemají nahrazovat výsledky připravené v souladu s GAAP. Vedení společnosti při interním hodnocení a řízení podnikání používá GAAP i non-GAAP informace a považuje za důležité poskytnout je také investorům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).