Hlavní navigace

NetMonitor je na vrcholu

[Tisková zpráva] V současné době měří výzkumný projekt NetMonitor, jehož zadavatelem je Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), drtivou většinu důležitých internetových médií v České republice a výrazně posiluje svou pozici klíčového plánovacího nástroje internetové reklamy. Tohoto výsledku dosáhl NetMonitor po zhruba ročním fungování pod taktovkou realizátora, výzkumné agentury Mediaresearch..

Sdílet

Pro vstup do výzkumného projektu se v nedávně době rozhodl mimo jiné internetový portál Českého Telecomu Quick.cz, portál volný.cz, servery libimseti.cz a další. NetMonitor tak měřil v březnu návštěvnost a sociodemografický profil celkem 142 serverů 30 provozovatelů.

NetMonitor je jediným výzkumem v České republice, který poskytuje údaje o sociodemogra­fickém profilu návštěvníků nejvýznamnějších serverů českého internetu. Podle výkonné ředitelky SPIR Kateřina Hrubešové , a rozšířením počtu měřených médií se dále zvyšuje užitná hodnot projektu pro odběratele dat, neboť měsíční datové výstupy jsou klíčové pro plánování marketingových aktivit inzerentů na internetu.

SPIR je profesní sdružení sdružení firem působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujcích obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, kultivuje internetový reklamní trh a hájí zájmy svých členů na veřejnosti.