Hlavní navigace

NextiraOne Czech dodala nemocnicím polyfunkční platební a informační terminály

[Tisková zpráva] Praha, 6. června 2008 - Zdravotnická zařízení se od 1.1.2008 po vydání nového zákona o regulačních poplatcích ve zdravotnictví potýkají se stejným problémem – jak naplnit formální a funkční požadavky zákona, a přitom nezatěžovat své zaměstnance administrativou více, než je nezbytně nutné. Současně, jak vyjít maximálně vstříc svým pacientům a usnadnit jim sžití s touto leckdy nepříjemně vnímanou novou povinností. Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice s poliklinikou Havířov a Masarykův onkologický ústav se rozhodly tuto situaci vyřešit rozmístěním platebních a informačních terminálů po svých areálech. Tato jednoduchá a plně funkční řešení navrhla a dodala společnost NextiraOne Czech.

Sdílet

Doba na realizaci jednotlivých projektů byla necelé dva měsíce. Návrhy jednotlivých projektů se odvíjely od úrovně a struktury stávajících infrastruktur nemocnic, čemuž předcházela analýza procesů a způsobu práce na jednotlivých odděleních. NextiraOne Czech navrhla technicky, administrativně a uživatelsky co nejjednodušší řešení, která slouží k výběru, administraci a evidenci regulačních poplatků.

„V naší nemocnici byly nainstalovány tři venkovní terminály a tři vnitřní. Z počátku jsme se obávali, jak si naši pacienti s terminály poradí, ale NextiraOne Czech nám poskytla neocenitelnou pomůcku – webovou simulaci na naše stránky, kde si pacienti mohli vyzkoušet ovládání terminálu nanečisto,“ popisuje svou zkušenost s terminály Anna Nesvadbová, tisková mluvčí FN Brno.

Samotné platební a informační terminály vycházejí z podoby a funkce internetových kiosků. Jejich součástí jsou mincovní a bankovkové akceptory zajišťující automatizovaný výběr poplatků za návštěvu lékaře a za návštěvu pohotovosti. Nemocnice s poliklinikou Havířov stejným způsobem vybírá i poplatky za hospitalizaci. Masarykův onkologický ústav, který vybírá poplatky až po provedení placeného výkonu, umožňuje pacientům pomocí snadného ovládání přes dotykovou obrazovku sledovat aktuální informace o jejich nedoplatcích a průběhu jejich úhrady. Součástí funkcí terminálu je samozřejmě i export údajů o vybraných platbách do nemocničního informačního systému jako podklad pro spárování konkrétních plateb a placených výkonů. Následně jsou platby vykazovány zdravotním pojišťovnám. Další předností tohoto řešení je snadná údržba a správa terminálů. Disponují možností vzdáleného dohledu nad provozem a jejich stavem. Taktéž monitorují a upozorňují na nutnost doplnění či vybrání hotovosti a nebo na potřebu doplnění papíru do tiskáren.

Jednou z nesporných výhod tohoto řešení je, že funkčnost terminálu není omezena na pouhé vybírání poplatků, ale nabízí též libovolné informační a datové služby v závislosti na představách nemocnice. „Terminály jsme dodali v provedení, které umožňuje autonomní provoz, ale je zároveň připraveno i na připojení do počítačové sítě nemocnice. Do terminálů lze implementovat i přímou vazbu na nemocniční informační systém a pak je již na nemocnici, zdali terminály využije i například jako informační terminál poskytující důležité informace o nemocnici, jako jsou orientační plány, seznam ordinací a jejich ordinační hodiny apod., a nebo je využije k zpřístupnění Internetu pro pacienty či pro své zaměstnance pro přístup do interního informačního systému, například pro objednávání obědů,“ popisuje další možnosti terminálů pan Norbert Hlaváček, Sales Manager ve společnosti NextiraOne Czech. Nejenom že platebními a informačními terminály nemocnice ušetří náklady na dalšího pracovníka, který by musel regulační poplatky vybírat, ale zároveň získá široké spektrum dalších funkcí potřebných pro chod moderní nemocnice.