Hlavní navigace

NextiraOne sjednocuje komunikaci společnosti Ricoh po celé Evropě

[Tisková zpráva] Nový komunikační systém propojí 18 zemí, zvýší produktivitu zaměstnanců a urychlí realizaci ekologického programu společnosti Ricoh

Sdílet

Praha, 3. března 2011 – NextiraOne, přední evropský expert na komunikační služby, dosáhla dohody se společností Ricoh Europe, specialistou na kancelářská řešení, řízené dokumentové služby a produkční tisk, ohledně dodávky řešení jednotné komunikace až v 18 zemích, kde Ricoh působí. Nové řešení vytvoří prostředí spolupráce, které pomůže zaměstnancům společnosti Ricoh zvýšit produktivitu, poskytovat zákazníkům kvalitnější služby a podpoří ekologickou vizi společnosti, spočívající v omezení uhlíkové stopy o 88 % do roku 2050. 

NextiraOne také oznámila, že obě společnosti uzavřely zásadní kontrakt na nové evropské ústředí společnosti Ricoh Europe v Londýně. Dohoda zahrnuje řešení jednotné komunikace a komplexní řadu aplikací a služeb včetně sledování přítomnosti, videokonferencí, audiovizuální komunikace, informačních obrazovek, fyzického zabezpečení, kabeláže a drátové i bezdrátové infrastruktury Cisco. 

Projekt má zajistit vybudování nového evropského ústředí společnosti Ricoh Europe v Londýně a je další implementací řešení NextiraOne TelePresence, které poskytne klientovi efektivní prostředí pro mezinárodní spolupráci a podstatně omezí nutnost služebních cest a ušetří tak související náklady i dopad na životní prostředí.  

Jednotná komunikace poskytuje vysoce efektivní platformu pro vyspělou spolupráci ve společnosti. Vytvoření jednotného pracovního prostoru pro zaměstnance Ricoh umožní společnosti optimalizovat její komunikační systémy finančně výhodnou IP telefonií, rychlým posíláním zpráv, audio a videokonferencemi i možností sdílet dokumenty, kalendáře a aplikace. Pomůže to společnosti Ricoh efektivněji v reálném čase sdílet informace a znalosti a transformovat vztahy se zákazníky prostřednictvím nových typů interakce.  

NextiraOne navrhne a bude implementovat řešení jednotné komunikace v pobočkách společnosti Ricoh po celé Evropě a v Jižní Africe. Využije rovněž ucelené podnikové řešení Cisco, které bude sloužit jako centralizovaná IP platforma celé organizace včetně jejích kontaktních center.

NextiraOne navrhla síťovou architekturu jako centralizované ře­šení napříč infrastrukturou datových center společnosti Ricoh Europe, aby dokázala zajistit požadovanou odolnost a kontinuitu provozu. Tento návrh také umožňuje díky konsolidaci a virtualizaci podstatně omezit počet potřebných serverů. Pomůže tak omezit spotřebu energie i nároky na chlazení, ventilaci a klimatizaci, což se pochopitelně projeví na nižších provozních nákladech a emisích uhlíku.  

Ricoh je specialista na kancelářská  řešení, řízené do­kumentové služ­by a produkční  tisk, působí v 18 zemích regionu EMEA. Společnosti NextiraOne se podařilo prokázat, že díky své celoevropské působnosti (s přímým obchodním a servisním zastoupením v 16 zemích a místní spoluprací v mnoha dalších) dokáže vyhovět evropským potřebám společnosti Ricoh a navrhnout a vybudovat přesně takový systém, jaký Ricoh požaduje.  

Ian Winham, výkonný vicepre­zident a finanční ředitel společnosti Ricoh Europe, řekl: „Naše nové ústředí v Triton Street v Londýně nám dalo příležitost vytvořit skutečně špičkovou komunikační infrastrukturu, která bude odrážet naše podnikové hodnoty a provozní nároky. NextiraOne s námi úzce spolupracovala na realizaci našich zásadních požadavků – vytvoření prostředí jednotné komunikace, které vyhovuje našim zásadám informační bezpečnosti. NextiraOne okamžitě pochopila naše podnikové a komunikační cíle a díky jejímu mezinárodnímu působení a odbornosti dokáže poskytovat stejně kvalitní služby ve všech našich pobočkách v regionu EMEA.“ 

NextiraOne navrhuje, instaluje, spravuje a podporuje dlouhodobě udržitelná řešení všech komunikačních potřeb svých zákazníků od hlasu, dat a videa až po mobilitu, zabezpečení, virtualizovaná datová centra a aplikace. Ve spolupráci s předními technologickými společnostmi světa dodává NextiraOne ucelená a dlouhodobě udržitelná komunikační řešení, která poskytují zákazníkům měřitelné praktické přínosy. Síla společnosti spočívá v bezkonkurenčních zkušenostech s technologiemi, odbornosti jejích pracovníků a širokém evropském dosahu.  

David Winn, generální ředitel společnosti NextiraOne, řekl: „Ricoh Europe investuje do moderních komunikačních technologií, protože chce vybudovat infrastrukturu, která bude plně podporovat jeho kulturu a pracovní prostředí.“ 

Steven Skakel, ředitel NextiraOne pro Velkou Británii a Irsko, dodal: „Skutečně provázané pracovní prostředí napříč všemi evropskými a jihoafrickými zeměmi poskytne společnosti Ricoh výraznou konkurenční výhodu. Těší nás, že můžeme využít naši odbornost v oblasti řešení jednotné komunikace, datových center a vyspělých komunikačních infrastruktur na podporu podnikatelských cílů společnosti Ricoh.“  

O společnosti NextiraOne

Společnost NextiraOne má ústředí  v Paříži a je předním evropským expertem na komunikační  služby. Navrhuje, instaluje, udržuje a podporuje řešení všech komunikačních potřeb svých zákazníků od hlasu a mobility přes zabezpečení až po aplikace. NextiraOne dodává dokonale integrovaná, ucelená komunikační řešení, jež využívají nejlepší technologie na trhu a přinášejí zákazníkům maximální užitek. 

Další informace najdete na webu: www.nextiraone­.eu