Hlavní navigace

Nizozemská státní správa bude řídit zaměstnance přes SAP

[Tisková zpráva] 130 tisíc státních zaměstnanců bude napojeno na jediný HR portál

Sdílet

Státní organizace P-Direkt integrovala a zautomatizovala systémy pro řízení lidských zdrojů nizozemské státní správy za pomoci řešení SAP. Procesy na ministerstvech tak budou rychlejší, transparentnější a více kontrolovatelné. Implementace ušetří nizozemským daňovým poplatníkům 250 milionů Euro. Součástí projektu bude i HR portál, do kterého bude mít přístup 130 tisíc státních zaměstnanců.

„Než začala implementace, mělo každé ministerstvo svůj vlastní administrativní systém. Dohromady tak existovalo padesát velmi rozlišných architektonických struktur, které navíc byly na sobě zcela nezávislé. Toto řešení bylo velmi neefektivní, časově náročné a vyžadovalo mnoho papírování,“ vysvětluje Sylvia Bronmans, ředitelka státní organizace P-Direkt spadající pod nizozemské ministerstvo vnitra, která úřadům poskytuje personální služby.

V první fázi byly všechny osobní složky vládních zaměstnanců zdigitalizovány a byl zaveden nový systém pro výplaty, který začal obsluhovat 118 tisíc zaměstnanců. Dále byl vytvořen samoobslužný HR portál a zahájeno školení pracovníků ministerstev pro jeho používání. Již první fáze ušetřila daňovým poplatníkům 102 milionů Euro.

Druhá fáze v současné době probíhá a již polovina ministerstev je do projektu plně začleněna. V roce 2011 by mělo mít do HR portálu přístup všech 130 tisíc státních zaměstnanců, kteří již budou moci využívat všech jeho funkcí, například doplnit a opravit jejich osobní informace, vyplnit formuláře či přehledy o dovolených. Projekt se týká všech ministerstev s výjimkou ministerstva obrany. Implementace systému by měla být ukončena v roce 2012 a celkově by mělo být ušetřeno 250 milionů Euro.

Vybrané řešení SAP HCM, SAP interactive forms a SAP Flexible Benefits vzešlo z výběrového řízení na digitalizaci a automatizaci HR procesů. Společnost SAP splňovala všechny požadované nároky a spolu s implementačním partnerem Logica nabídla nejlepší cenu v poměru ke kvalitě a nabízenému balíčku řešení.

O společnosti SAP
SAP je největším světovým poskytovatel aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Subjektům působícím ve více než 25 oborech umožňují řešení SAP být nejlépe řízenými organizacemi svého druhu. Společnost SAP má více než 95 tisíc zákazníků ve 120 zemích a její akcie jsou obchodovány na několika světových burzách – včetně Frankfurt Stock Exchange a NYSE – pod kódovým označením „SAP“. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.