Hlavní navigace

NKS opět upozorňuje na společné televizní antény

[Tisková zpráva] Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice (dále jen NKS) rozesílá v těchto dnech speciální informační dopis na 10 364 adres bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek v územních oblastech Jihlava, Trutnov, Brno a Ostrava.

Sdílet

Zásilka obsahuje mimo jiné podrobnou informační brožuru se všemi důležitými informacemi k přechodu na digitální televizní vysílání a osobní dopis předsedy NKS Ing. Zdeňka Duspivy s upozorněním na blížící se termíny vypínání zemského analogového televizního vysílání v těchto územních oblastech a s tím související otázku „SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN“, které je třeba pro příjem zemského digitálního televizního signálu upravit. K definitivnímu vypnutí zemského analogového televizního vysílání dojde v územní oblasti Jihlava 31. 5. 2011, v územních oblastech Trutnov a Brno 30. 6. 2011 a v územní oblasti Ostrava 30. 11. 2010.

NKS rozesílá speciální directmail na adresy bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek v územních oblastech, kde dojde v první polovině roku 2011 k defini­tivnímu ukončení zemského analogového televizního vysílání. Celkem bude obesláno 1564 adres v územní oblasti Jihlava, 3527 adres v územní oblasti Trutnov, 1791 adres v územní oblasti Brno a 3482 adres v územní oblasti Ostrava. Upozornění je důležité pro ty, kteří využívají společnou televizní anténu (dále jen „STA“) pro příjem zemského analogového televizního vysílání z vysílačů vypínaných 31. května 2011 (Jihlava – Javořice, Pacov – Strážiště a Třebíč – Klukovská hora), 30. června 2011 (Trutnov – Černá hora, Hradec Králové – Krásné, Liberec – Ještěd, Rychnov nad Kněžnou – Litický Chlum, Brno – Kojál, Hodonín – Babí lom, Mikulov – Děvín, Svitavy – Kamenná Horka a Žďár nad Sázavou – Harusův kopec) a 30. listopadu 2011 (Ostrava – Hošťálkovice, Frýdek-Místek – Lysá hora a Nový Jičín – Veselský kopec).

„Stejným způsobem jsme postupovali i dříve, tedy v územních oblastech, kde bylo zemské analogové televizní vysílání vypínáno v roce 2009 a 2010. Informovat zástupce bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek s výrazným předstihem se ukázalo jako velice efektivní a pomohlo to snížit problémy s úpravou STA na minimum,“ říká Tadeáš Novák, tiskový mluvčí digitalizace televizního vysílání.

Rozsah nutné úpravy STA se v různých případech liší zejména dle stavu, stáří a udržovanosti konkrétní STA. U starších domů (postavených před rokem 1980) se často doporučuje výměna celých rozvodů i technologie hlavní stanice. V zásadě platí, že ti, kteří STA a rozvody po domě pravidelně udržovali, neměli by mít s úpravou STA žádné větší problémy. Naopak ti, kteří nechali STA celé roky bez údržby a o špatný stav své antény i rozvodů se nestarali, budou muset do změny investovat výrazně více peněz. Dopis předsedy NKS odkazuje i na další zdroje informací na internetu (www.digitalne.tv) a na infolinku 800 90 60 30.

NKS již dříve zpracovala materiál „Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA“. Tento materiál je umístěn například na webových stránkách www.digitalne.tv mezi dokumenty ke stažení (http://www.di­gitalne.tv/mul­timedia/101000/100­003.pdf). Obsahuje podrobné technické informace k možnostem úpravy STA na příjem digitálního vysílání. „Role NKS je bytová družstva a společenství vlastníků informovat, pak již je na nich, aby se domluvili, jaký způsob příjmu digitální televize si zvolí. Zda to bude příjem zemského vysílání, či zda přejdou na satelit, kabel či IPTV. Tato domluva je často největší problém, se kterým jim ovšem pomoci nemůžeme. NKS žádnou z těchto variant neprosazuje, zůstáváme technologicky neutrální,“ říká Ing. Zdeněk Duspiva.

„Bohužel neexistují žádné ověřitelné údaje o počtu společných televizních antén, které jsou skutečně využívány pro příjem zemského vysílání. V mnoha případech jsou rozvody původní STA využívány jen pro rozvod kabelové televize či signálu ze satelitu a úprava tedy není třeba, někde není STA využívána vůbec. Je třeba, aby zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků apelovali na své správce a zasadili se o včasné řešení situace kolem STA,“ konstatuje předseda NKS Ing. Zdeněk Duspiva.