Hlavní navigace

Nova na kartách GITAL

[Tisková zpráva] Na svém 23. zasedání RRTV konaném 19.-22.12.2006 registrovala Rada společnost GITAL, s.r.o. jako provozovatele převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice pro český televizní program NOVA.

Sdílet

GITAL, s.r.o. v současné době vede jednání směřující k uzavření smlouvy umožňující zahájit satelitní vysílání programu TV NOVA a připojit tento žádaný program k dalším TV programům poskytovaným touto společností. TV NOVA bude po úspěšných jednáních kódována kódovacím systémem CryptoWorks a bude přístupná na všech kartách GITAL. Bližší informace týkající se termínů a cen budou uveřejněny jakmile budou jednání ukončena.

V současné době je možné kartou GITAL odkódovat a sledovat programy ČT1, ČT2, ČT4 sport, Prima TV, Galaxie sport, CS FILM, HBO a na konec tohoto roku se připravuje Hustler TV.