Hlavní navigace

Nová podoba výstupů poslechovosti AB radia

[Tisková zpráva] AB radio začíná sledovat stejné veličiny jako Radio Projekt. Nové výstupy budou sloužit především provozovatelům stanic a zadavatelům rozhlasové reklamy. Novou podobu mají již výsledky za měsíc únor.

Sdílet

Praha, 13.3. 2007 – Společnost AB radio připravila novou podobu výstupů o poslechovosti rozhlasových stanic, které jejím prostřednictvím vysílají na internetu. Nové přehledy o poslechovosti obsahují statistiky, na které jsou provozovatelé terestrických rádií a zadavatelé reklamy zvyklí z výzkumného projektu měření poslechovosti, Radio Projektu. K dispozici tak budou mít mimo jiné údaj o denním zásahu (daily reach, DR) pro každý den v měsíci.

„Při vývoji nových statistik jsme se nechali inspirovat oficiálním průzkumem poslechovosti, na který jsou inzerenti zvyklí. Proti statistickým průzkumům můžeme navíc použít zřejmé výhody – naše data poskytují informace o skutečné, reálné, poslechovosti a detailní informace o poslechu každého posluchače,“ říká k novým výstupům Adam Křikava, ředitel společnosti AB radio.

Vedle denního zásahu jsou dalšími sledovanými statistikami celkový počet poslechů (neunikátní posluchači), průměrná poslechovost ve čtvrthodině (obdoba average quater hour, AQH), podíl na trhu internetového vysílání ABradio (obdoba share ve vybraném segmentu trhu) a maximální počet posluchačů v jednom dni.

Detailní údaje o poslechovosti slouží nejen samotným stanicím k hlubšímu poznání charakteristik jejich poslechu na internetu, ale především zadavatelům rozhlasové reklamy, kteří díky přesným datům dokáží efektivně naplánovat a realizovat své kampaně. V krátké době budou tyto výstupy rozšířeny rovněž o ukazatel týdenní zásah (weekly reach, WR) a průměrná doba poslechu (average time spent, ATS).

Novou podobu mají již únorové výsledky poslechovosti, které byly zveřejněny minulý týden. Podrobnou měsíční zprávu o poslechovosti rozhlasové stanice získá od AB radio pouze jeho provozovatel, souhrnné měsíční reporty pak budou zveřejňovány na stránkách portálu RadioTV.cz.