Hlavní navigace

Nová služba divákům: aktualizace digitálního přijímače

[Tisková zpráva] Česká televize umožní divákům aktualizaci řídícího programu digitálního přijímače prostřednictvím vysílaného digitálního televizního signálu. Služba se nazývá SSU – System software update.

Sdílet

Tuto službu připravila ČT pro diváky v rámci svého digitálního pozemního vysílání a ve spolupráci se společností Radiokomunikace, a.s., a s některými předními výrobci digitálních televizních přijímačů. V období od 12. do 26. června t.r. bude služba SSU dostupná v oblasti pokrytí digitálních vysílačů přechodné sítě A. Služba SSU je v uvedeném období určena konkrétně pro digitální přijímače SONY, výrobní řady BRAVIA. Jejich řídící program se tímto způsobem aktualizuje na verzi 2.5.511. Podrob­nější informace o výčtu typů, kterých se aktualizace týká, a o potřebném nastavení přijímače naleznete na internetových stránkách společnosti SONY.

Systém digitálního televizního vysílání (DVB) funguje na základě rozsáhlé skupiny technických standardů, které jsou průběžně zdokonalovány a rozšiřovány. V jednotlivých fázích zavádění DVB (jak na vysílací straně, tak i při výrobě přijímačů) není možné po technické ani ekonomické stránce vždy zajistit úplnou implementaci těchto standardů. V případě, když se vyskytne situace, že již provozované přijímače nesprávně reagují na některou složku vysílaného signálu, nebo když dojde ke změně vysílaného signálu, se kterou výrobce nepočítal, je možné na dálku pomocí služby SSU tuto situaci dodatečně ošetřit.

Přijímače digitálního vysílání, u nichž je možné tuto službu využít, jsou z výroby přednastaveny tak, aby jejich aktualizace proběhla automaticky bez zásahu diváka. Automatickou aktualizaci je možné i vypnout. K aktualizaci dochází při vypnutí přijímače do pohotovostního režimu (STAND-BY) na dobu nejméně jedné hodiny. O nasazení této služby pro další značky přijímačů, případně i videorekordérů bude Česká televize průběžně informovat.