Hlavní navigace

Nová strategie na novém webu SPIR

[Tisková zpráva]

Sdílet

Nová strategie na novém webu SPIR

Sdružení pro internetovou reklamu (dále jen SPIR) zveřejnilo ke dni 15.7. 2001 novou strategii činnosti, která zahrnuje jak krátkodobé úkoly, tak dlouhodobé cíle tohoto profesního sdružení. Ke stejnému datu byly zprovozněny nové webové stránky tohoto sdružení na adrese www.spir.cz přinášející, kromě obecných informací o sdružení a internetovém výzkumu NETprojekt, aktuality z oblasti internetové reklamy.

Hlavní zásady strategie SPIR vycházejí z potřeb jednotlivých členů SPIR a dalších subjektů zabývajících se internetovou reklamou. Dosavadní činnost sdružení byla zaměřena především na zavedení jednotného relevantního výzkumu NETprojekt. V nejbližším období se bude SPIR profilovat v klasickou profesní organizaci podporující rozvoj ve všech oblastech týkajících se internetové reklamy a prosazující zájmy svých členů v daném segmentu trhu.

Krátkodobé cíle budou splněny nejpozději do konce roku 2001, cíle dlouhodobé jsou časově neomezeným programem SPIR, který bude v jednotlivých bodech podrobněji rozpracován a postupně realizován.

Krátkodobé cíle:

1) Zvyšovat všeobecnou povědomost o sofistikovaném výzkumu internetu pod názvem NETprojekt a vytvářet podmínky pro jeho další zdokonalování:

a) zajistit úspěšný rozvoj projektu

b) prosadit výzkum na poli internetového trhu

c) rozšířit počet odběratelů výzkumu

2) Vydat profesionální a etický kodex internetové reklamy.

3) Vytvořit standardy internetové reklamy všeobecně platné v oblasti českého internetu; potlačovat nežádoucí jevy v oblasti internetové reklamy.

4) Navázat partnerské kontakty s profesními sdruženími v oblasti internetové reklamy v zahraničí

5) Zpracovat metodiku a zajistit akreditaci vzdělávání v oblasti internetové reklamy; vytvořit plán realizace kursů a školení v oblasti internetové reklamy na další období.

Dlouhodobé cíle:

1) Prosazovat rozšiřování internetu v ČR a urychlovat dynamiku růstu internetového trhu.

2) Seznamovat podnikatelskou veřejnost s výhodami internetové reklamy a podpořit tak její rozvoj.

3) Rozšiřovat členskou základnu SPIR o další subjekty působící v oblasti internetové reklamy.

4)Pololetně vydávat zprávu o aktuálních trendech na internetu a podporovat jejich rozšiřování pro posílení pestrosti a různorodosti obsahu na internetu.

5) Přenášet nové reklamní trendy ze zahraničí do prostředí českého internetu.

6) Podporovat výběrová řízení podnikatelských subjektů, které hledají poradce či firmu působící v oblasti internetové reklamy, zprostředkovat kontakt s libovolným členem SPIR.

7) Zajišťovat transparentnost veškerých činností SPIR navenek.

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) je profesní organizace pro zadavatele reklamy a média, jejímž cílem je podpora a prosazování internetu jako plnohodnotného a perspektivního média. SPIR pracuje od září roku 2000 a v současnosti zastupuje 18 členů, z nichž 10 patří mezi zadavatele reklamy a 8 mezi média.

Sekce zadavatelů: HMS Carat, iMachina, Internet Servis, M-Digital, MediaCom Interactive, Pegas Internet, Run Interactive a Starcom

Sekce médií: ARBOmedia, Atlas.cz, Cashmail, HI-Media, MAFRA, Internet Billboard, Internet Info, M.I.A., Patria, Solution.

NET-MARKET RESEARCH ALLIANCE, sdružující tři výzkumné společnosti: STEM/MARK, Millward Brown ČR a SC&C, zvítězila v tenderu na realizátora výzkumu čekého internetu, pořádaného SPIR koncem roku 2000.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).