Hlavní navigace

Nová verze aplikace Oracle Projects umožňuje organizacím lépe sladit řízení projektů s podnikov

[Tisková zpráva]

Sdílet

Nová verze aplikace Oracle Projects umožňuje organizacím lépe sladit řízení projektů s podnikovou strategií a zlepšit kontrolu

Nově uvedený modul Oracle Project Portfolio Analysis si vysloužil chválu mezi odborníky

REDWOOD SHORES, Kalifornie, 16. srpna 2005 — Společnost Oracle oznámila rozšíření sady aplikací Oracle Projects o nový modul Oracle Project Portfolio Analysis. Inovovaná sada, která je součástí aplikačního balíku Oracle E-Business Suite, pomůže novým zákazníkům i více než třem tisícům existujících zákazníků Oracle Projects lépe kontrolovat finance a práci na projektech prostřednictvím integrovaného řízení pracovních procesů a financí, zdokonaleného rozpočtování, lepšího přehledu o výkonnosti práce na projektech a účtování.

Lepší priorizace projektů s modulem Oracle Project Portfolio Analysis

Nový modul Oracle Project Portfolio Analysis umožňuje firmám a jejich jednotlivým oddělením snáz plánovat, realizovat a kontrolovat portfolia projektů bez ohledu na to, jak jsou projekty složité. Manažeři si mohou zobrazit všechny navržené projekty prostřednictvím společného filtru. Tímto způsobem se dozvědí, které projekty nejlépe odpovídají cílům organizace, dostupným finančním prostředkům, požadované návratnosti investic a dalším klíčovým kritériím. Pro hodnocení dopadu financování projektu s různými mixy portfolia lze použít různé hypotetické scénáře. Pomocí zobrazení celého portfolia mohou firmy optimalizovat mix realizovaných projektů a snižovat rizika. Oracle Project Portfolio Analysis je jednak cenný nástroj pro interní týmy IT, jednak pomáhá optimalizovat poskytování služeb v ostatních projektově orientovaných odděleních, například v marketingu, výzkumu nebo vývoji nových produktů.
Modul Oracle Project Portfolio Analysis byl nedávno vybrán jako jeden ze čtyř oceněných finalistů (z 23 hodnocených řešení) na konferenci Project & Portfolio Management 2005 v kategorii nejlepší technologie pro poskytovatele služeb. Finalisty zvolila vybraná skupina manažerů IT a byli slavnostně oznámeni na 28. června v hotelu Seaport Boston Hotel v Bostonu.
„Dostupné nástroje tradičně příliš dobře nepodporovaly analýzu dopadu změn strategických priorit na mix navrhovaných projektů,“ řekl Matt Light, ředitel výzkumu, Gartner Inc. „Avšak v poslední době začaly integrované aplikace pro správu projektů a jejich portfolií čím dál lépe umožňovat posuzování alternativních scénářů na základě realistického zobrazení kapacity zdrojů a průběhu aktuálních klíčových projektů.“

Lepší přehled o projektech

Nová verze aplikace Oracle Projects optimalizuje uskutečňování projektů v mnoha projektově orientovaných odvětvích včetně profesionálních služeb, strojírenství a výstavby, správy majetku a veřejného sektoru. Tato verze poskytuje integrované řešení řízení a kontroly projektů, umožňuje dokonale integrovat průběh práce, finanční kontrolu a podnikové operace globálních projektů a poskytuje projektovým a programovým manažerům přehled o výkonnosti práce na projektu prostřednictvím snadno použitelného konfigurovatelného rozhraní.
Projektoví manažeři potřebují být schopni přesně plánovat, předvídat a rychle řešit potenciální problémy, které by mohly způsobit překročení původního časového a finančního plánu. S pomocí této verze aplikací Oracle Projects mohou projektoví manažeři monitorovat výkonnost práce na projektech, aktualizovat a posuzovat aktuální odhady dokončení projektu na základě automaticky generovaných dat z pracovního plánu, plánů zdrojů, zpráv o průběhu, přijatých závazků a změnových příkazů. Ostatní rozhodující pracovníci, například manažeři provozu a členové vedení firmy, mají také přehled o výkonnosti projektu, což zvyšuje finanční přehled a kontrolu a zároveň snižuje rizika.

Další vylepšení sady aplikací Oracle Projects:

  • podpora řízení programů, která umožňuje programovým manažerům zobrazovat plán programu a finanční výkonnost v hierarchii projektů;
  • údaje o vytvořené hodnotě, jež poskytují lepší přehled o výkonnosti projektu;
  • podpora podmíněně využívaných pracovníků, které lze nyní přiřazovat k projektům a úkolům, ověřovat jejich časové výkazy proti nákupním objednávkám, zpracovávat jejich odpracované hodiny a přímo fakturovat zákazníkům;
  • optimalizované plánování prostředků, které jsou odvozovány z podrobných pracovních plánů;
  • lepší přehled a kontrola nad fakturací projektů s metodami fakturace na úrovni úkolů a zjednodušenou kontrolou faktur pro projektové manažery.

Nová verze sady aplikací Oracle Projects je nyní k dispozici.
O společnosti Oracle
Společnost Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.ora­cle.com.
O konferenci Project & Portfolio Management
Konferenci Project & Portfolio Management produkuje Vision Events, dceřinná firma společnosti Gartner, Inc. (NYSE: IT a ITB). Vision Events je přední producent úzce zaměřených podnikatelských konferencí, kde se prodejci a koncoví uživatelé setkávají se zavedenými i novými dodavateli při privátních prezentacích případových studií, navazují strategická partnerství a vyhledávají nové obchodní příležitosti v technologickém sektoru. Společnost Gartner, Inc. (NYSE: IT a ITB) je přední poskytovatel průzkumů a analýz globálního odvětví informačních technologií. Gartner má více než 10 000 klientů, mezi něž patří ředitelé informatiky a špičkoví manažeři velkých podniků a vládních úřadů, technologické společnosti a investoři. Společnost se specializuje na poskytování objektivních, hloubkových analýz a praktických rad, jež umožňují klientům přijímat informovanější obchodní a technologická rozhodnutí.
Ochranné známky
Oracle, JD Edwards, PeopleSoft a Retek jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle Corporation nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.