Hlavní navigace

Nova verze CA Unicenter NSM

[Tisková zpráva] Praha, 18. září 2006 – Společnost CA (NYSE: CA) oznamuje uvedení verze 11.1 produktu Unicenter Network and Systems Management (Unicenter NSM), který nabízí databázi pro správu (MDB) vytvořenou v Microsoft SQL Server a zjednodušuje integraci s řešeními správy od společnosti CA a jiných dodavatelů. Díky tomu mohou zákazníci optimalizovat dostupnost služeb a současně chránit stávající investice do IT.

Sdílet

Unicenter NSM chrání důležité obchodní procesy, přičemž snižuje náklady na správu IT i její složitost. Zaručuje funkčnost, dostupnost a výkon heterogenní podnikové infrastruktury IT na základě monitorování a automatické správy serverů, síťových komponent, paměťových zdrojů, aplikací a dalších částí infrastruktury. CA Unicenter NSM verze 11.1 naplňuje strategii sjednocení a zjednodušení správy podnikové infrastruktury IT a bez problémů se integruje s jinými řešeními společnosti CA využívajícími databázi MDB, a to včetně řady produktů v oblasti řešení správy služeb, správy aktiv IT a správy stolních počítačů a serverů. Databáze MDB poskytuje společné úložiště pro data správy v rámci celého podniku, proto rychleji identifikuje a řeší problémy a zlepšuje rozhodovací procesy a tím zvyšuje efektivitu základních operací v IT.

Dále Unicenter NSM verze 11.1 průběžně zjišťuje stav v rámci celého prostředí IT, čímž pomáhá zaručit přesnost a aktuálnost dat databáze MDB. Po přidání nového zařízení do sítě ho Unicenter NSM ihned rozpozná a klasifikuje, aby bylo možné automaticky použít přednastavené zásady.

„Díky používání produktu Microsoft SQL Server 2005 jako základní technologie pro databázi MDB může společnost CA nabídnout zákazníkům optimalizaci poměru cena-výkon a snížení celkových nákladů na vlastnictví pro příslušnou platformu správy podniku,“ říká Lucho Torres, produktový manažer pro SQL Server společnosti Microsoft. „Tato vysoce efektivní architektura databáze MDB je pro IT firmy, které musí spravovat stále rozsáhlejší a složitější výpočetní prostředí, naprosto zásadní.“

Identifikace základních příčin problémů
Prostřednictvím řídicího střediska správy MCC (Management Command Center) centralizuje Unicenter NSM verze 11.1 správu různorodých komponent tvořících podniková prostředí. Díky rozšířeným možnostem korelace událostí a upozornění rovněž identifikuje základní příčiny problémů a umožňuje pracovníkům oddělení IT reagovat na problémy ještě dříve, než začnou ovlivňovat služby, jež jsou zásadní pro chod podniku.

„Hlavní výzvou v oblasti správy IT je pro nás zachytit náznak problému a ne reagovat až při jeho vzniku,“ říká Cody Lowder, manažer informačních systémů a technologie společnosti Zions Management Services. „Rozšířené možnosti korelace událostí a nástroje pro analýzu základních příčin v Unicenter NSM verze 11.1 významně snižují střední dobu opravy a pomáhají nám dosahovat výrazně vyšší efektivity při správě infrastruktury.“

Zaručení dostupnosti služeb v rámci celé infrastruktury
Unicenter NSM verze 11.1 spolupracuje s řešeními společnosti CA, například SPECTRUM a eHealth, která podrobně sledují vliv stavu a výkonu sítě na dostupnost a úroveň služeb. Jeho integrace se širokým spektrem produktů správy od jiných dodavatelů (včetně produktů Microsoft Operations Manager, HP OpenView, HP Insight Manager, Dell OpenManage, CiscoWorks, Citrix Presentation Server, OPnet ITguru, Fluke Networks a SPLUNK) je možná díky podpoře otevřené architektury správy, kterou společnost CA důsledně uplatňuje. Zákazníci tak mají zaručeny funkční služby v rámci celého podniku.

Mezi další funkce v produktu Unicenter NSM verze 11.1 patří:

  • Možnosti adaptivní konfigurace umožňující posoudit, pro které systémové prostředky na konkrétním serveru je monitorování nejvíce kritickou úlohou, a poté pro tyto prostředky automaticky určit proměnlivou základní úroveň.
  • Systém správy výstrah integrovaný s produktem Unicenter Service Desk, který automatizuje proces zpracování problémových hlášení a díky němuž mají pracovníci oddělení IT k dispozici podrobné informace, potřebné pro rychlé nalezení základních příčin problému.
  • Nové reportovací možnosti , které uživatelům usnadňují tvorbu reportů i podrobných grafických výstupů, díky nimž si lze vytvořit lepší přehled o stavu systému, jeho výkonu a trendech.
  • Podpora MIB a trapů protokolu SNMP verze 3 pomáhá zákazníkům zahájit přechod na vyšší verzi protokolu správy a poskytuje vyšší úroveň zabezpečení pro data správy.

Unicenter NSM verze 11.1 zahrnuje standardně některá řešení, která se dříve nabízela jako přídavné moduly, čímž se pro nové zákazníky výrazně zjednodušuje instalace. Mezi tato řešení patří Unicenter NSM Active Directory Management Option, Unicenter NSM Systems Performance Option, Unicenter NSM Monitoring Option for z/OS a Unicenter Management Portal.

Společnost CA a její partneři nabízejí široké spektrum služeb pro testování, vyhodnocování, školení a migraci, které zákazníkům usnadní přechod na produkt Unicenter NSM verze 11.1.

„Díky otevřenému a integrovanému úložišti dat, rozšířeným možnostem korelace událostí a řídicímu středisku správy poskytuje Unicenter NSM verze 11.1 nepřekonatelný výkon při sjednocování a zjednodušování správy oblasti IT v rámci podniku,“ říká Ajei Gopal, viceprezident a generální ředitel oddělení správy podnikových systémů společnosti CA. „Jde o ideální řešení pro organizace, které hledají způsob využívání technologie pro optimalizaci výkonu v podnikání.“