Hlavní navigace

Nová verze nástroje pro kvalitnější řízení Oracle EPM

[Tisková zpráva] Praha – 19. dubna 2010 - Oracle představil novou verzi řešení Oracle Enterprise Performance Management (EPM), které pomáhá organizacím zkvalitňovat procesy strategického, finančního a provozního řízení.

Sdílet

Oracle EPM přináší tři nové aplikace Oracle Hyperion pro řízení výkonu – Disclosure Management, Management a Public Sector Planning and Budgeting. Oracle EPM System jako součást middlewaru Oracle Fusion spojuje ty nejlepší aplikace a business intelligence (BI) produkty na podporu široké řady podnikových procesů, které umožní organizacím být chytřejší, agilnější a lépe sladěné.

Plánování pro růst a ziskovost
Systém Oracle EPM Release 11.1.2 mimo jiné přináší:

  • inteligentní schvalovací procesy, které jsou řízené daty, uživateli konfigurované a závislé na konkrétních scénářích. Odpovídají tak potřebám dnešních dynamických organizačních struktur;
  • webové formuláře s nulovým kódováním, které poskytují podstatně lepší flexibilitu a produktivitu uživatelů;
  • hladké zpřístupnění všech funkcí plánování, pracovních postupů a správy úloh podnikovým uživatelům prostřednictvím známých aplikací Microsoft Excel a Outlook. Umožňují tak široké nasazení plánovacích aplikací v podniku.

Organizacím ve veřejném sektoru, které usilují o lepší kontrolu nad rozpočtovými postupy, přináší nový modul Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting specializované řešení pro správu a plánování rozpočtu. Hodí se pro státní i místní vlády po celém světě, pro instituce v sektoru vyššího školství a pro zdravotnické organizace.

Tato verze také obsahuje důležitá vylepšení modulu Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, rychle rostoucí EPM aplikace, která pomáhá organizacím získat vhled do ziskovosti na úrovni jednotlivých zákazníků a produktů. Kromě významných vylepšení výkonu přináší tato verze například rozšířené funkce pro správu nákladů a příjmů, které podporují komplexní výpočty alokace a ziskovosti.

Včasné a přesné finanční výkaznictví
Nová aplikace Oracle Hyperion Financial Close Management centralizuje správu úloh a poskytuje webový řídící panel pro celý proces finanční závěrky, který obvykle zahrnuje systémy ERP, BI a EPM i manuální úkoly. Přispívá k lepšímu přehledu a předvídatelnosti.

Další nová aplikace Oracle Hyperion Disclosure Management pomáhá organizacím zajistit úplnost a přesnost externích a statutárních finančních výkazů a jejich převod na statutární podání pomocí jazyka XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Kromě toho Oracle nedávno uvedl nový produkt Oracle Essbase Analytics Link for Oracle Hyperion Financial Management, který pomocí Oracle Essbase poskytuje výkonné funkce pro generování výkazů a analýzu konsolidovaných finančních dat.

Oracle EPM System Release 11.1.2 také zvyšuje celkovou transparentnost a finanční řízení prostřednictvím integrace s aplikacemi Oracle pro podnikové řízení, správu rizik a zajištění shody s předpisy.

Rychlá návratnost, nižší celkové náklady na vlastnictví
S řadou vylepšení zaměřených na zjednodušenou správu systému a integrované zabezpečení umožňuje Oracle EPM System 11.1.2 organizacím snížit celkové náklady na vlastnictví a dosáhnout rychlé návratnosti investic.

Nová verze je k dispozici v 15 jazycích. Umožňuje sladit řídící a operační procesy integrací s aplikacemi Oracle včetně Oracle E-Business Suite a PeopleSoft Enterprise. Organizacím, které využívají kombinaci EPM systému a ERP aplikací Oracle, umožňuje urychlit implementace, zkvalitnit výkaznictví, analýzy a cykly plánování.

Podstatná vylepšení aplikace Oracle Hyperion Data Relationship Management dále umožní organizacím lépe spravovat konzistenci, integritu a přesnost finančních a analytických dat.

  • Mezi novinky v produktu patří nové rozhraní v prostředí prohlížeče, přístup na základě rolí a vylepšená navigace. Nová verze také přináší podporu kódování Unicode.
  • Oracle Hyperion Data Relationship Management také přináší nativní integraci s aplikací Oracle Customer Hub Release 8.2. Správci dat, kteří používají Oracle Customer Hub, nyní budou moci vytvářet, spravovat a sladit podnikové hierarchie pomocí vyspělých funkcí aplikace Oracle Hyperion Data Relationship Management pro správu hierarchie.

Sady aplikací pro řešení komplexních potřeb v klíčových oblastech EPM
Od této verze jsou nyní EPM aplikace společnosti Oracle k dispozici samostatně a jsou dodávány jako sady, které řeší celé spektrum potřeb zákazníků ve dvou klíčových oblastech: 1) podnikové plánování a 2) finanční závěrky a výkaznictví.

Tyto sady umožňují zákazníkům využívat předem připravenou integraci mezi produkty a zjednodušují proces licencování s naprostou flexibilitou při zavádění konkrétních aplikací v souladu s podnikovými prioritami.

Oracle Enterprise Planning Suite obsahuje aplikační moduly na podporu strategického, finančního a provozního plánování, správu ziskovosti a nákladů.

Oracle Financial Close Suite obsahuje aplikační moduly pro kvalitu finančních dat, finanční konsolidaci, finanční a řídící výkaznictví a dvě nové aplikace pro finanční závěrku a správu zveřejňování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).