Hlavní navigace

TV Nova postupuje podle Technického plánu přechodu - vypne pouze hlavní vysílač analogového vysílání v Plzni

[Tisková zpráva] Ochrana zájmů našich televizních diváků a zachování bezproblémového přístupu k bezplatnému příjmu vysílání TV Nova tvoří základní principy účasti TV Nova v procesu přechodu z analogového na zemské digitální televizní vysílání. TV Nova v procesu přechodu z analogového na digitální zemské televizní vysílání postupuje pode platného Technického plánu přechodu (TPP) a dne 30. 9. 2009 ukončí své analogové vysílání z vysílače Plzeň Krašov tak, jak jí TPP ukládá. Protože však nebyly splněny podmínky TPP ohledně celkového pokrytí digitálním signálem v územní oblasti Plzně a část diváků by mohla přijít o možnost příjmu TV Nova, rozhodli jsme se z vysílačů Cheb a Domažlice analogové televizní vysílání prozatím zachovat.

Sdílet

Praha 30. září 2009 – TV Nova postupuje v procesu přechodu z analogového na zemské digitální televizní vysílání v souladu s TPP a v souladu se smluvními závazky, které na sebe v souvislosti s digitálním vysíláním vzala. Jedním ze základních principů, který TV Nova v průběhu procesu přechodu na digitální vysílání prosazuje, je ochrana TV diváků a snaha o snížení případných negativních dopadů celého procesu na diváky.

K 30. 9. 2009 ukončuje TV Nova své analogové vysílání z vysílače Plzeň (Krašov) tak, jak stanovuje TPP. Jelikož ale k tomuto datu nejsou naplněny podmínky TPP pro ukončení analogového televizního vysílání z vysílačů Cheb (Zelená hora) a Domažlice (Vraní vrch), a to z důvodu nedostatečného celkového pokrytí diváků v územní oblasti Plzeň digitálním signálem, nebude analogové vysílání TV Nova z těchto vysílačů prozatím ukončeno. Ze stejných důvodů také TV Nova požádala operátora multiplexu 2, společnost České Radiokomunikace a.s., o zajištění veškerých kroků k pokračování analogového vysílání na všech převáděčích, jejichž provoz je závislý na primárním analogovém signálu z vysílače Plzeň (Krašov).

K ukončení analogového vysílání z vysílače Domažlice (Vraní vrch) přistoupí TV Nova, jakmile bude dosaženo potřebného pokrytí digitálním signálem v souladu s TPP, což se má stát poté, co budou uvedeny do provozu digitální dokrývače Aš a Kraslice. S jejich umístěním a uvedením do provozu již TV Nova vyslovila souhlas.

Analogové vysílání z vysílače Cheb (Zelená hora) bude ukončeno, jakmile bude kromě dostatečného pokrytí digitálním signálem zajištěno využití finálního kanálu pro digitální vysílání z tohoto vysílače, a to buď v souladu se současným TPP (tedy kanál 48), nebo po náležité úpravě TPP a dohodě s ostatními účastníky procesu přechodu na digitální vysílání.

Současná situace, kdy je na vysílačích Cheb (Zelená hora) a Jáchymov (Klínovec) v rozporu s TPP provozováno digitální vysílání na přechodném kanálu 66, je pro TV Nova nepřijatelná, a to především s ohledem na diváky, kteří by za této situace byli nuceni podstoupit tzv. dvojí přechod (tedy k 30.9.2009 a následně v srpnu 2010, kdy by bylo nutno přeladit na finální kanál 35). Přechod přes dočasný kanál 66 by si vyžádal dvojí výměnu celých anténních systémů, což divákům celý přechod na digitální vysílání výrazně komplikuje. Proto se TV Nova rozhodla pro tyto své diváky zachovat analogové vysílání až do konečného řešení vzniklé situace.

TV Nova je znepokojena stavem procesu přechodu na digitální vysílání v oblasti Plzeň, kdy podle posledních průzkumů přijímá zemské digitální televizní vysílání pouze zhruba 45% diváků. Tento výsledek je téměř o 40% horší než konečný výsledek v oblasti Praha město, kde došlo k ukončení analogového vysílání letos v květnu, a je nutno ho považovat za výrazný neúspěch procesu digitalizace, který se v následujících etapách nesmí opakovat. TV Nova bude analyzovat, proč dochází k takto rozsáhlému oslabení zemské vysílací platformy, a zaměří se zejména na obsah a efektivitu informační kampaně organizované ze strany Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR. Podle průzkumů např. pouze 32% obyvatel ví, kdy dojde k ukončení analogového vysílání v oblasti Plzeň, a 53% obyvatel neví, kde získat detailní informace ohledně přechodu na digitální vysílání.

„Televize Nova podporuje přechod na zemské digitální televizní vysílání a usiluje o co nejplynulejší realizaci celého procesu. Prodlužování analogového vysílání v oblastech určených TPP pro vypnutí představuje pro Novu nezanedbatelnou ekonomickou zátěž. Nemůžeme ale připustit, aby naši diváci zůstali bez možnosti sledovat vysílání TV Nova, a apelujeme na stát a zodpovědné subjekty, aby přistoupili k urychlenému a zodpovědnému řešení nastalé situace,“ říká generální ředitel TV Nova Petr Dvořák.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).