Hlavní navigace

Nové bezpečnostní řešení pro Fond pojištění vkladů od ICZ umožní rychlou a spolehlivou výplatu náhrad

[Tisková zpráva] (Praha, 23. srpna 2010) – Společnost ICZ, významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku bezpečnostního řešení pro realizaci výrazně zrychlené výplaty náhrad klientům bank, které nejsou schopny dostát svým závazkům. Zákonná novela vstupující v platnost 1. ledna 2011 zkracuje dobu potřebnou k zahájení výplat na třetinu, což s sebou přináší zvýšené nároky na hardwarové i softwarové vybavení Fondu pojištění vkladů.

Sdílet

Podle dosud platného zákona byl Fond pojištění vkladů (FPV) povinen zahájit výplaty náhrad do tří měsíců ode dne oznámení České národní banky o neschopnosti příslušné banky dostát svým závazkům podle zákonných a smluvních podmínek. Tento relativně dlouhý časový úsek, během kterého byl FPV schopen výplaty náhrad ve spolupráci s vyplácenou i vyplácející bankou připravit a zahájit, však nekladl příliš vysoké nároky na vybavení informačními technologiemi.

Podle novely zákona, účinné od 1.1.2011, se období ode dne oznámení do dne zahájení výplat zkrátí na 20 pracovních dnů. Pro splnění této podmínky je však na straně FPV bezpodmínečně nutné implementovat nové bezpečnostní řešení. Jako vítězné bylo vybráno řešení od společnosti ICZ „APLKRYPT“, které nejlépe vyhovělo všem náročným požadavkům a s jehož využitím bude FPV schopen do 20 pracovních dnů zahájit bezpečné výplaty náhrad klientům vyplácené banky. „Možnost realizovat bezpečnostní řešení pro Fond pojištění vkladů je pro společnost ICZ další výzvou a potvrzením naší vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti dat, které věnujeme mimořádnou pozornost,“ řekl Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Mimo proces výplat náhrad bude APLKRYPT sloužit rovněž pro pravidelné testování dat bank působících v České republice s cílem ověření jejich schopnosti předávat a přijímat požadovaná data včas a ve správné struktuře. Právě povinnost průběžně testovat aktuální bankovní databáze klientských dat použitím APLKRYPTu vede FPV – s akcentem na bezpečnost – k potřebě komprimovat a šifrovat tato data.

APLKRYPT bude zajišťovat šifrování a dešifrování dle algoritmu AEC 256, správu klíčů, generování hesel a administraci. “ Nadstandardní význam projektu je mimo jiné v tom, že zabezpečuje PFV i všechny banky působící na území ČR. „Je to pro nás další významný projekt v strategickém sektoru financí,“ řekl Daniel Šťastný, obchodní ředitel sektoru financí. Standardním a důležitým parametrem celého procesu je skutečnost, že všechny činnosti prováděné APLKRYPTem jsou auditovatelné.

ICZ a.s.
ICZ patří mezi nejvýznamnější firmy, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Společnost ICZ poskytuje řešení pro elektronickou správu dokumentů, její nabídka zahrnuje rovněž služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací. Od srpna 2008 posílila své komplexní portfolio o nabídku systémů pro řízení letového provozu pro civilní i vojenskou oblast.

ICZ je certifikována podle norem ISO 9001:2000, ISO 14001 a ISO 27001:2005. Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“. Sídlo společnosti je v Praze, zastoupení v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Opavě, Třebíči a na Slovensku v Bratislavě, Trenčíně a ve Zvolenu.

Fond pojištění vkladů
Fond pojištění vkladů je společnost vzniklá zákonem č.21/1992 Sb., o bankách, jejímž hlavním úkolem je vyplácet náhrady vkladů klientům bank, které nejsou schopny dostát svým závazkům podle zákonných a smluvních podmínek.