Hlavní navigace

Nové servisní služby pro oblast mobilní a bezdrátové technologie maximalizují výkon řešení pro podnikovou mobilitu

[Tisková zpráva] Monitoring WLAN sítí a služby pro správu zařízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odstraňují potíže při údržbě různorodých sítí a zařízení

Sdílet

Praha 7. června 2010 – Divize Enterprise Mobility Solutions společnosti Motorola představila dvě nové servisní služby typu managed services, Managed Infrastructure Service a Managed Device Service, které pomohou IT organizacím odstranit obtíže při správě bezdrátových sítí a zařízení pocházejících od více prodejců a které rovněž zpřístupní mobilní řešení většímu množství zákazníků z oblasti státní správy a podniků. S managed services společnosti Motorola mohou mít zákazníci užitek z předem odhadnutelné doby provozuschopnosti, nižších nákladů na vlastnictví a rychlejší doby reakce i obnovy při detekování chyby, stejně jako z ochrany kapitálových investic.

Nová servisní služba Managed Infrastructure Service kombinuje řešení AirDefense Infrastructure Management a Network Assurance, aby poskytla jak velkým IT organizacím, tak zákazníkům s limitovanými IT zdroji dostupný monitoring, správu a řešení problémů na dálku v jejich bezdrátových LAN (WLAN). Nová Managed Device Service je klíčovým komponentem Device Management Framework společnosti Motorola, který zefektivňuje Mobility Services Platform Motoroly a poskytuje zákazníkům komplexní správu jejich mobilních zařízení, včetně mobilních terminálů, podnikových digitálních asistentů a čteček čárových kódů a dále odborné znalosti, které maximalizují dostupnost tohoto kapitálu v rámci celé jejich organizace.

„Udržet kontrolu a přehled nad svým mobilním ekosystémem je primárním problémem v mnoha organizacích a koncoví uživatelé navíc zároveň vyjadřují silný zájem a chuť využívat novinky a nové modely pro instalaci i správu jejich mobilních řešení,“ říká David Krebs, provozní ředitel VDC Research. „I přestože mnoho koncových uživatelů odložilo v důsledku recese investice do bezdrátových a mobilních technologií, mnoho z nich vnímá recesi jako katalyzátor pro modely managed services další generace.“

Managed Infrastructure Service společnosti Motorola kombinuje praxí prověřené znalosti technických pracovníků společnosti Motorola se schopnostmi celostní správy sítě řešení AirDefense Infrastructure Management a Network Assurance, které zákazníkovi zaručí, že jejich WLAN sítě a aplikace i služby důležité pro podnikání jsou vždy dostupné, a zároveň jim pomohou minimalizovat náklady na servisní obnovu v případě poruchy. Pokud si zákazníci zvolí Managed Infrastructure Service od Motoroly, mohou si zároveň vybrat z několika typů servisních služeb, které jsou upravené tak, aby vyšly vstříc jejich specifickým potřebám, a které budou zahrnovat:

  • komplexní monitoring a správu WLAN infrastruktury 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s proaktivní identifikací problému a řešením problémů na dálku, které přispěje k vysoké dostupnosti sítě, maximálnímu výkonu a nízkým celkovým nákladům na vlastnictví (total cost of ownership -TCO)
  • řešení závad a monitoring anomálií v bezdrátové infrastruktuře s pravidelnými testy, jejichž frekvence se bude zvyšovat tak, jak bude specifikováno v servisní smlouvě
  • správu konfigurace kvůli změnám ve stávajících i nových instalacích, monitoring výkonu sítě, včetně reportingu a rad pro optimalizaci sítě
  • servis správy softwarových novinek, který na dálku instaluje softwarové nebo firmwarové novinky aplikovatelné v bezdrátové LAN infrastruktuře
  • komplexní podporu na místě, včetně instalace provedené vysoce specializovaným terénním týmem techniků, stejně jako profesionální opravu hardwaru a výměnný servis

Nová servisní služba Managed Device Service zefektivňuje Mobility Services Platform společnosti Motorola, která zaujímá přední místo ve své oblasti, aby poskytla zákazníkům nepřetržitou správu mobilních zařízení pocházejících od více prodejců, pomohla jim při plnění servisních podmínek a snížila celkové náklady na vlastnictví. Nabízí help deskovou službu mluvící několika jazyky, která zajistí první kontakt s uživateli, okamžitou podporu vysoce kvalifikovaných techniků společnosti Motorola úrovně 1 a úrovně 2, kteří umí řešit problémy na dálku s minimální účastí koncového uživatele. Managed Device Service od Motoroly zajišťuje stálou správu zařízení a umožňuje, aby časově náročné aktivity, jako je profile management, obnova sítě, identifikace problému a jejich řešení probíhaly při odstávce anebo v době, kdy se zařízení nepoužívají. Další možné aktivity jsou nové nastavení a zavedení systému do zařízení na dálku v době, kdy zařízení nejsou používána, diagnostika na dálku, která zajistí dostupnost a funkcionalitu zařízení nebo identifikace chyb, jejich třídění a náprava na dálku v době, kdy je to možné.

Jako součást Managed Device Service společnost Motorola také sleduje
a zachovává detailní informace o každém mobilním zařízení, takže organizace může sledovat umístění a využití svého majetku. Pravidelný reporting a analýza poskytuje organizaci přehled o provozním prostředí, což jí napomůže při optimalizaci podnikání a investic. Ukradená či ztracená zařízení lze snadno identifikovat a vymazat jejich obsah pro ochranu důležitých obchodních dat. A konečně si zákazníci mohou rovněž vybrat variantu, kdy Motorola plánuje a provádí aktualizace softwaru na dálku, což odstraňuje potřebu fyzicky vracet zařízení do centrály pro aktualizaci a obnovu. Zařízení mohou být dynamicky aktualizována na požádání nebo na základě schváleného plánu, který poskytuje zákazníkům kontrolu nad svým prostředím a aktualizacemi, aniž by zatížil provozní personál.

„Společnost Motorola má bohaté zkušenosti se správou bezdrátových systémů, a to od rozsáhlých dvousměrných rádiových sítí až po bezdrátová širokopásmová řešení vystavěná za určitým účelem a nyní uplatňuje tyto odborné znalosti, aby pomohla svým zákazníkům při správě bezdrátových LAN sítí a mobilních zařízení,“ říká Gary Aitkenhead, MSSI VP Services Business Motorola EMS, EMEA. „Při výběru nové bezdrátové sítě a managed services pro správu zařízení od společnosti Motorola se zákazníci mohou spolehnout, že jejich ekosystém je monitorován techniky s hlubokými odbornými znalostmi z oblasti aplikované technologie v této průmyslové oblasti, takže se oni mohou soustředit na rozšiřování svých podnikatelských aktivit.“

Nové servisní služby typu managed service jsou v současné době k dispozici zákazníkům v Severní Americe, Evropě, na Středním Východě a v Africe přes společnost Motorola nebo členy partnerského programu PartnerEmpower.

Chcete-li získat čerstvé poznatky o klíčových trendech v oblasti bezdrátových sítí, navštivte odborníky společnosti Motorola na blogové komunitě Wireless Insights.

O společnosti Motorola
Společnost Motorola je celosvětově známá inovacemi v oblasti komunikačních technologií a soustředí se na pokrok ve způsobu, jakým se svět spojuje. Od širokopásmových komunikačních infrastruktur, podnikové mobility a řešení pro veřejnou bezpečnost až po HD video a mobilní zařízení vede Motorola další vlnu inovací, které pomáhají lidem, podnikům i státním institucím v kontaktu s jejich blízkými, k získávání potřebných informací a neomezenému přístupu k informacím. Motorola (NYSE: MOT) dosáhla v roce 2009 prodeje ve výši 22 miliard USD. Pro podrobnější informace o společnosti, prosím, navštivte www.motorola.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).