Hlavní navigace

Nové šetrné technologie upevňují vedoucí pozici HP ve vztahu k životnímu prostředí

[Tisková zpráva] Praha, 18. června 2009 – Společnost HP oznámila výrazné rozšíření svého programu HP Eco Solutions. Uvedla nové produkty, služby, činnosti a celopodnikové cíle ve vztahu k životnímu prostředí.

Sdílet

Rozšířené portfolio nových služeb poskytuje koncovým zákazníkům i firmám a podnikům všech velikostí – včetně HP – prokazatelnou návratnost investic prostřednictvím finanční úspory i „návratnost pro prostředí“ díky úspoře energie, uhlíku a odpadu.

„HP se více než 50 let soustředí na ekologickou udržitelnost. Teď pracujeme na tom, aby byla pro zákazníky ještě relevantnější, zvlášť v současném ekonomickém klimatu,“ řekl Shane Robison, výkonný viceprezident, strategický a technologický ředitel HP. „Prostřednictvím špičkových produktů a řešení pomáháme našim zákazníkům – od jednotlivců až po velké korporace – dosahovat výrazných úspor a lepší ekologické výkonnosti. Zároveň jejich pomocí se stejným cílem zkvalitníme naše vlastní provozy.“

Nové produkty HP doplňují rostoucí portfolio, které pomáhá zákazníkům žít a pracovat v ekonomice s nižšími nároky na uhlíkové zdroje při zachování finanční efektivity. Mezi hlavní novinky patří:

 • Zdvojnásobení počtu serverových platforem HP ProLiant G6, takže v současné době dodává HP víc serverových platforem x86 se špičkovou energetickou účinností, než jakýkoli jiný výrobce IT řešení.
 • HP si vytklo nový cíl ušetřit miliardu kilowatthodin (kwh) elektřiny do roku 2011 prostřed­nictvím široké řady strategií v oblasti návrhu produktů.
 • HP spustilo řešení HP Eco Solutions pro větší organizace, která nyní zahrnuje HP Web Jetadmin Eco Solutions Reports a aktualizovaný HP Carbon Footprint Calculator pro tisk, jenž pomůže zákazníkům ušetřit peníze díky nižší spotřebě papíru a energie.

Energetická efektivita pomůže zákazníkům ušetřit peníze
HP jako lídr na IT trhu dodává praktická řešení, která nabízejí zákazníkům pohodlné, ekonomické a zodpovědné využívání energie.

Prostřednictvím řešení HP Eco Solutions pro velké organizace, jež zahrnuje rozsáhlé portfolio nástrojů, softwaru, hardwaru, služeb a odborného poradenství, pomáhá HP zákazníkům omezovat dopad jejich činnosti na životní prostředí a šetřit peníze. Například high-tech městské knihovně Cerritos Library v jižní Kalifornii pomohla společnost HP snížit spotřebu energie zhruba o 30–40 %. Díky spolehlivosti a nízkým cenám spotřebního materiálu HP zkrátila knihovna své průběžné náklady téměř o 50 %.

Předběžná a následná analýza zobrazovacích a tiskových provozů spravovaných tiskových služeb HP u některých zákazníků odhalila úsporu energie v řádu 30–80 % a snížení spotřeby papíru v řádu miliónů stránek.(1) Nyní HP rozšířilo tuto praxi o HP Web Jetadmin Eco Solutions Reports, Change Management kit a aktualizovaný HP Carbon Footprint Calculator pro tisk.

Kromě toho HP stanovilo agresivní cíle, aby všechny její nástroje a služby splňovaly ekologické nároky a nabízely zákazníkům úsporu nákladů a energie. Příklady:

 • Společnost HP si vytkla nový cíl ušetřit miliardu kwh elektřiny do roku 2011 prostřed­nictvím široké řady strategií v oblasti návrhu produktů. Energie, kterou mají ušetřit počítače HP, by mohla po celý rok napájet 90 000 domů.(2)
 • Cíl z ledna 2008 snížit spotřebu energie svých masově prodávaných stolních a přenosných počítačů o 25 % do roku 2010 překročilo HP o celý rok a půl dříve, než plánovala.(3)
 • HP od roku 2005 snížila spotřebu energie svých nejprodávanějších desktopů a notebooků o 41 %.(4)
 • HP plánuje zvýšit energetickou účinnost svých tiskových produktů o 40 % do roku 2011 a na realizaci tohoto cíle úspěšně pracuje – do současnosti dosáhla 32% snížení spotřeby energie.
 • V nedávných nezávislých testech bylo prokázáno, že přepínače HP ProCurve mají nižší spotřebu energie, než je průměr srovnatelných přepínačů.(5) V případě přepínačů HP ProCurve v šasi to představuje až 45% roční úsporu nákladů na energii oproti průměru a v případě přepínačů HP ProCurve s pevnou konfigurací portů jde až o 38% úsporu.

Vzhledem k rostoucím cenám energie hrají datová centra zásadní roli ve snižování provozních nákladů a omezování globálních emisí skleníkových plynů.

 • Společnost HP zdvojnásobila počet serverových platforem HP ProLiant G6 na 22, přičemž všechny přinášejí vyšší energetickou účinnost Oproti předchozí generaci. Kdyby všechny rackové a blade servery po celém světě nakoupené v roce 2005 nahradili zákazníci servery HP ProLiant G6, ušetřili by na výdajích za energii 2,5 miliardy eur.(6)
 • S ohledem na fakt, že server HP ProLiant G6 nabízí proti předchozím generacím dvojnásobek výkonu při polovičním odběru energie, nabízí HP zákazníkům víc x86 serverových platforem se špičkovou energetickou účinností než jakákoli jiná společnost z oboru.(7) HP dále uvedlo sedm energeticky úsporných platforem založených na šestijádrových procesorech AMD Opteron™.(8) Kromě toho uvedlo řadu víceuzlových serverů HP ProLiant DL1000, což jsou první vícejádrové rackové servery založené na průmyslových standardech. Díky konstrukci sdíleného napájení poskytuje DL1000 až 30% zlepšení energetické účinnosti oproti tradičním rackovým serverům.(9)
 • EDS, dceřiná společnost HP, pomáhá zákazníkům omezovat dopad jejich činnosti na životní prostředí a snižovat náklady správou a transformací technologických prostředí. Mezi její nedávné projekty patřil například vývoj a transformace dvou datových center v Tulse (Oklahoma) a Wynyardu (Velká Británie). Centrum v Tulse je rozšiřující projekt, který má zdvojnásobit kapacitu zařízení EDS Service Management Center. Nová konstrukce systému chlazení má každoročně vygenerovat finanční úsporu v řádu miliónů dolarů. Nádrž na tři milióny litrů studené vody zajistí centru až osm hodin provozu bez použití chladicího zařízení. Datové centrum ve Wynyardu, jehož výstavba právě probíhá, už získalo ocenění za inovaci a konstrukční excelenci. EDS využívá studené větry ze Severního moře k chlazení IT vybavení a přístrojových místností. Tímto způsobem chce proti konvenčním datacentrům dosáhnout 40% roční úspory. Po dokončení výstavby se bude jednat o jedno z největších a nejefektivnějších datových center v Evropě.

Produkty HP vyhovující podmínkám pro udělení známky ENERGY STAR® šetří zákazníkům peníze úsporou nákladů na energii:

 • Konfigurace dvaceti šesti produktových řad HP PC budou splňovat nové specifikace ENERGY STAR 5.0, které vyžadují 85% účinnost interních zdrojů napájení. Mezi tyto řady patří i vybraní tencí klienti HP. Tito tencí klienti představují v rámci specifikace EPA ENERGY STAR novou kategorii produktů. PC a monitor vyhovující podmínkám známky ENERGY STAR s aktivovanými nástroji správy napájení může za jediný rok ušetřit náklady na energii až ve výši téměř 1 500 korun.(10) Nové specifikace vstoupí v účinnost 1. července.
 • V roce 2008 dodalo HP více než 25 miliónů tiskáren vyhovujících specifikaci ENERGY STAR – víc než jakýkoli jiný výrobce. Navíc všechny letošní řady tiskáren HP LaserJet a inkoustových tiskáren budou zahrnovat produkty se známkou ENERGY STAR. Technologie Instant-on, jíž jsou vybaveny mnohé tiskárny HP LaserJet, nabízí až 50% úsporu energie oproti tradičním pojistkám. Dosud snížila emise CO2 o 6,4 miliónu tun, což odpovídá vyřazení téměř 1,4 miliónu aut ze silničního provozu na jeden rok.(11)
 • Oblíbené servery HP ProLiant DL360 a DL380 jako první na trhu splňují podmínky nové specifikace ENERGY STAR for Computer Servers 1.0. Dlouhodobě udržitelné postupy pomohou zákazníkům snížit režii

HP podniká kroky k realizaci dlouhodobé udržitelnosti. Konstruuje produkty, které používají méně materiálů, dají se snadněji rozebrat i recyklovat a umožňují efektivněji znovu využít materiály. Zároveň se HP snaží vytvářet postupy dlouhodobě udržitelného návrhu, které zákazníkům sníží celkové náklady na vlastnictví.

Například do roku 2011 počítá HP s využitím 45 miliónů kilogramů recyklovaného plastu ze svých tiskových produktů (kumulativně od roku 2007), což je pro představu stejné, jako by se podařilo zabránit skládkování čtyř miliard plastových lahví na vodu.(12)

HP už rovněž překročilo svůj cíl pro rok 2008 ztrojnásobit množství recyklovaného obsahu ve svých inkoustových tiskárnách a zdvojnásobit množství recyklovaného obsahu v kazetách do inkoustových tiskáren. Dosud HP prodalo více než 400 miliónů inkoustových kazet vyrobených recyklačním procesem „uzavřené smyčky,“ což je první a jediný proces svého druhu v počítačovém průmyslu.(13)

„Proces recyklace inkoustových kazet metodou uzavřené smyčky je na poli počítačových tiskáren ojedinělý,“ řekla Cathy Martin, senior konzultantka agentury InfoTrends. „Očekáváme, že zákazníci budou vyžadovat takovou zodpovědnost vůči životnímu prostředí ze strany firem, od nichž si nakupují kancelářské vybavení, stále častěji.“

HP dále oznámilo rozšíření programu Planet Partners pro firemní zákazníky v Bulharsku, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. HP Planet Partners již od roku 1991 umožňuje zákazníkům snadno recyklovat IT vybavení jakéhokoli výrobce i tiskové kazety HP. V současnosti je k dispozici ve více než 50 zemích celého světa.

HP rovněž poskytuje služby náhrady majetku, které pomáhají prodlužovat užitečnou životnost staršího IT vybavení a omezují množství odpadu, který směřuje na recyklaci. HP Financial Services spravuje likvidaci zastaralého IT vybavení v souladu s místními zákony na ochranu životního prostředí kdekoli na světě. V roce 2008 zpracovala HP Financial Services více než 1,2 miliónu jednotek po celém světě.

Inovace na poli nanotechnologií vyvinuté výzkumným pracovištěm HP Labs se zaměřují na vývoj počítačových systémů, které vyžadují podstatně méně materiálu a jsou energeticky daleko efektivnější, než současné počítačové systémy. HP vyvíjí ucelenou technologii výroby levných flexibilních elektronických displejů, která z hlediska životního prostředí překonává konvenční metody výroby plochých panelů, neboť používá objemově až o 90 % méně materiálů.

Transformace procesů pro pozitivní dopad na životní prostředí
HP pomáhá zákazníkům transformovat podnikové procesy uplatněním relevantních technologií, jež zvyšují produktivitu a zároveň snižují náklady a uhlíkové nároky spojené s tradičními operacemi. Energeticky úsporné technologie HP umožňují zákazníkům využívat méně uhlíkově náročný životní styl a provozovat uhlíkově nenáročné obchodní modely, jež se promítají do ekonomické účinnosti. Transformací podnikových procesů mění společnost HP způsob, jak zákazníci používají energii.

Například technologie HP SkyRoom, jež má být zpřístupněna během tohoto roku, nabízí vizuální spolupráci a konference na profesionální úrovni, které zachovávají hodnotu osobního kontaktu při interakci, ale zároveň šetří cestovní náklady zákazníků a snižují jejich uhlíkovou stopu. Cena používání HP SkyRoom je pouze malým zlomkem nákladů na jedinou zpáteční cestu, které jsou pro domácí cesty v Severní Americe v roce 2009 odhadovány na 1 002 dolary a pro mezinárodní cesty na 3 452 dolary.(14)

Poslední květnový týden získala společnost HP ocenění 2009 AMR Research Leadership Award za vedoucí pozici v dlouhodobé udržitelnosti a inovacích.

HP rovněž ohlásilo spuštění kampaně Power To Change, která motivuje uživatele osobních počítačů po celém světě ke změně chování s ohledem na životní prostředí. Nový widget na plochu počítače sleduje úsporu energie, jíž lze dosáhnout vypínáním počítačů v době nečinnosti. Ke stažení je na webu www.hp.com/po­wertochange. Další informace o všech zmiňovaných oznámeních jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/e­cosolutions/re­duceimpact.

HP a životní prostředí
HP je již desítky let lídrem v oblasti životního prostředí, který rozvíjí program ochrany životního prostředí HP Eco Solutions. HP ovlivňuje činnost počítačového průmyslu nastavováním vysokých ekologických standardů pro své provozy a dodavatelský řetězec poskytováním praktických řešení, jež zákazníkům usnadňují omezování jejich dopadu na klimatické změny, a prostřednictvím výzkumu dlouhodobě udržitelných řešení, která podporují uhlíkově nenáročnou ekonomiku. Další informace o programu HP Eco Solutions jsou k dispozici na webu www.hp.com/eco­solutions.

O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.