Hlavní navigace

Nové trendy v oblasti IP telefonie a videokonferencí

[Tisková zpráva] Téměř 70 odborníků z celé České republiky se včera zúčastnilo semináře, který akademické sdružení CESNET zorganizovalo v Praze na téma IP telefonie a videokonference. Akce navázala na podobná setkání, která CESNET uspořádal v minulých letech. Také letošní seminář byl určen především expertům z řad správců akademických sítí, ale i další odborné veřejnosti. Hlavním tématem semináře uspořádaného v Modré posluchárně historického Karolina byly trendy v oblasti vzdálené spolupráce, a to především související technologie využitelné nejen v komunitě uživatelů národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2, ale i v dalších akademických sítích. Záměrem sdružení CESNET bylo přiblížit účastníkům setkání zmíněnou problematiku a nastínit jim řešení, která mohou aplikovat na svých pracovištích.

Sdílet

Sdružení CESNET se problematikou internetové (IP) telefonie a videokonferencí dlouhodobě zabývá v rámci svých výzkumných aktivit, které jsou realizovány prostřednictvím národní sítě CESNET2. Jejich cílem je kromě jiného rozvoj a zkvalitnění služeb IP telefonní infrastruktury. Jedním z důležitých témat, kterými se CESNET v dané oblasti zabývá, je protokol SIP, který se v rámci IP telefonie stále výrazněji celosvětově prosazuje.

Uzavřené IP telefonní sítě značně omezují způsob komunikace svých klientů, proto je záměrem sdružení jejich integrace ve smyslu geografickém, tedy propojení s dalšími národními sítěmi pro vědu a výzkum či akademickými institucemi, ale také pokud jde o používané prostředky (schopnosti koncových zařízení, protokoly apod.). Smyslem je využít moderních komunikačních prostředků k vytvoření kvalitního prostředí určeného k řešení výzkumných a infrastruktur­ních úkolů.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá rozvojem a zkvalitněním služeb IP telefonní infrastruktury a využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu.. (Více na www.cesnet.cz)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).