Hlavní navigace

Nové umístění značek kanálů České televize

[Tisková zpráva] Česká televize vyhodnotila reakce diváků na nové označování kanálů ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT a na celkový redesign, který je na obrazovce od 1. září. Od pátku 7. září jsou označení kanálů nově umístěna blíže k levému hornímu rohu obrazovky. Jejich velikost je zmenšena o 15 %.

Sdílet

Česká televize tak reagovala na mnohé reakce diváků, že nové značky jsou od 1. září příliš veliké a svým umístěním zasahují do obrazu vysílaného pořadu, resp. jejich umístění je blíže ke středu obrazovky, než tomu bylo před 1. zářím. V minulých dnech jsme také upravili na základě diváckých ohlasů informační lištu na zpravodajském kanále ČT24 v dolní části obrazovky. Jejím zvětšením jsme zlepšili čitelnost informací, které nabízí.

Nový vizuální styl České televize (Jsme Česká televize) je svou podobou vystavěn tak, aby atmosférou a zpracováním oslovil všechny reálné cílové divácké skupiny ČT. Nové grafické prostředí ČT1 (Vítejte na jedničce) oslovuje většinového diváka pozitivní barevností, příjemnými záběry a hudbou. Prostor pro mladšího diváka zohledňuje především grafika ČT2 (Jiný prostor). Zpracovává estetiku a výrazové prostředky pro menšinového a výlučného diváka, který vyžaduje kvalitu, oceňuje experiment a alternativní styl projevu. ČT4 SPORT (Žijeme sportem) odráží dynamiku a prvky sportovního prostředí a přenosů. Nadčasovost a prvky typicky zpravodajského vizuálního stylu obsahuje kanál ČT24 (Informační náskok). Vizuál každého kanálu vychází především z jeho filozofie a svým pojetím jej podporuje, za pomoci nových sloganů a identifikačních znělek.