Hlavní navigace

Nové verze nástrojů AirMagnet Survey 5.0 a Planner 5.0 nabízejí automatické plánování WLAN a simulaci změn v síti

[Tisková zpráva] Společnost BLUECOM, dodavatel řešení pro řízení a správu komunikačních a síťových systémů, představuje nové verze programů pro plánování a průzkum bezdrátových sítí AirMagnet Planner 5.0 a AirMagnet Survey 5.0.

Sdílet

Aplikace AirMagnet Survey je ideálním pomocníkem při analýze stávajícího bezdrátového prostředí. Pomocí komplexní kombinace různých metod získávání dat je schopen vytvořit podrobnou mapu síťového prostředí v analyzované oblasti. Naproti tomu AirMagnet Planner slouží k plánování nových bezdrátových sítí na základě známých vlivů prostředí na signál.

Nová verze systému AirMagnet Survey 5.0 přináší několik klíčových vylepšení. Umožňuje porovnat dva různé průzkumy sítě a identifikovat případné změny. Dokáže identifikovat místa, kde může docházet k rušení nebo přílišné hustotě signálu, k negativním interferencím nebo ke zhoršování kvality sítě vlivem přírodních či situačních podmínek. Lze ji použít k přesnému zaměření zdrojů signálu, například k identifikaci neznámých či neautorizovaných zařízení.

Na základě získaných dat dokáže AirMagnet Survey 5.0 virtuálně simulovat síťové prostředí a jeho změny po přidání nových zařízení. Administrátoři systémů se už nemusí obávat změn v infrastruktuře, neboť získají obrázek o tom, jak se bezdrátové prostředí změní po plánovaných úpravách. Díky této vlastnosti mohou společnosti ušetřit nemalé prostředky a v rekordně krátké době zefektivnit bezdrátovou komunikaci.

Nástroj AirMagnet Planner slouží k plánování nových bezdrátových sítí. Na základě informací o prostředí a materiálech, z nichž se skládá (mapa budovy, umístění větších předmětů a síťových prvků), dokáže přesně vypočítat intenzitu wi-fi signálu na různých místech. Na základě těchto dat je možné optimalizovat umístění jednotlivých přístupových bodů i jejich konfiguraci tak, aby bezdrátová síť byla k dispozici na všech místech, která mají být pokryta, a naopak nezasahovala tam, kde by to mohlo být nežádoucí (do nekontrolovaných veřejných prostor atp.).

Novinkou AirMagnet Planneru 5.0 je automatické modelování bezdrátové sítě. Tato funkce pomáhá optimalizovat umístění přístupových bodů na základě požadavků uživatelů na pokrytí. Po zadání plánu budovy a požadovaného pokrytí Planner 5.0 automaticky vygeneruje seznam s umístěním jednotlivých přístupových bodů.

Kombinace obou nástrojů umožňuje administrátorům a všem, kdo plánují bezdrátovou infrastrukturu, rychle a spolehlivě identifikovat současný stav a navrhnout optimální kroky pro výstavbu nebo zefektivnění vlastního bezdrátového prostředí. Podniky s nimi dosáhnou nemalé úspory času i finančních prostředků a především se vyvarují experimentování s umístěním a konfigurací bezdrátových prvků.

Více informací lze získat na adrese www.airmagnet­.cz/airmagnet-survey.html, www.airmagnet­.com/products/sur­vey/ a www.airmagnet­.com/products/plan­ner/.