Hlavní navigace

Novell oznamuje finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika – 12. září 2007 – Společnost Novell Inc. (NASDAQ: NOVL) oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2007. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 243 milióny dolarů, zatímco za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2006 vykázal tržby 236 miliónů dolarů.

Sdílet

Ztráta z operací za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007 je 10 miliónů dolarů, zatímco za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost ztrátu z operací ve výši 40 miliónů dolarů. Ztráta z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 3 milióny dolarů, neboli 0,01 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost ztrátu pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací ve výši 17 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Měnové kurzy příznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 4 milióny dolarů a negativně ovlivnily ztrátu z operací o 1 milión dolarů v meziročním srovnání.

Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za třetí fiskální čtvrtletí 2007 je 12 miliónů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP upraveného zisku z operací ve výši 6 miliónů dolarů. Upravený zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007, činí 16 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 24 milióny dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii.

Za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007 zaznamenal Novell tržby z řešení otevřené platformy 22 milióny, z toho 21 miliónů bylo z linuxových produktů, což je 77procentní meziroční nárůst. Fakturace v souvislosti s linuxovými produkty byla 38 miliónů dolarů, což je 95procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 30 miliónů, z toho řešení správy identit a přístupu vygenerovala 27 miliónů, což je 2procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 35 miliónů, což je 4procentní meziroční nárůst. Tržby podnikové jednotky Workgroup poklesly proti stejnému období o rok dříve o 2 procenta na 83 milióny dolarů.

„Povzbuzují nás naše výsledky v oblasti Linuxu a přetrvávající zájem trhu o naši strategii produktů pro osobní počítače i datová centra. Kromě toho nás těší zvyšování našich provozních marží a pokrok našich strategických iniciativ,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell.

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. červenci 2007 byl 1,8 miliardy dolarů, podobně jako v posledním čtvrtletí. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci třetího fiskálního čtvrtletí 74 dnů, což je mírný pokles proti 88 dnům na konci stejného čtvrtletí o rok dříve. Celkové odložené tržby na konci třetího fiskálního čtvrtletí 2007 byly 734 milióny dolarů, což proti 31. červenci 2006 představuje 88procentní nárůst o 343 milióny dolarů. Cash flow z aktivit byl ve třetím fiskálním čtvrtletí 26 miliónů dolarů, zatímco ve třetím fiskálním čtvrtletí 2006 to bylo 36 miliónů.

Podrobné finanční výsledky společnosti Novell včetně srovnání upravených výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v tabulkách, jež jsou součástí originálu této zprávy v angličtině.

Finanční výhled
Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků:

Pro celý fiskální rok 2007: Čisté příjmy by se měly pohybovat mezi 925 a 955 milióny dolarů, v souladu s dříve zveřejněným plánem. Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, by měl překročit dříve zveřejněný výhled mezi vyrovnaným výsledkem a 10 milióny dolarů. Novell nadále počítá se závěrečnou sazbou provozní marže za fiskální rok 2007, jak je popsáno níže, mezi pěti a sedmi procenty.

Non-GAAP závěrečná sazba provozní marže je definována jako roční míra výdajů na konci období, ze které při srovnání s příjmy za celý fiskální rok vyjde proforma provozní marže za daný rok.

Non-GAAP finanční ukazatele
Naše konsolidované neauditované zhuštěné finanční výkazy, prezentované v souladu s principy GAAP, doplňujeme některými non-GAAP finančními ukazateli. Mezi tyto non-GAAP ukazatele patří upravený zisk z operací, upravený rozředěný zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací a upravený rozředěný zisk na kmenovou akcii z dlouhodobých operací, vycházející z upraveného počtu rozředěných zhodnocených průměrných akcií. Non-GAAP finanční ukazatele poskytujeme (i) za účelem lepšího porozumění naší aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna a (ii) abychom investorům umožnili posuzovat naši výkonnost stejným způsobem, jako ji posuzuje vedení společnosti. Management tyto non-GAAP upravené finanční ukazatele používá k posuzování výkonu, alokaci zdrojů a určování provizí a bonusů. Non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků podle principů GAAP, ale nepočítá se v nich s výdaji a zisky, jež jsou neobvyklé, které jsou vyloučeny z konsensuálních odhadů analytiků a které vyvstanou mimo běžné podnikání.

Z těchto non-GAAP finančních ukazatelů jsou vyloučeny položky jako například výdaje na odměny formou cenných papírů, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vyrovnání u soudních sporů, odpisy rozpracovaného výzkumu a vývoje získaného akvizicemi a také zisky (ztráty) z prodeje podnikových provozů, dlouhodobých investic a nemovitostí, průmyslových budov a jejich vybavení.

Shrnutí vize, poslání a strategie společnosti Novell je k dispozici na webové stránce http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/. Kopii této tiskové zprávy v angličtině najdete na webu společnosti Novell na adrese http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.