Hlavní navigace

Novell oznamuje dostupnost produktu Novell Audit 2

[Tisková zpráva] Novell Audit 2, řešení shody s předpisy pro otevřené podnikové systémy, nabízí nové nástroje pro sledování přístupu uživatelů k informacím napříč různými platformami IT.

Sdílet

Praha, Česká republika – 8. března 2006 – Společnost Novell představuje řešení Novell Audit 2, sadu nových nástrojů, které pomohou firmám monitorovat a auditovat přístup uživatelů k informacím a další síťové události v podniku. Novell Audit 2 splňuje klíčové požadavky předpisů jako Sarbanes-Oxley, HIPAA nebo Basel II. Nové řešení, které je okamžitě k dispozici, centrálně zobrazuje síťové události napříč různými platformami a podnikovými aplikacemi a zjednodušuje audit a vytváření sestav týkajících se dodržování předpisů. Díky tomu mohou zákazníci lépe řídit přístup uživatelů k informacím a prostředkům, optimalizovat procesy auditu a přesněji ověřovat dodržování předpisů, s menšími personálními nároky.

„Řešení Novell Audit umožňuje společnosti Bank Mutual automatizovat jinak velmi pracné funkce auditu, například monitorování a řízení sítě, v míře, která dříve nebyla možná,“ řekl Frank Green, viceprezident správy sítí ve společnosti Bank Mutual. „Novell Audit se pro nás stal velmi důležitým nástrojem v oblasti dodržování předpisů a těšíme se na přidané funkce nové verze.“

Novell Audit 2 poskytuje organizacím jednoduchý a rychlý způsob, jak zajistit shodu s regulačními předpisy a jak v reálném čase sledovat podezřelé činnosti a zjišťovat neoprávněné změny. Kromě shromažďování systémových událostí z operačních systémů Novellu mohou nyní zákazníci centralizovat také protokoly událostí z operačních systémů Windows 2000 a 2003 Server. Novinkou je dále možnost filtrovat a začleňovat data ze starších systémů bez programování. Výsledky auditu je možné integrovat do předdefinovaných sestav v systému Novell Identity Manager 3 a automatizovat proces dokumentace, čímž se lze vyhnout časově náročným manuálním revizím. „Nestačí jenom implementovat zásady, organizace musí také ověřovat, zda jsou správně uplatňovány a vynucovány,“ řekl Kent Erickson, viceprezident Novellu pro řešení správy identit a prostředků. „V produktech Novell Identity Manager 3 a Novell Audit 2 mají zákazníci k dispozici komplexní řešení pro zabezpečení a ověřování dodržování předpisů a zároveň mohou s jejich pomocí optimalizovat proces, který by jinak byl časově a finančně velmi náročný.“

Dostupnost
Novell Audit 2 je již nyní dostupný u všech místních distributorů a partnerů společnosti Novell. Další informace dostupnosti a licencování najdete na webu Novellu na adrese http://www.no­vell.cz.