Hlavní navigace

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok 2007

[Tisková zpráva] K 10procentnímu meziročnímu růstu tržeb z produktů za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 přispěl především 69procentní nárůst tržeb z linuxových produktů. Společnost za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007 dosáhla non-GAAP upravené provozní marže 8 procent

Sdílet

Praha, Česká republika – 19. prosince 2007 — Společnost Novell Inc. (NASDAQ:NOVL) oznámila finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok, který skončil 31. října 2007. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 245 miliónů dolarů, což nezahrnuje 6 miliónů dolarů v tržbách švýcarské podnikové jednotky zaměřené na poradenství, kterou Novell v průběhu čtvrtletí prodal. Pro porovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí 2006 vykázal Novell čisté tržby 234 milióny dolarů. Ztráta z operací za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 je 13 miliónů dolarů, zatímco za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost zisk z operací ve výši 4 milióny dolarů. Ztráta z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 9 miliónů dolarů, neboli 0,03 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 21 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Měnové kurzy příznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 6 miliónů dolarů a v meziročním srovnání neměly podstatný dopad na ztrátu z operací.

Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007 je 20 miliónů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP upraveného zisku z operací ve výši 18 miliónů dolarů. Upravený zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 20 miliónů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 20 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii.

Ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2007 uzavřel Novell dohodu o prodeji své švýcarské podnikové jednotky zaměřené na poradenství. Z toho důvodu byly všechny finanční výsledky této jednotky pro účely výkazu příjmů vyňaty z dlouhodobých operací Novellu a jsou vykázány jako ukončené operace.

Za celý fiskální rok 2007 vykázal Novell čisté tržby 932 milióny dolarů a ztrátu pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 26 miliónů, neboli 0,08 dolaru na akcii. Pro srovnání, čisté tržby za celý fiskální rok 2006 byly 919 miliónů dolarů a zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací byl 4 milióny, neboli 0,01 dolaru na akcii. Měnové kurzy příznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 15 miliónů dolarů a negativně ovlivnily ztrátu z operací o 5 milión dolarů v meziročním srovnání.

Za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 zaznamenal Novell tržby z řešení otevřené platformy 23 milióny dolarů, z toho 22 miliónů bylo z linuxových produktů, což je 69procentní meziroční nárůst. Fakturace v souvislosti s linuxovými produkty dosáhly v průběhu čtvrtletí 46 miliónů dolarů, což je 108procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 33 miliónů, z toho řešení správy identit a přístupu vygenerovala 30 miliónů, což je 27procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 36 miliónů, což je 5procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro pracovní skupiny ve výši 88 miliónů dolarů vzrostly meziročně o 1 procento.

„S celkovými výsledky za rok 2007 jsme spokojeni. Zatímco jsme procházeli transformačními změnami, dokázali jsme zvýšit tržby a překročit provozní plány. Jsme na správné cestě k dlouhodobě udržitelné ziskovosti,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell.

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. říjnu 2007 byl 1,9 miliardy dolarů, což je nárůst proti 1,5 miliardy dolarů v minulém roce. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 77 dnů, což je mírný pokles proti 86 dnům na konci stejného čtvrtletí o rok dříve. Celkové odložené tržby na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2007 byly 768 miliónů dolarů, což proti stavu z 31. října 2006 představuje 80procentní nárůst o 341 milión dolarů. Cash flow z aktivit byl ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 77 miliónů dolarů, zatímco ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2006 to bylo 62 miliónů.

Podrobné finanční výsledky společnosti Novell včetně srovnání upravených výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v tabulkách, jež jsou součástí této zprávy v angličtině na adrese http://www.no­vell.com/news/pres­s/archive/2004/02/p­r04016.html.

Finanční výhled
Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků:

Pro celý fiskální rok 2008 – Čisté příjmy by se měly pohybovat mezi 920 a 945 milióny dolarů. Non-GAAP upravená provozní marže by se měla pohybovat mezi 7 a 9 procenty.

Non-GAAP finanční ukazatele
Naše konsolidované neauditované zhuštěné finanční výkazy, prezentované v souladu s principy GAAP, doplňujeme některými non-GAAP finančními ukazateli. Mezi tyto non-GAAP ukazatele patří upravený zisk z operací, upravená provozní marže, upravený rozředěný zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací a upravený rozředěný zisk na kmenovou akcii z dlouhodobých operací, vycházející z upraveného počtu rozředěných zhodnocených průměrných akcií. Non-GAAP finanční ukazatele poskytujeme (i) za účelem lepšího porozumění naší aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna a (ii) abychom investorům umožnili posuzovat naši výkonnost stejným způsobem, jako ji posuzuje vedení společnosti. Management používá non-GAAP upravené finanční ukazatele k posuzování výkonu, alokaci zdrojů a určování provizí a bonusů. Non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků podle principů GAAP, ale nepočítá se v nich s výdaji a zisky, jež jsou neobvyklé, které jsou vyloučeny z konsensuálních odhadů analytiků a které vyvstanou mimo běžné podnikání, jako jsou například výdaje na odměny formou cenných papírů, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vyrovnání u soudních sporů, odpisy rozpracovaného výzkumu a vývoje získaného akvizicemi a také zisky (ztráty) z prodeje podnikových provozů, dlouhodobých investic a nemovitostí, průmyslových budov a jejich vybavení.

Shrnutí vize, poslání a strategie společnosti Novell je k dispozici na webové stránce http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.

Oznámení konferenčního hovoru a informace pro přístup na web Živé webové vysílání konferenčního hovoru společnosti Novell, během něhož byly diskutovány výsledky za toto čtvrtletí a rok, se konalo 13. prosince 2007 na webové stránce Novellu pro vztahy s investory http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/. Telefonní číslo pro připojení ke konferenci pro volající z USA bylo 866 335 5255, heslo „Novell,“ mezinárodní číslo pro připojení ke konferenci bylo +1 706 679 2263, heslo „Novell.“

Hovor bude na webovém serveru archivován a bude k dispozici do 28. prosince 2007. Pro přehrání po telefonu bude k dispozici do půlnoci 28. prosince 2007 času východního pobřeží USA. Vnitrostátní bezplatné telefonní číslo pro přehrání hovoru je 800 642 1687, mezinárodní číslo pro přehrání je +1 706 645 9291. Zájemci o poslech záznamu musí zadat identifikační číslo konference 28171181.

Kopii této tiskové zprávy v angličtině najdete na webovém serveru Novellu na adrese http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.

Upozornění z právního hlediska ohledně výhledových prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která nejsou historické povahy a mohou být charakterizována jako tzv. výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act. Patří mezi ně prohlášení týkající se budoucích finančních a provozních výsledků, přínosů a synergie značek a strategií společnosti, budoucích příležitostí a růstu trhu pro řešení správy identit a přístupu a pro linuxové produkty. Skutečné výsledky společnosti Novell se mohou podstatně lišit od toho, co bylo naznačeno výhledovými prohlášeními, která vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti Novell. Skutečné výsledky podléhají různým rizikům a nejistotám včetně schopnosti společnosti Novell transformovat její byznys uskutečňováním strategického plánu, schopnosti Novellu realizovat přínosy očekávané od transakce se společností Microsoft a od restrukturali­začního plánu Novellu včetně výdajů a nutných plateb očekávaných v rámci restrukturali­začního plánu, schopnosti dosáhnout plánované úrovně výdajů, úspěchu společnosti Novell při realizaci strategií pro Linux, řešení správy identit a přístupu a řešení správy systémů a prostředků, schopnosti společnosti Novell zaujmout konkurenceschopnou pozici v tržních segmentech linuxových platformních produktů, řešení správy identit a přístupu a řešení správy systémů a prostředků, obchodních podmínek a všeobecné ekonomické situace, příležitostí na trhu, potenciálních nových podnikatelských strategií, konkurenčních faktorů, realizace prodeje a marketingu, technologických změn nebo posunů poptávky na trhu, schopnosti společnosti Novell integrovat získané provozy a zaměstnance a dalších faktorů, které jsou popsány ve výroční zprávě společnosti Novell na formuláři 10-K podané americké Komisi pro cenné papíry a burzu 25. května 2007. Novell se zříká jakéhokoli záměru nebo závazku aktualizovat výhledová prohlášení v důsledku vývoje, k němuž dojde po zveřejnění této tiskové zprávy, kromě ustanovení zákonů pro cenné papíry.