Hlavní navigace

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok 2005

[Tisková zpráva] Čisté příjmy vzrostly o sedm procent na 320 miliónů dolarů, počet předplatných Linuxu se více než ztrojnásobil na 65 000 a v oblasti řešení správy identit došlo k 35procentnímu meziročnímu růstu.

Sdílet

Společnost Novell Inc. (NASDAQ:NOVL) oznámila finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok, který skončil 31. října 2005. Novell za toto čtvrtletí vykázal tržby 320 miliónů dolarů, zatímco za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2004 vykázal tržby 301 miliónů dolarů. Čistá ztráta pro kmenové akcionáře za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2005 činí pět miliónů dolarů, neboli 0,01 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2004 vykázala společnost čistý zisk pro kmenové akcionáře 15 miliónů dolarů, neboli 0,03 dolaru na akcii.
Upravený čistý zisk pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2005 je 33 milióny dolarů, neboli 0,07 dolaru na kmenovou akcii. Tento údaj nezahrnuje náklady na restrukturalizaci ve výši 38 miliónů, znehodnocení investic a nehmotných aktiv ve výši 2 milióny dolarů a úpravy pro daně z příjmů, náklady na úroky z úvěrů a alokaci zisku preferovaným akcionářům. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí 2004 vykázal Novell non-GAAP upravený čistý zisk pro kmenové akcionáře 25 miliónů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii, což nezahrnovalo náklady na restrukturalizaci 9 miliónů a čisté znehodnocení investic o 1 milión dolarů.
Za celý fiskální rok 2005 vykázal Novell tržby 1,198 miliardy dolarů a čistý zisk pro kmenové akcionáře 378 miliónů dolarů, neboli 0,86 dolaru na kmenovou akcii, což zahrnuje čistý příjem 448 miliónů dolarů z právního vypořádání se společností Microsoft. Pro srovnání, tržby za celý fiskální rok 2004 byly 1,166 miliardy dolarů a rozředěný čistý zisk pro kmenové akcionáře byl 31 miliónů, neboli 0,08 dolaru na akcii.
V průběhu čtvrtého fiskálního čtvrtletí roku 2005 zaznamenal Novell 61 miliónů dolarů tržeb z Linuxu, což je 418procentní nárůst proti stejnému čtvrtletí o rok dříve. Tržby z platformy Linux zahrnují 46 miliónů dolarů z prodeje produktu Open Enterprise Server (OES) a 15 miliónů dolarů z ostatních linuxových produktů a služeb. Prodej samostatných předplatných systému SUSE Linux Enterprise Server (SLES) dosáhl v tomto čtvrtletí počtu 65 000, což nezahrnuje předplatná prodaná v rámci celopodnikových licenčních dohod. Jedná se o 137procentní čtvrtletní nárůst a 216procentní meziroční nárůst. Za celý fiskální rok 2005 vykázal Novell tržby z platformy Linux 148 miliónů dolarů, což je 278procentní nárůst proti fiskálnímu roku 2004.
V průběhu čtvrtého fiskálního čtvrtletí roku 2005 zaznamenal Novell tržby 84 miliónů dolarů z řešení identity managementu, což je 35procentní meziroční nárůst. Tržby z řešení identity managementu za celý fiskální rok 2005 dosáhly 258 miliónů dolarů, což je 14procentní meziroční nárůst.
„Velice nás potěšil silný závěr tohoto fiskálního roku,“ řekl Jack Messman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Novell. „Naše čtvrtletní tržby a ziskovost ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, jsou nejvyšší za posledních několik let. V posledních dvou letech dosahujeme souvislého pokroku v transformaci společnosti Novell  – podařilo se nám získat špičkové manažery, restrukturalizovat naše aktivity v terénu a zaměřit naše podnikání na Linux a řešení identit. Transformace sice ještě není úplně dokončena a stále před námi stojí určité provozní překážky, ale do fiskálního roku 2006 vstupujeme lépe připraveni, abychom dokázali naplno využít příležitosti k růstu na trzích Linuxu a správy identit.“
Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. říjnu 2005 byl 1,7 miliardy dolarů, což je nárůst proti 1,6 miliardy dolarů k 31. červenci 2005. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 81 dnů, což je mírný nárůst proti 77 dnům ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku. Odložené tržby na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2005 byly 406 miliónů dolarů, což je proti předcházejícímu roku osmiprocentní meziroční nárůst o 32 miliónů dolarů. Cash flow z aktivit byl ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 58 miliónů dolarů, což je nárůst proti 52 miliónům ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2004.
Podrobné finanční výsledky společnosti Novell včetně srovnání upravených výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v tabulkách, jež jsou součástí původního znění této zprávy na adrese http://www.no­vell.com/news/pres­s/archive/2004/02/p­r04016.html.

Pokud jde o dříve oznámený plán odkupu kmenových akcií, Novell dosud nevykoupil žádné kmenové akcie, protože od oznámení programu odkupu 22. září 2005 neustále podléhá dobrovolně přijatým vyřazením z obchodování.
Finanční výhled
Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků:

  • Čisté příjmy za první fiskální čtvrtletí roku 2006 by se měly pohybovat mezi 260 a 270 milióny dolarů.
  • Čistý zisk na kmenovou akcii by se v prvním fiskálním čtvrtletí roku 2006 měl pohybovat mezi 0,02 a 0,03 dolaru, což nezahrnuje odhadovaný výdaj 0,03 dolaru na akcii v souvislosti s přijetím nové normy účtování náhrad formou cenných papírů.
  • Dříve oznámená restrukturalizace by podle odhadů měla v celém fiskálním roce 2006 negativně ovlivnit tržby zhruba o 40 až 50 miliónů dolarů, což nezahrnuje pokračující očekávaný pokles tržeb Novellu v oblasti starších řešení pro pracovní skupiny.
  • Pro fiskální rok 2008 chce Novell dosáhnout provozních marží mezi 12 a 15 procenty.

Shrnutí vize, poslání a strategie společnosti Novell je k dispozici na webové stránce http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.
Informace na webu
Kopii této tiskové zprávy v angličtině najdete na webovém serveru Novellu na adrese http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.
Dále můžete na webu Novellu najít:

Právní upozornění týkající se výhledových prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která nejsou historické povahy a mohou být charakterizována jako tzv. výhledová prohlášení. Patří mezi ně prohlášení týkající se budoucích finančních a provozních výsledků, výhod a synergie značek a strategií společnosti, budoucích příležitostí a růstu trhu pro řešení identit, Linux a řešení platforem. Skutečné výsledky společnosti Novell se mohou podstatně lišit od toho, co bylo naznačeno výhledovými prohlášeními, která vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti Novell. Skutečné výsledky podléhají četným rizikům a nejistotám včetně schopnosti společnosti Novell integrovat získané provozy a zaměstnance, úspěchu společnosti Novell při realizaci strategií pro Linux a řešení správy identit, schopnosti společnosti Novell zaujmout konkurenční pozici na trhu linuxových řešení a řešení správy identit a prostředků, obchodních podmínek a všeobecné ekonomické situace, příležitostí na trhu, potenciálních nových podnikatelských strategií, konkurenčních faktorů, realizace prodeje a marketingu, technologických změn nebo posunů poptávky na trhu a dalších faktorů, které jsou popsány v dodatku č. 5 výroční zprávy společnosti Novell na formuláři S-3 podaném americké Komisi pro cenné papíry a burzu 14. října 2005. Novell se zříká jakéhokoli záměru nebo závazku aktualizovat výhledová prohlášení v důsledku vývoje, k němuž dojde po zveřejnění této tiskové zprávy.