Hlavní navigace

Novell oznamuje finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2006

[Tisková zpráva] Meziroční výsledky vykazují neustálé zlepšování výkonnosti firmy, k němuž přispívá růst tržeb z produktů

Sdílet

Praha, Česká republika – 21. března 2006 – Společnost Novell Inc. (NASDAQ: NOVL) oznámila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2006. Za toto čtvrtletí vykázal Novell tržby 274 milionů dolarů, zatímco za první fiskální čtvrtletí roku 2005 vykázal tržby 290 milionů dolarů. Čistý zisk pro kmenové akcionáře za první fiskální čtvrtletí roku 2006 činí dva miliony dolarů, neboli 0,00 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za první fiskální čtvrtletí roku 2005 vykázal Novell čistý zisk pro kmenové akcionáře ve výši 392 milionů dolarů, neboli 0,90 dolaru na kmenovou akcii, což zahrnovalo čistý zisk 448 milionů dolarů v souvislosti s vypořádáním se společností Microsoft v tomto čtvrtletí.

Upravený čistý zisk pro kmenové akcionáře, ve vyjádření které neodpovídá principům GAAP, za první fiskální čtvrtletí roku 2006 je 18 milionů dolarů, neboli 0,04 dolaru na kmenovou akcii. Tento údaj nezahrnuje výdaje na odměny formou cenných papírů, příznivý dopad vrácení výdajů na restrukturalizaci a úprav na daně z příjmů, náklady na úroky z úvěrů a alokaci zisku preferovaným akcionářům. Pro srovnání, upravený čistý zisk pro kmenové akcionáře, ve vyjádření které neodpovídá principům GAAP, za první fiskální čtvrtletí roku 2005 byl 10 milionů dolarů, neboli 0,03 dolaru na kmenovou akcii. Tento údaj nezahrnuje zisk z právního vypořádání se společností Microsoft, náklady na restrukturalizaci, zisk z prodeje nemovitostí, znehodnocení dlouhodobých investic, úpravy daně z příjmů, náklady na úroky z úvěrů a alokaci zisku preferovaným akcionářům. Měnové kurzy v prvním fiskálním čtvrtletí roku 2006 meziročně nepříznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 7 milionů dolarů. Na čistý zisk měly meziročně příznivý dopad 1 milion dolarů.

V průběhu prvního fiskálního čtvrtletí roku 2006 zaznamenal Novell tržby z produktů Open Platform Solutions ve výši 56 milionů dolarů, což je výrazný nárůst proti 14 milionům za stejné období o rok dříve. Celkové tržby z produktů Open Platform Solutions zahrnují 43 milionů dolarů z prodeje produktu Open Enterprise Server (OES) a 13 milionů dolarů z prodeje dalších linuxových produktů a ostatních produktů otevřené platformy. Příjmy za stejné období o rok dříve nezahrnují tržby z produktu OES, protože ten byl uveden ve druhém fiskálním čtvrtletí roku 2005.

V průběhu prvního fiskálního čtvrtletí roku 2006 zaznamenal Novell tržby z řešení pro správu systémů, zabezpečení a identit ve výši 63 milionů dolarů, což je 20procentní meziroční nárůst.

Tržby z produktů OES a NetWare v prvním fiskálním čtvrtletí 2006 poklesly o 11 procent proti stejnému období o rok dříve.

Popis nových kategorií příjmových řešení najdete ve finančních rozpisech, které jsou připojeny k této tiskové zprávě v původním znění.

Pokračující zlepšování v hlavní oblasti našeho podnikání v tomto čtvrtletí nás těší,“ řekl Jack Messman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Novell. V rostoucích produktových kategoriích Linuxu, správy identit a prostředků si vedeme dobře a věříme, že v průběhu celého fiskálního roku budeme dále růst.

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. lednu 2006 byl 1,7 miliardy dolarů, stejně jako v posledním čtvrtletí. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci prvního fiskálního čtvrtletí 59 dnů, stejně jako ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku. Odložené tržby na konci prvního fiskálního čtvrtletí roku 2006 byly 367 milionů dolarů, což znamená proti předcházejícímu roku sedmiprocentní meziroční nárůst o 24 milionů dolarů. Cash flow z aktivit byl v prvním fiskálním čtvrtletí 25 milionů dolarů, což je výrazný nárůst proti 4 milionům v prvním fiskálním čtvrtletí roku 2005. V tomto údaji není započtena platba společnosti Microsoft v rámci vyrovnání.

Podrobné finanční výsledky společnosti Novell, včetně srovnání upravených výsledků, které neodpovídají principům GAAP, jsou vypsány v přehledech, které jsou součástí této tiskové zprávy v původním znění na adrese http://www.no­vell.com/news/pres­s/item.jsp?con­tentid=e609bcdc­d09e5010VgnVCM1000000100­007f____. Pokud jde o dříve oznámený plán odkupu kmenových akcií, Novell dosud nevykoupil žádné kmenové akcie, protože neustále podléhá dobrovolně přijatým vyřazením z obchodování.

Finanční výhled
Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků:

  • Čisté příjmy za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006 by se měly pohybovat mezi 272 a 282 miliony dolarů.
  • Čistý zisk na kmenovou akcii, ve vyjádření které neodpovídá principům GAAP, by se v druhém fiskálním čtvrtletí roku 2006 měl pohybovat mezi 0,02 a 0,03 dolaru, což nezahrnuje odhadované náklady 0,02 dolaru na akcii v souvislosti s odměnami formou cenných papírů.

Shrnutí vize, poslání a strategie společnosti Novell je k dispozici na webové stránce http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults/.