Hlavní navigace

Novell oznamuje předběžné finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2007

[Tisková zpráva] Linuxové produkty zaznamenaly 46procentní meziroční růst tržeb, fakturované tržby vzrostly o 659 procent; účetní rozvahu posílilo vyšší provozní cash flow

Sdílet

Praha, Česká republika – 9. března 2007 – Společnost Novell Inc. (NASDAQ: NOVL) oznámila předběžné finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2007. Finanční výsledky jsou zveřejněny jako předběžné, protože Novell v průběhu třetího fiskálního čtvrtletí roku 2006 z vlastní iniciativy zahájil dobrovolnou revizi firemní praxe odměňování formou cenných papírů a souvisejícího potenciálního dopadu na účetnictví. Oznámené finanční výsledky neberou v úvahu žádné úpravy, které mohou být nutné v souvislosti s dokončením revize odměn formou cenných papírů. Proto by měly být považovány za předběžné do té doby, než Novell podá svou zprávu na formuláři 10-Q za třetí fiskální čtvrtletí, jež skončilo 31. července 2006, zprávu na formuláři 10-K za celý fiskální rok, který skončil 31. října 2006, a zprávu na formuláři 10-Q za první fiskální čtvrtletí, jež skončilo 31. ledna 2007.

Finanční výsledky
Za první fiskální čtvrtletí roku 2007 vykázal Novell čisté tržby 230 milionů dolarů, zatímco za první fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázal čisté tržby 242 milionů dolarů. Ztráta z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře za první fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 20 milionů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za první fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 4 miliony dolarů, neboli 0,01 dolaru na akcii.

Čistý zisk pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, včetně odměn formou cenných papírů, jak je popsáno níže, za první fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 3 miliony dolarů, neboli 0,01 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za první fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 4 miliony dolarů, neboli 0,01 dolaru na kmenovou akcii.

V průběhu prvního fiskálního čtvrtletí roku 2007 zaznamenal Novell tržby z linuxových produktů ve výši 15 milionů dolarů, což je 46procentní meziroční nárůst, a fakturaci ve výši 91 milionů dolarů, což je 659procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a přístupu dosáhly 24 milionů, což je 7procentní meziroční nárůst. Souhrnné tržby z produktů Open Enterprise Server a NetWare meziročně poklesly o 18 procent.

„Jsme velice spokojeni s našimi výsledky a dynamikou na linuxovém trhu za první čtvrtletí,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. „Dosáhli jsme solidního pokroku v realizaci našich strategických iniciativ a v práci na dosažení klíčových milníků pro fiskální rok 2007. Celkově byly naše čtvrtletní výsledky smíšené a budeme muset zkvalitnit naši práci v oblastech správy identit, zabezpečení a systémů. Cítíme však jistotu, že jsme na správné cestě k zajištění dlouhodobě udržitelné ziskovosti Novellu.“

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. lednu 2007 byl 1,8 miliardy dolarů, což je nárůst proti 1,5 miliardy dolarů v posledním čtvrtletí. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci prvního fiskálního čtvrtletí 57 dnů, což je mírný pokles proti 59 dnům ve stejném čtvrtletí o rok dříve. Odložené tržby na konci prvního fiskálního čtvrtletí 2007 byly 728 milionů dolarů, což je proti předcházejícímu roku 98procentní meziroční nárůst o 361 milionů dolarů. Cash flow z aktivit byl v prvním fiskálním čtvrtletí 348 milionů dolarů, což je nárůst proti 25 milionům v prvním fiskálním čtvrtletí 2006. Odložené tržby i cash flow z aktivit vzrostl proti předcházejícímu čtvrtletí díky dohodě se společností Microsoft, která byla v tomto čtvrtletí uzavřena.

Aktuální informace o probíhající revizi programu odměňování formou cenných papírů
Dříve oznámená dobrovolná revize firemní praxe odměňování formou cenných papírů, kterou zpracovává auditní výbor představenstva společnosti Novell ve spolupráci s nezávislým externím právním poradcem, probíhá. S podáním zprávy na formuláři 10-Q za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2006, zprávy na formuláři 10-K za celý fiskální rok, který skončil 31. října 2006, a zprávy na formuláři 10-Q za první fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. ledna 2007, počítá Novell po uzavření této revize.

Aktuální informace o předběžných výsledcích za celý fiskální rok 2006
Z důvodu probíhající revize odměn formou cenných papírů zůstávají finanční výsledky za třetí a čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 a za celý fiskální rok 2006 předběžné. V důsledku podstatných změn odhadů jsme povinni zrevidovat výsledky za tato období. Proto musí být nárůst jiných časově rozlišených pasiv o 15 milionů dolarů v důsledku změny odhadu, jež byla identifikována v průběhu prvního fiskálního čtvrtletí 2007, vykázán jako výdaj za třetí fiskální čtvrtletí 2006.

Podobně pokles časově rozlišených náhrad o 2 miliony dolarů v důsledku změny odhadu, jež byla identifikována v průběhu prvního fiskálního čtvrtletí 2007, musí být vykázán jako snížení výdajů za čtvrté fiskální čtvrtletí 2006. V důsledku těchto skutečností se výsledky za celý fiskální rok 2006 změnily následovně:

  • Náklady na tržby a provozní náklady poklesly celkem o 13 milionů dolarů,
  • zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací poklesl z 21 milionů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii, na 7 milionů dolarů, neboli 0,02 dolaru na kmenovou akcii,
  • non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací ve výši 29 milionů dolarů vzrostl na 30 milionů a upravený zisk na kmenovou akcii ve výši 0,08 dolaru zůstal nezměněn.

Finanční výhled
Vedení společnosti Novell nadále počítá s následujícím vývojem finančních výsledků:

Pro celý fiskální rok 2007:

  • Čisté příjmy by se měly pohybovat mezi 945 a 975 miliony dolarů.
  • Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, by se měl pohybovat mezi vyrovnaným výsledkem a 10 miliony dolarů, což ovšem nezahrnuje odhadované náklady na odměny formou cenných papírů ve výši 35 až 45 milionů dolarů.
  • Závěrečná sazba provozní marže Novellu za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007, jak je popsáno níže, by se měla pohybovat mezi pěti a sedmi procenty.

Pro celý fiskální rok 2008:

  • Závěrečná sazba provozní marže Novellu za čtvrté fiskální čtvrtletí 2008 by se měla pohybovat mezi 12 a 15 procenty.
  • Závěrečná sazba provozní marže je definována jako roční míra výdajů na konci období, ze které při srovnání s příjmy za celý fiskální rok vyjde proforma provozní marže za daný rok.

Non-GAAP finanční ukazatele
Jako doplnění předběžných, konsolidovaných a neauditovaných stručných finančních výkazů prezentovaných v souladu s principy GAAP a kvůli možnosti lepšího porovnání mezičtvrtletního a meziročního vývoje provozní výkonnosti používá společnost Novell non-GAAP finanční ukazatele upraveného rozředěného zisku (ztráty) pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací a upraveného rozředěného zisku (ztráty) na kmenovou akcii z dlouhodobých operací. Ty totiž reflektují vyloučení určitých výdajů a zisků a také upravený rozředěný průměr akcií v oběhu. Ve svém finančním výhledu používá Novell ukazatel non-GAAP zisku z operací. Tyto non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků společnosti Novell v souladu s principy GAAP, ale jsou poskytovány za účelem lepšího porozumění aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna.

Za non-GAAP upravený rozředěný zisk (ztrátu) pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací považuje společnost Novell zisk (ztrátu) po zdanění generovaný z dlouhodobých operací s vyloučením určitých jednorázových nebo okrajových položek, jako jsou například náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, skutečné a odhadované částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vyrovnání u soudních sporů, odpisy rozpracovaného výzkumu a vývoje získaného akvizicemi a také zisky (ztráty) z prodeje podnikových provozů, dlouhodobých investic a nemovitostí, průmyslových budov a jejich vybavení.

Za celý fiskální rok 2006 vyloučil Novell výdaje na odměny formou cenných papírů z non-GAAP upraveného rozředěného zisku (ztráty) pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací pro účely přechodu v návaznosti na přijetí předpisu FAS 123R pro účtování odměn formou cenných papírů, aby investorům usnadnil porovnání s výkonností za předchozí rok. Od prvního fiskálního čtvrtletí 2007 však už Novell nebude uvádět non-GAAP finanční ukazatele bez započtených výdajů na odměny formou cenných papírů. Zároveň byly revidovány finanční ukazatele za fiskální rok 2006, aby pro účely porovnání s aktuálním rokem zahrnovaly odměny formou cenných papírů.

Pro finanční ukazatele podle principů GAAP společnost Novell nezveřejňuje odhad finančního vývoje, protože položky, které jsou vyloučeny z non-GAAP finančních ukazatelů, lze těžko předpovídat.

Shrnutí vize, poslání a strategie společnosti Novell je k dispozici na webové stránce http://www.no­vell.com/compa­ny/ir/qresults.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).