Hlavní navigace

Nový ekonomický portál česko-polského obchodu

[Tisková zpráva] 14. července 2008, Praha - Na internetu byl prostřednictvím Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky otevřen portál pro podnikatele, firmy a investory www.praha.trade.gov.pl.

Sdílet

Na tomto portálu naleznete mnoho důležitých informací pro podnikání v regionech Polské republiky. Mimo důležitých obchodně politických informací zde naleznete i seznam firem majících zájem o spolupráci. Stránky jsou neustále aktualizovány.

V sekci Ekonomických informací naleznete měsíční makroekonomické informace, informace o hrubém domácím produktu, atd. Dále zde naleznete velmi užitečný Kalendář akcí, které jsou z obchodního hlediska velice zajímavé a umožní Vám si vybrat a naplánovat Vaši účast. Jedná se například o veletrhy, setkání, semináře. A samozřejmě Aktuality, které Vám pomohou neustále sledovat změny polského marketingového trhu, legislativy či politických událostí.

Na serveru je rovněž k dispozici mapka ekonomických zón s doporučením pro uskutečnění obchodních záměrů vydaná Ministerstvem hospodářství PR. V neposlední řadě zde můžeme také nalézt rubriku Polská nabídka, kde jsou umístěny nabídky polských firem, které mají zájem o spolupráci s českými partnery.

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně a finančně podléhá Ministerstvu hospodářství Polské republiky.

Základní oblastí činnosti Oddělení je spoluutváření optimálních podmínek pro rozvoj hospodářské spolupráce a obchodní výměny s Českou republikou, v tom podnikání kroků za účelem zvyšování polského exportu a zároveň ochrany ekonomických zájmů Polska a polských hospodářských subjektů na českém trhu.

K úkolům Oddělení náleží provádění efektivních propagačních akcí, které pomáhají utvářet pozitivní obraz polského hospodářství, růst exportu polského zboží a služeb na český trh a zároveň propagace Polska jako atraktivní země z hlediska investic a turistiky.

Tato propagační činnost se koncentruje především na:

  • organizování vlastních informačních a propagačních stánků na mezinárodních výstavách a veletrzích v České republice,
  • organizování a účast na seminářích, školeních, tiskových konferencích, na setkáních polských a českých podnikatelů,
  • podpoře příhraničních a regionálních akcí a setkáních hospodářského charakteru,
  • poskytování různého druhu informací v rámci tzv. „prvního kontaktu“ hospodářským subjektům, které mají zájem o kontakty s potenciálními partnery, o právní předpisy upravující obrat zboží, anebo o předpisy týkající se zahájení a provozování hospodářské činnosti v České republice,
  • provozování internetových stránek obsahujících informace a aktuality na téma českého trhu,
  • spolupráci se samosprávními institucemi a hospodářskými komorami, která spočívá v propagaci polského zboží a služeb v České republice,
  • propagaci Polska jako atraktivní země z hlediska turistiky.