Hlavní navigace

Nový evropský projekt mapuje rizika spojená s užíváním internetu

[Tisková zpráva] U příležitosti dnešního celoevropského Dne pro bezpečnější internet byla zpřístupněna dosud nejrozsáhlejší databáze výzkumů na téma dětského užívání internetu a on-line technologií v zemích Evropské unie. Databáze vzniká v rámci projektu s názvem „EU Kids Online“, jehož se účastní akademické instituce z 18 evropských zemí včetně České republiky a který mapuje problematiku přístupu dětí k internetové komunikaci a současně rizika, která mohou být s tímto přístupem spojena. Projekt je financován z programu Evropské unie Safer Internet Plus.

Sdílet

Veřejně přístupná databáze, umístěná na webových stránkách projektu www.eukidsonli­ne.net, umožňuje provést první systematické celoevropské srovnání dosud provedených výzkumů zkušeností dětí s internetem a on-line technologiemi. Výsledky srovnání více než 200 dílčích studií umožní jednak identifikovat „bílá místa“, tedy témata, na která by se měl budoucí výzkum prioritně zaměřit, jednak formulovat praktická doporučení týkající se bezpečnějšího užívání internetu dětmi a mládeží.

„Jakkoli internet přináší nepochybně řadu výhod a příležitostí, máme k dispozici stále více údajů o tom, že může být pro děti a teenagery zdrojem rizika,“ říká Sonia Livingstone, profesorka Katedry médií a komunikace London School of Economics and Political Sciences a vedoucí projektu EU Kids Online. „Někteří rodiče jsou si toho vědomi, ale potřebují více praktických informací,jak se k těmto otázkám postavit, zejména vzhledem k tomu, že přesně nevědí, s čím se jejich děti na internetu setkávají. Dalším problémem je proměnlivost rizik – vyvíjejí se totiž přinejmenším stejně rychle jako samotné on-line technologie,“ dodává profesorka Livingstone.

Konkrétním rizikům vyplývajícím z kontaktu dětí s virtuálním světem internetu se přitom věnuje zatím pouze malá část výzkumů, které jsou součástí výše uvedené databáze; většina studií je zaměřena spíše na základní informace o chování dětí ve vztahu k on-line technologiím, tj. především intenzita a hlavní formy užívání těchto médií. „Doposud například nevíme, kolik evropských dětí a mladých lidí se setkává s rasistickými, pornografickými, násilnými či jinak škodlivými obsahy internetových stránek. Výsledky z anglosaských zemí naznačují, že to může být více než třetina dětí,“ uvádí profesorka Sonia Livingstone. Podle údajů z výzkumu Eurobarometr v roce 2006 přitom jen 18% rodičů připouští, že jejich děti přišly do kontaktu se škodlivým nebo nelegálním obsahem na internetu. Zkreslené představy rodičů o internetových aktivitách jejich dětí dokumentuje i nedávný výzkum provedený agenturou Gemius v rámci českého projektu bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz . Podle něj například 82% rodičů uvádí, že se svým dítětem hovoří o bezpečném používání internetu (což je více než evropský průměr); totéž však potvrzuje pouze 38% dotázaných dětí.